12 Ocak 2017 Perşembe

Tehdit Suçu ve Cezası

Tehdit suçu trafikte olsun iş hayatında olsun belki de günlük hayatımızda karşımıza en sık çıkan suç tiplerinden birisidir. Bu kadar yaygın olan bir suç tipinin pek tabi ki birçok farklı cezai yaptırımı mevcuttur. Bu durumun da bir sonucu olarak halkın büyük çoğunluğunda bir kafa karışıklığı yaratmış olacak ki hemen hemen her gün tehdit suçu ve tehdit suçu cezası hakkında sorularla karşılaşmaktayız. Gerek bu kafa karışıklığını giderebilmek gerek insanlara bu suç karşısında sahip oldukları yasal hakları anlatabilmek adına tehdit suçu cezası hususunda en sık karşılaştığımız soruları teker teker yanıtlamak yerinde olacaktır. Soruları kısaca sıralamak gerekirse: Tehdit suçu TCK içinde nasıl tanımlanır telefonla tehditin cezası nedir tehdit suçu şikayete tabi mi ölümle tehdit etmenin cezası nedir şantaj suçu ile tehdit suçu arasında ne fark vardır basit tehditin cezası nedir mesajla tehditin cezası nedir hakaret ve tehditin cezası nedir 

Tehdit Suçu TCK İçinde Nasıl Tanımlanır

Tehdit suçu TCK içinde nasıl tanımlanır sorusuna bir kişinin bir başkasının ya da bir yakınının hayatına vücut ya da cinsel dokunulmazlığına yönelik olarak bir saldırı düzenleyeceğinden bahisle çıkar elde etmeye çalışması fiili şeklinde cevap vermek en doğrusu olacaktır.

Telefonla Tehditin Cezası

Telefonla tehditin cezası nedir sorusuna verilecek olan en güzel cevap telefonla tehdit ile normal tehdit arasında herhangi bir fark yoktur şeklinde olacaktır. Tabi ki suçun ispatı hususunda telefonla tehditin daha kolay ispatlandigi söylenebilir. Ancak bu durum da telefon görüşmelerini izinsiz kayıt altına alma fiili nedeniyle başka bir suça neden olacaktır. 

Tehdit Suçu Şikayete Tabi Mi 

Tehdit suçu şikayete tabi mi sorusu belki de tehdit suçu cezası hususunda en sık karşımıza çıkan sorulardan birisidir. Tehditi yönelten kişinin mağdura malvarlığına ilişkin büyük bir zarar vereceğini söylemesi durumunda mağdurun şikayeti üzerine tehditi yönelten kişi hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılır. Bunun sonucunda tehditi yönelten fail hakkında 6 ay hapis cezası ya da adli para cezası verilir. 

Ölümle Tehdit Etmenin Cezası Nedir 

Ölümle tehdit etmenin cezası nedir sorusuna verilecek olan en net cevap Türk Ceza Kanunu'nun 106. Maddesinde verilmektedir. Buna göre bir başkasının hayatına yönelik bir saldırıda bulunacağından bahisle tehdit eden şahıs 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Şantaj Suçu ile Tehdit Suçu Arasında Ne Fark Vardır

Şantaj suçunun unsurları itibari ile tehdit suçuna bir takım benzerlikler gösteriyor olması tehdit suçu ile şantaj suçunun sık sık karıştırılmasına sebep olmaktadır. Tehdit suçu ile şantaj suçu arasındaki en belirgin fark hiç şüphesiz şantaj suçunda tehdit suçunun aksine suçun tek saiki haksız bir çıkar elde etmektir. Ayrıca mağdur üzerinden herhangi bir çıkar elde etmek amacıyla yasal bir hakkın (şantaj amacıyla) yasalara uygun olarak kullanılması ve şantajın mağdurunun işlediği bir suçun ya da ahlaka aykırı bir davranışının ortaya çıkarılması dahi şantaj suçu kapsamında değerlendirilmektedir. Tehdit suçu ise daha ziyade mağdura yönelik doğrudan bir fiil işlenmesinden bahisle 
meydana gelen bir suç tipi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Basit Tehditin Cezası Nedir 

Basit tehditin cezası nedir sorusuna verilecek en güzel cevap bir kişinin bir başkasının malvarlığına yüklü miktarda zarar vereceği hususunda tehdit etmesi durumunda 6 aya kadar hapis cezası ve adlî para cezası söz konusudur şeklinde olacaktır. Ancak bu noktada dikkat edilmesi gereken husus bu çeşit malvarlığına dönük bir tehditin tehdit aşamasında kalması durumunda tehdite maruz kalan kişinin şikayetçi olması gerektiği gerçeğidir. Buna ek olarak, karşımıza en çok çıkan tehdit çeşitlerinden olan bir kişinin ya da yakınının hayatına veya cinsel dokunulmazlığına dönük olarak gerçekleştirilen tehditlerden de 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası söz konusu olur. 

Mesajla Tehditin Cezası Nedir 

Mesajla tehditin cezası nedir sorusuna verilecek olan en kapsamlı cevap mesajla tehditin normal hayatın akışı içerisinde yapılan tehditten herhangi bir farkı bulunmadığı şeklinde olacaktır. Ancak bu noktada dikkat edilmesi gereken husus mesajla tehditin ispat bakımından normal hayatın akışı içerisinde gerçekleşen tehditlerden oldukça farklı olduğu gerçeğidir. Çünkü mesajla tehditin yapısı itibari ile kolay kanıtlanacağı su götürmez bir gerçektir. Üstelik telefonla tehdit suçundan farklı olarak mesajla tehdit durumunda ispat etmek başka bir suça sebep olmaz.

Hakaret ve Tehditin Cezası Nedir 

Hakaret ve tehditin cezası nedir sorusuna verilecek olan cevap hakaretin ve tehditin mahiyetine göre değişiklik göstermektedir. Ancak hakaret ve tehditin beraber işlenmiş olması cezalarının da toplanması anlamı taşımaktadır. Örneğin bir kişi hakaret suçunun basit halini yani bir kimseyi küçük düşürme amacıyla onur ve şerefine saldırmak, sövmek, çirkin yakıştırmalarda bulunmak suçunu işlerse 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu suça ek olarak aynı fail bir de mağdurun malvarlığına yönelik bir saldırıda bulunacağından bahisle bir tehdit suçu da işlerse bu suç sebebiyle de alacağı ceza mağdurun şikayet etmesi durumunda 6 aya kadar hapis cezası ve adlî para cezası şeklinde olacaktır. Ancak bu noktada dikkat edilmesi gereken husus bu örnekte verilen cezaların söz konusu suçların yanı tehdit ve hakaret suçlarının basit ya da nitelikli hallerinin işlenmesine göre değiştiği gerçeğidir.