12 Şubat 2018 Pazartesi

İşkence Suçu Cezası

Belki de insanlık tarihi kadar eski olan bir suç tipi olarak karşımıza çıkan işkence suçu cezası itibariyle zamanaşımına uğramaması sebebiyle özel bir konumdadır. Ancak ne yazık ki bu suç tipi toplumun önemli bir kesimi tarafından yanlış tanımlanmakta olup özel yapısı gözardı edilerek geniş anlamda anlaşılmaktadır. Şöyle ki işkence suçundan bahsedebilmek için suçun sistematik bir şekilde işlenmesi gerekmektedir. Ancak suçun sistematik işlenmesinden kasıt geniş çerçevede bir plan kapsamında işlenmesi olarak anlaşılmamalıdır. Yani bir kamu görevlisinin bir yeni mahkum edilmiş bir kişiye karşı önceden plan olmaksızın işkence suçu işlemesi de mümkündür. Bu cümleden de anlaşılacağı üzere işkence suçunun olusabilmesi için failin bir kamu görevlisi olması gerekir. Yani sıradan bir vatandaşın başka bir kişiye karşı işkence suçunu işlemesi mümkün değildir. Bu durum da işkence suçu ile eziyet suçunun farkını oluşturmaktadır. İşkence suçu ve işkence suçu cezası hususunda bu kısa girişi yaptıktan sonra işkence suçu ve cezasının daha iyi anlaşılabilmesi adına işkence suçu ve cezası hakkında sık sorulan soruları teker teker cevaplamak oldukça faydalı olacaktır. Bu soruları kısaca işkence suçu nedir işkence suçu cezası nedir işkence suçu zamanaşımına uğrar mı işkence suçu zamanaşımı süresi nedir TCK 97 ne anlama gelmektedir TCK 256 ne anlama gelmektedir TCK madde 94 gerekçesi nasıl anlaşılmalıdır TCK 86 ne anlama gelmektedir TCK psikolojik baskı hususunda işkence ile bir ayrım yapmakta mıdır TCK mevzuat işkence suçunu nasıl tanımlar şeklinde sıralamak mümkündür. Şimdi bu soruları teker teker yanıtlayalım.

İşkence Suçu Nedir 

İşkence suçu nedir sorusu ilk yanıtlanması gereken sorudur. İşkence suçu bir kamu görevlisinin bir kişiye karşı insan onuruna bağdasmayacak şekilde ruhsal ve veya bedensel yönden acı çekmesine ya da algılama yeteneğinin etkilenmesine yol açacak fiiller işlemesidir. Ancak bu noktada dikkat edilmesi gereken husus işkence suçundan bahsedebilmek için söz konusu fiil ya da fiillerin sistematik olması gerekmektedir. Örneğin, bir polis memurunun yolda çevirdiği bir kişi ile tartışıp sinirlenerek tokat atması işkence suçunu değil kasten yaralama suçunu meydana getirmektedir. İşkence suçunun olusabilmesi için fiilin bir kamu görevlisi tarafından işlenmesi gerekmektedir. Mesela bir kişinin başka bir kişiyi bir yere kapatıp tırnaklarını çekmesi fiilleri kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve eziyet suçlarını oluşturur. Çünkü bu örnek olayda fiilleri işleyen kişi kamu görevlisi değildir. İşkence suçu nedir sorusunu yanıtladiktan sonra işkence suçunun cezası nedir sorusunu yanıtlamak oldukça yerinde olacaktır.

İşkence Suçunun Cezası Nedir

İşkence suçunun cezası nedir sorusuna cevap verebilmek için ikili bir ayrıma gitmek yerinde olacaktır. Şöyle ki işkence suçunun cezası nedir sorusuna 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası cevabı verilebilir. Ancak işkence suçunun çocuk ya da beden veya ruh bakımından savunmasız durumda olan bir kişiye karşı veya işlenmesi durumunda verilecek olan ceza 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıdır. Buna ek olarak, işkence suçunun bir avukata karşı ya da bir kamu görevlisine görevi dolayısıyla işlenmesi durumunda da verilecek olan ceza 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası olacaktır. Bu noktada dikkat edilmesi gereken husus buradaki işkence suçunun nitelikli hallerinden kamu görevlisinin görevi dolayısıyla işkenceye uğraması durumudur. Şöyle ki bir kamu görevlisine karşı işkence suçunun başka bir sebep dolayısıyla (mesela bir borç ilişkisi yüzünden) işlenmesi durumunda nitelikli hal uygulanmaz. İşkence suçunun basit halinden bahsedilir ve işkence suçunun basit halinden ceza verilir. Yani bir polis memurunun bir kalem müdürüne bir ilişkisi yüzünden işkence yapması durumunda işkence suçunun basit halinden ceza verilir. Yani bu örnek olayda 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası verilir. İşkence suçunun cezası nedir sorusunu yanıtladiktan sonra işkence suçunda zamanaşımı süresi nedir sorusunu cevaplamak oldukça yararlı olacaktır.

İşkence Suçunda Zamanaşımı Süresi Nedir  

İşkence suçunda zamanaşımı süresi nedir sorusu işkence suçu özelinde karşımıza en sık gelen soruların başında gelmektedir. Bu soruya verilecek olan en doğru cevap işkence suçunda zamanaşımı işlemez şeklinde olacaktır. Şöyle ki insan onuruna yaraşır bir biçimde yaşayabilmek en üst norm olan Anayasa tarafından güvence altına alınmıştır. Dolayısıyla insanların sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürebilmeleri devletin güvencesi altındadır. Bu sebeple işkence suçunda zamanaşımı süresi bulunmamaktadır. İşkence suçunda zamanaşımı süresi nedir sorusunu cevapladıktan sonra TCK 97 ne anlama gelmektedir sorusunu cevaplamak oldukça uygun olacaktır.

TCK 97 Ne Anlama Gelmektedir

TCK 97 terk suçunu düzenmektedir. Buna göre bakıma muhtaç bir kişinin bakım ve gözetim yükümlülüğü altında bulunan kişi tarafından kendine haline terk edilmesi durumunda ilgili kişiye 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilir. Buna ek olarak bakıma muhtaç kişinin terk edilmesi sonucunda bakıma muhtaç kişi ölmüş, yaralanmış ya da bir hastalığa yakalanmış ise faile verilecek olan ceza neticesi sebebiyle ağırlaşmış suç hükümlerine göre belirlenir. TCK 97 Ne anlama gelmektedir sorusunu yanıtladiktan sonra TCK 86 ne anlama gelmektedir sorusunu yanıtlamak oldukça yerinde olacaktır.

TCK 86 Ne Anlama Gelmektedir

TCK 86 kasten yaralama suçunu düzenlemektedir. Buna göre kasten bir kişinin vücuduna acı veren veya algılama yeteneğinin kısmen ya da tamamen bozulmasına sebep olan ya da sağlığının herhangi bir şekilde bozulmasına sebep olan kişiye 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilir. Ancak bu noktada dikkat edilmesi gereken husus kasten yaralama suçunun mağdur üzerinde basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek nitelikte olması durumunda şikayet üzerine verilecek olan ceza 4 aydan 1 yıla kadar hapis ya da adli para cezası şeklinde olmaktadır. Buna ek olarak, kasten yaralama suçunun eşe, kardeşe, üstsoya altsoya karşı ya da silahla işlenmesi durumunda şikayet aranmaksızın verilecek olan ceza yüzde 50 oranında arttırılır. Ayrıca kasten yaralama suçunun beden ya da ruh bakımından savunmasız durumda olan bir kişiye karşı işlenmesi durumunda da aynı şekilde şikayet aranmaksızın verilecek olan ceza yarı yarıya arttırılır. Bununla beraber, kasten yaralama suçunun kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle işlenmesi durumunda da verilecek olan ceza şikayet aranmaksızın yüzde 50 oranında arttırılır. Bunun yanında, kasten yaralama suçunun bir kamu görevlisi tarafından kamu görevin kendisine getirdiği nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle işlenmesi durumunda da verilecek olan ceza yarı yarıya arttırılır. Görüldüğü üzere kasten yaralama ile işkence suçu arasındaki en önemli farklar işkence suçunun olusabilmesi için failin kamu görevlisi olması ve bununla beraber kamu görevlisinin anlık bir olay sonucunda değil sistematik olarak insan onuruna bağdasmayacak fiiller işlemesi gerekmektedir. TCK 86 ne anlama gelemjetedir sorusunu yanıtladiktan sonra TCK 256 ne anlama gelmektedir sorusunu yanıtlamak oldukça yararlı olacaktır.

TCK 256 Ne Anlama Gelmektedir  

TCK 256 bir kamu görevlisinin görevinin gerektirdiği ölçüyü aşarak kuvvet kullanma yoluna gitmesi durumunda kasten yaralama suçundan cezaya hükmedileceğini öngörmektedir. Bu noktada da kasten yaralama suçu ile işkence suçu arasındaki ayrım karşımıza çıkmaktadır. Şöyle ki kasten yaralama suçunun bir kamu görevlisi tarafından ani bir olay neticesinde işlenmesi durumunda işkence suçundan bahsedilmez. Örneğin, bir polis memurunun tartıştığı bir vatandaşı tartakmalaması polisin görevini icra ederken zor kullanma yetkisinin dışında çıkmaktadır. Buradan hareketle, bu örnek olayda işkence suçundan değil, TCK 256 da tanımlanan suç tipinden bahsedilebilir. Bilindiği gibi işkence suçunu kasten yaralama suçundan ayıran temel etmenler işkence suçunun bir kamu görevlisi tarafından ve sistematik bir şekilde işlenmesi gerektiğidir. TCK 256 ne anlama gelmektedir sorusunu yanıtladıktan sonra TCK 94 gerekçesi nasıl anlaşılmalıdır sorusunu cevaplamak oldukça faydalı olacaktır.

TCK 94 Gerekçesi Nasıl Anlaşılmalıdır  

Bilindiği gibi TCK 94 işkence suçunu tanımlamaktadır. TCK 94 gerekçesinde de devletin sınırları içinde yaşayan insanların sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmelerinin anayasa ve uluslararası anlaşmalar ile garanti altına alındığı belirtilmektedir. Bilindiği gibi işkence suçu insanlığa karşı bir suç olup devletin anayasa ve uluslararası anlaşmalar ile garanti altına aldığı insan onuruna yaraşır biçimde yaşama hakkının gaspıdır. Bu sebeple, işkence suçu en ağır şekilde cezalandırılmaktadır. Ve buna ek olarak bu suçu işlemiş olan faillerin zamanaşımı ile korunması önlenmiş işkence suçu için zamanaşımı öngörülmemiştir.

TCK Psikolojik Baskı Hususunda İşkence ile Bir Ayrım Yapmış mıdır

Hiç şüphesiz TCK psikolojik baskı ile işkence arasında bir ayrım yapmış mıdır sorusu işkence suçu hususunda karşımıza en sık çıkan soruların başında gelmektedir. Bilindiği gibi işkence suçu ''sistematik...ruhsal yönden acı çekmesine...yol açacak davranışlar işlenmesi'' şeklinde tanımlanmaktadır. Dolayısıyla psikolojik baskı da bu kapsama girmektedir. Ancak bu noktada dikkat edilmesi gereken husus her psikolojik baskının işkence suçu meydana getirmediğidir. İşkence suçunun olusabilmesi için psikolojik baskının bir kamu görevlisi tarafından işlenmesi ve buna ek olarak sistematik bir fiiller dizisi oluşturması gerekmektedir. Bu psikolojik baskının kamu görevlisi olmayan bir kişi tarafından işlenmesi sonucunda ise eziyet suçundan bahsedilebilir. TCK psikolojik baskı hususunda ile işkence bir ayrım yapmış mıdır sorusunu yanıtladiktan sonra TCK mevzuat işkence suçunu nasıl tanımlar sorusuna cevap vermek oldukça yerinde olacaktır.

TCK Mevzuat İşkence Suçunu Nasıl Tanımlar   

TCK mevzuat işkence suçunu nasıl tanımlar sorusu işkence suçu özelinde karşımıza çıkan en önemli soruların başında gelmektedir. Çünkü işkence suçunu anlayabilmek için kanun koyucunun işkence suçunu nasıl tanımadığını bilmek hayati öneme haizdir. TCK mevzuat içinde işkence suçunu bir kamu görevlisinin bir kişiye karşı insan onuruna bağdasmayacak şekilde aşağılayıcı biçimde ruhsal ve veya bedensel yönden acı çekmesine ya da algılama yeteneğinin bozulmasına sebep olacak davranışlarda bulunması şeklinde tanımlamıştır. İşkence suçunun kasten yaralama suçundan ve eziyet suçundan temel farkı işkence suçunun bir kamu görevlisi tarafından ve sistematik olarak işlenmesidir.