17 Ekim 2017 Salı

Özel Evrakta Sahtecilik Suçu Cezası

Yapısı gereği hata yapma eğilimi olan insan birçok farklı alanda suç işlemekte ve buna bağlı olarak birçok suç çeşidi ortaya çıkmaktadır. İşte bu suç çeşitlerinden birisi de özel evrakta sahtecilik suçu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bilindiği gibi özel evrakta sahtecilik suçu kişinin kendisine ya da bir başkasına çıkar sağlamak amacıyla sahte bir evrak düzenlemesi, kullanması veya varolan bir özel evrakı tahrif etmesi fiiline karşılık gelen suç çeşididir. Özel belgede sahtecilik suçu her ne kadar resmi belgede sahtecilik suçu ile karıştırılıyor olsa da bu iki suç tipi arasındaki fark resmi belgede sahtecilik suçunda resmi bir belgenin sahte olarak düzenlenmesi, kullanılması ya da değiştirilmesi söz konusu iken özel belgede sahtecilik suçunda aynı fiillerin özel bir belge üzerinde gerçekleştirilmesi söz konusudur. Peki özel evrakta sahtecilik suçu cezası nedir? Bu soruya daha açık ve net bir cevap verebilmek için bu konu hakkında karşımıza sık sık çıkan soruları teker teker cevaplamak oldukça yararlı olacaktır. Bu soruları kısaca Evrakta sahtecilik suçu cezası nedir özel belgede sahtecilik zamanaşımı süresi nedir özel belgede sahtecilik Yargıtay kararları ne yöndedir özel belgede sahtecilik şikayetten vazgeçme ne sonuçlar doğurur özel belge nedir imzada sahtecilik nedir evrakta sahtecilik zamanaşımı süresi nedir evrakta sahtecilik cezası paraya çevrilir mi şeklinde sıralamak mümkündür. 

Evrakta Sahtecilik Suçu Cezası 

Hiç şüphesiz evrakta sahtecilik suçu cezası nedir sorusu gerek resmi evrakta sahtecilik suçu özelinde gerek özel evrakta sahtecilik suçu konusunda en merak edilen soruların başında gelmektedir. Öncelikle, özel evrakta sahtecilik suçunun cezası 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıdır. Ancak bu noktada dikkat edilmesi gereken husus söz konusu 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasının Türk Ceza Kanunu'nda özel evrakta sahtecilik suçu olarak tanımlanan her eylem için geçerli olmasıdır. Yani özel bir belgeyi değiştirmek, özel bir belgeyi sahte şekilde düzenlemek eylemlerinin cezası 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıdır. Buna ek olarak, resmi evrakta sahtecilik suçu cezası 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıdır. Başka bir deyişle resmi evrak niteliği taşıyan bir belgenin başkasını aldatmak ve çıkar sağlamak amacıyla kullanılması, oluşturulması, değiştirilmesi eylemlerinin cezası 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıdır. Ancak resmi evrakta sahtecilik suçunun nitelikli hali işlenmiş ise   

Özel Belgede Sahtecilik Zamanaşımı  

Özel belgede sahtecilik zamanaşımı süresi nedir sorusu özel belgede sahtecilik suçu hakkında en sık karşımıza çıkan soruların basında gelmektedir. Özel belgede sahtecilik dava zamanaşımı süresi 8 yıldır. Başka bir deyişle, özel belgede sahtecilik suçu 8 yıl içinde şikayet edilirse suç soruşturulur. 

Özel Belgede Sahtecilik Yargıtay Kararları 

Özel Belgede sahtecilik Yargıtay kararları açısından incelendiği zaman da karşımıza özel belgede sahtecilik suçunun genelde sahte imza atmak yani imza taklit etmek suretiyle işlendiği görülmektedir. Peki özel belgede sahtecilik Yargıtay kararları ne yöndedir? Özel belgede sahtecilik Yargıtay kararları incelendiği zaman Yargıtay'ın imza taklit etmek suretiyle işlenen özel belgede sahtecilik suçu ile ilgili olarak imzası taklit edilen şahsın rızası varsa söz konusu eylemi yani imza taklit etme fiilini suç saymadığı görülmektedir. Aslında her ne kadar kanunda söz konusu eylemin suç sayılmaması kişinin rızasına ek olarak kişiye zarar verilmemiş olması şartı da aranıyor olsa da Yargıtay bu noktada kişinin kendi kendisine zarar verecek bir eyleme rıza göstermeyeceği varsayımı ile hareket ederek kişinin rızasının olup olmamasına öncelik tanımıştır. Ancak teorik olarak düşünmek gerekirse imzası taklit edilen kişinin özel belgede sahtecilik suçu teşkil eden eylem sonucunda zarar görmemiş olması şartı da oldukça önemlidir. 

Özel Belgede Sahtecilik Şikayetten Vazgeçme 

Hiç şüphesiz özel belgede sahtecilik şikayetten vazgeçme ne gibi sonuçlar doğurur sorusu özel belgede sahtecilik suçu özelinde en sık karşımıza soruların başında gelmektedir. Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki şikayete bağlı suçlarda şikayetin belli bir süresi olduğu gibi şikayetin geri alınması ile birlikte suçun cezai yaptırım anlamında etkileri ortadan kalkmaktadır. Ancak özel belgede sahtecilik suçu şikayete bağlı bir suç değildir. Dolayısıyla özel belgede sahtecilik suçu için bir şikayet süresi de söz konusu değildir.   

Özel Belge Nedir

Öncelikle, özel belgede sahtecilik suçu hakkında en çok merak edilen sorulardan birisi özel belge nedir sorusudur. Özel belge nedir sorusuna daha iyi cevap verebilmek için önce resmi belge nedir sorusuna cevap vermek oldukça faydalı olacaktır. Resmi belge ya da resmi evrak bir kamu görevinin ifası için bir kamu görevlisi tarafından hazırlanmış olan belgelerdir. İşte resmi belgeler dışında kalan belgeler özel belgedir. Ancak bu noktada dikkat edilmesi gereken husus kambiyo, cek senedi, tahvil ve vasiyetname gibi belgelerin özel belge gibi gözükmelerine karşın Türk Ceza Kanunu tarafından resmi belge olarak kabul edilmiş olmalarıdır. 

İmzada Sahtecilik

Hiç kuşkusuz imzada sahtecilik nedir sorusu özel evrakta sahtecilik suçu cezası hususunda en sık karşımıza çıkan soruların başında gelmektedir. Bu durumun yegane sebebi imzada sahtecilik eyleminin özel evrakta sahtecilik suçunun en sık görülen şekillerinde birisi olmasıdır. İmzada sahtecilik bilindiği gibi bir kişinin başka bir kişinin yerine imza atması fiilidir. Bilidindigi gibi bir eylemin imzada sahtecilik suçu teşkil etmemesi için imza taklit eden kişinin imzasını taklit ettiği kişiye bu eylemle beraber zarar vermemiş olması ve bu şarta ek olarak imzası taklit edilen kişinin rızasının olması gerekmektedir. 

Evrakta Sahtecilik Zamanaşımı

Evrakta Sahtecilik zamanaşımı süresi nedir sorusu özel evrakta sahtecilik suçu özelinde en sık karşımıza çıkan sorulardan birisidir. Resmi evrakta sahtecilik suçu zamanaşımı süresi 8 yıldır. Başka bir deyişle, resmi evrakta sahtecilik suçu teşkil eden bir fiili gerçekleştirmiş olan faile 8 yıl içinde ceza verilmezse tekrar aynı suç sebebiyle kovuşturma yapmak mümkün olmaz. Peki özel evrakta sahtecilik zamanaşımı süresi nedir? Özel evrakta sahtecilik dava zamanaşımı süresi 8 yıldır. Yani savcılık özel evrakta sahtecilik suçu sebebiyle 8 yıl boyunca soruşturma açma imkanına sahiptir.  

Evrakta Sahtecilik Cezası Paraya Çevrilir mi

İnternet ortamında evrakta sahtecilik suçu ile ilgili olarak en sık karşımıza çıkan soruların başında evrakta sahtecilik cezası paraya çevrilir mi sorusu gelmektedir. Bu soruya daha açık ve net bir cevap verebilmek için evrakta sahtecilik suçunu resmi evrakta sahtecilik suçu ve özel evrakta sahtecilik suçu olarak ikiye ayırmak oldukça faydalı olacaktır. Buna göre resmi evrakta sahtecilik cezası paraya çevrilir mi sorusunun cevabı hayır olacaktır. Çünkü resmi evrakta sahtecilik suçu para cezasına cevrilebilen suçlar arasında yer almamaktadır. Buna karşın, özel evrakta sahtecilik cezası paraya çevrilir mi sorusuna verilecek cevap evet olacaktır. Çünkü özel evrakta sahtecilik suçu cezası paraya çevrilebilen bir suç türüdür. Başka bir deyişle, özel evrakta sahtecilik suçu cezası adli para cezasına çevrilir ancak resmi evrakta sahtecilik suçu cezası paraya çevrileremez. 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder