6 Mart 2017 Pazartesi

Denetimli Serbestlik Şartları

Günümüzde ceza hukuku toplumsal yaşamda büyük oranda caydırıcı olmanın yanında gerek toplumu gerek suç işlemek suretiyle toplumun dışında bırakılmış olan mahkumların iyileştirilmesi misyonunu üstlenmiş bulunmaktadır. Bununla beraber ceza hukukunun özellikle mahkumlar iyileştirici etkisi için kullanmış olduğu birçok araç söz konusudur. Bu araçlardan en yaygın uygulama alanı bulanların başında hiç kuşkusuz denetimli serbestlik kurumu gelmektedir. Peki denetimli serbestlik nedir? Denetimli serbestlik yasa tarafından belirlenen deneme süresi içerisinde mahkumların cezalarının belli bir kısmını sosyal hayata entegre bir şekilde toplum içinde çekmesine imkan tanıyan bir ceza hukuku kurumudur. Böylece suç işlemiş kişilerin topluma yeniden entegre olması ve aileleriyle var olan bağlarının güçlenmesi hedeflenmektedir. Bu tanımdan da anlaşılabileceği üzere denetimli serbestlik ceza hukukunun en önemli ve işlevsel kurumlarının başında gelmektedir. Bunun da bir sonucu olarak oldukça fazla uygulama alanı bulmaktadır. Bu kadar yaygın bir kurumun toplum tarafından tam olarak anlaşılabilmesi de hayatı öneme haizdir. Bu kurumun şartlı tahliye ile karıştırılmaması gerekir. Bu kadar yaygın uygulama alanı bulan bir kurum Hakkında birçok soru ile karşı karşıya kalmaktayız. Denetimli serbestlik kurumunun daha iyi anlaşılabilmesi adına karşımıza sık çıkan soruları teker teker yanıtlamak oldukça yerinde olacaktır. Bu soruları denetimli serbestlik kimleri kapsıyor denetimli serbestlik imza ihlali sonuçları nelerdir denetimli serbestlik yasası son durum nedir denetimli serbestlik uyuşturucu suçları için de geçerli mi denetimli serbestlik kimlere uygulanır denetimli serbestlik imza çizelgesi sorun yaratır mı denetimli serbestlik 2017 yılında farklı hükümlere mi tabi olacak denetimli serbestlik yönetmeliği değişti mi şeklinde sıralayabiliriz. Şimdi bu sorulara kısaca yanıt verelim. 

Denetimli Serbestlik Kimleri Kapsıyor 

Denetimli serbestlik kimleri kapsıyor sorusu denetimli serbestlik hususunda hiç şüphesiz karşımıza çıkan soruların başında gelmektedir. Bu soruya verilecek olan en güzel cevap denetimli serbestlik şartlarını yerine getiren mahkumlar denetimli serbestlik uygulamasından yararlanabilirler şeklinde olacaktır. Peki denetimli serbestlik şartları nelerdir? İlk olarak, denetimli serbestlik uygulamasından yararlanabilmek için son 6 ayın açık cezaevinde geçirilmiş olması gerekmektedir. Ancak bu şart 2020 yılından itibaren uygulanacaktır. Ancak bu noktada dikkat edilmesi gereken husus her ne kadar açık cezaevi şartı şu an için uygulanmıyor olsa da mahkumun denetimli serbestlik mekanizmasından yararlanabilmesi için açık cezaevine geçiş hakkı elde etmiş olması gerekliliğidir. Bu duruma ek olarak, denetimli serbestlik mekanizmasından yararlanmak isteyen mahkumların iyi halli olmaları gerekmektedir. Mahkumun iyi halli olup olmadığı ceza infaz kurumu idaresi tarafından hazırlanan bir rapor doğrultusunda belirlenmektedir. Bunun yanında, mahkumun denetimli serbestlik kurumundan yararlanma yönünde iradesini taşıyan bir dilekçe ile bu iradeyi resmi mercilere bildirmesi de denetimli serbestlikten yararlanma hususunda bir diğer şart olarak karşımıza çıkmaktadır. Denetimli serbestlik yasasından yararlanma talebi içeren dilekçe İnfaz Hakimliği tarafından değerlendirmeye alınarak mahkumun denetimli serbestlik yasasından yararlanıp yararlanamayacağı hususu karara bağlanır. 

Denetimli Serbestlik İmza İhlali Sonuçları 

Denetimli serbestlik imza ihlali sonuçları nelerdir sorusu hiç kuşkusuz denetimli serbestlik hakkında karşımıza en sık çıkan soruların başında gelmektedir. Bu durumun en önemli sebebi mahkumların büyük bir çoğunluğunun denetimli serbestlik ile cezalarının sona erdiği düşüncesine kapılması ve bu önemli resmi prosedürleri yeteri kadar dikkate almaması olarak gösterilebilir. Peki denetimli serbestlik imza ihlali sonuçları nelerdir? Öncelikle, denetimli serbestlik sürecinde imza ihlali yapmış olan mahkumlar 671 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereği 1/2 oranında infaz indiriminden yararlanabilirler. Buna karşın, denetimli serbestlik yasası gereği 2 yıllık denetimli serbestlik uygulamasından yararlanamazlar. Aynı durum imza ihlali yapanların yanı sıra seminer ihlali, belli saatlerde resmi makamların belirlediği yerde olmama, elektronik kelepçeyi çıkarma eyleminde bulunan kişiler için de geçerlidir. 

Denetimli Serbestlik Yasası Son Durum 

Denetimli serbestlik yasası son durum nasıl sorusu oldukça sık karşımıza çıkan bir diğer sorudur demek yanlış olmaz. Bu sorunun son zamanlarda daha sık sorulmasının en önemli sebepleri arasında 2015 yılında yapılan yargısal reformlar ve 2016 yılındaki OHAL süreci ile birlikte birçok suç çeşidi için cezai indirim belirlenmiş olması ve bu durumun da toplumun genelinde büyük bir beklenti yaratması gösterilebilir. Peki denetimli serbestlik son durum nasıl? Bilindiği gibi denetimli serbestlik kanun tarafından belirlenen belli bir deneme süresi boyunca iyi halli olan mahkumun cezasının bir kısmını sosyal hayata tamamen entegre bir şekilde ve toplum yaşamına dahil olarak çekmesine olanak tanıyan ceza hukuku kurumu olarak tanımlanmaktadır. Denetimli serbestlik yasasından yararlanabilmek için öncelikli olarak açık cezaevine ayrılma hakkının elde edilmiş olması gerekmektedir. Ancak bu noktada dikkat edilmesi gereken husus bu şartın 2020 yılına kadar geçerli olmasıdır. Yani 2020 yılından itibaren mahkumların denetimli serbestlik mekanizmasından yararlanabilmek için 6 ay açık cezaevinde kalması şartı aranacak. Bunun yanında, denetimli serbestlik yasasından yararlanmak için mahkumun iyi halli olması gerekmektedir. Mahkumun iyi halli olup olmadığı mahkumun cezasını çektiği infaz kurumunun idaresi tarafından düzenlenen bir rapor vasıtasıyla karara bağlanır. Bununla beraber, denetimli serbestlik yasasının son haline göre denetimli serbestlikten yararlanmak isteyen mahkum denetimli serbestlikten yararlanmak istediğini belirten bir dilekçe yazmak suretiyle bu iradesini resmi makamlara bildirmek zorundadır. Bu duruma ek olarak mahkumun denetimli serbestlik talebi kabil edilirse mahkum kendisine ait olan yükümlülükleri yerine getirmek durumundadır. Örneğin kendisine bir kamu hizmeti görevi verilmişse ya da başka bir şeyi yapması ya da yapmaması istenmiş ise mahkum bunlara uymakla yükümlüdür. Ayrıca resmi makamlar tarafından mahkumun belli bir yerde kalması o yerin dışına çıkmaması istenmiş ise mahkum bu isteğe uymak zorundadır. 

Denetimli Serbestlik Uyuşturucu 

Denetimli serbestlik uyuşturucu suçları için de geçerli mi sorusu uyuşturucu suçlarının oldukça yaygın olduğu günümüzde fazlasıyla karşımıza çıkan bir soru olarak gösterilebilir. Denetimli serbestlik mekanizmasının en sık uygulama alanı bulduğu suç çeşitlerinden biri uyuşturucu suçu olarak gösterilebilir. Uyuşturucu kullanma suçu sebebiyle mahkum olanların daha önce aynı suçu işlemiş olmaları durumunda denetimli serbestlik yasasından yararlanma olanakları mevcuttur. Uyuşturucu suçu sebebiyle mahkum olanlar denetimli serbestlik mekanizmasından yararlanma imkanı bulmaları halinde mahkeme tarafından bir tedavi sürecine sokulmaktadırlar. Bu noktada dikkat edilmesi gereken husus bu tedavi sürecinin bir zorunluluk olmasıdır. Başka bir deyişle, mahkemenin bu hükmüne uymayan mahkumlar için denetimli serbestlik imkanı ortadan kalkmaktadır. 

Denetimli Serbestlik Kimlere Uygulanır 

Denetimli serbestlik kimlere uygulanır sorusu denetimli serbestlik hakkında karşımıza en sık çıkan sorulardan birisidir. Bu sorunun cevabı hiç şüphesiz denetimli serbestlik şartlarında saklıdır. Buna göre, mahkumun açık cezaevine ayrılma hakkını elde etmiş olması gerekmektedir. Başka bir deyişle, mahkumun açık cezaevine ayrılma şartlarını yerine getirmiş olması gerekmektedir. Fakat bu noktada dikkat edilmesi gereken husus bu şartın 2020 yılına kadar geçerli olduğu gerçeğidir. 2020 yılından itibaren mahkumun 6 ayını açık cezaevinde geçirmesi şartı aranacaktır. Bunun yanında, denetimli serbestlik yasasından yararlanmak isteyen mahkumun iyi halli olması gerekmektedir. Mahkumun iyi halli olduğu mahkumun cezasını çektiği ceza infaz kurumunun idaresi tarafından düzenlenen bir rapor vasıtasıyla karara bağlanır. Buna ek olarak, mahkumun denetimli serbestlik yasasından yararlanma iradesini taşıyan bir dilekçe ile bu iradesini resmi makamlara iletmesi gerekmektedir. 

Denetimli Serbestlik İmza Çizelgesi 

Denetimli serbestlik imza çizelgesi sorun yaratır mı sorusuna verilecek olan en güzel cevap evet şeklinde olacaktır. Şöyle ki denetimli serbestlik süresi boyunca mahkumun imza çizelgesine belirli aralıklarla imza atması gerekmektedir. Aksi takdirde yani imza ihlali durumunda denetimli serbestlik tedbiri ortadan kaldırılır. Bununla beraber mahkumun 671 sayılı Kanun Hükmünde Kararname tarafından sağlanan imkandan yararlanması mümkün olmaz. 

Denetimli Serbestlik 2017  

Denetimli serbestlik 2017 yılında farklı hükümlere mi tabi olacak sorusu bu sıralar oldukça sık karşımıza çıkmaktadır. Bu durumun en önemli sebebi olarak 2015 yılında yapılan ve yargısal alanda reform sayılabilecek değişikliklerin yapılmış olması ve buna ek olarak 2016 yılında yaşanan ve halen devam etmekte olan OHAL süreci ve beraberinde gelen cezai indirimler gösterilebilir. Özellikle çeşitli suç türleri için yapılan bu cezai indirimler toplumun büyük bir kesiminde denetimli serbestlik şartlarının mahkumlar lehine değişeceğine yönelik bir beklentinin oluşmasına neden oldu demek yanlış olmaz. Peki denetimli serbestlikte şu anki mevcut durum nasıl? Öncelikle, denetimli serbestlik yasasından yararlanmak isteyen mahkumların iyi halli olması gerekmektedir. Mahkumun iyi halli olması ya da olmaması cezasının infaz edildiği ceza infaz kurumunun idaresi tarafından hazırlanan bir rapor doğrultusunda belirlenmektedir. Bunun yanında, denetimli serbestlik yasasından yararlanmak isteyen mahkumun açık cezaevine ayrılma hakkı elde etmiş olması da gerekmektedir. 2020 yılından itibaren mahkumların denetimli serbestlik yasasından yararlanabilmeleri için açık cezaevinde 6 ay kalmış olmaları şartı aranacaktır. Ancak mevcut durumda mahkumların denetimli serbestlik yasasından yararlanabilmek için açık cezaevine ayrılma hakkını elde etmiş olmaları yeterlidir. Buna ek olarak, mahkumların denetimli serbestlik yasasından yararlanmak için denetimli serbestlik mekanizmasından yararlanma doğrultusunda olan iadelerini taşıyan bir dilekçe yazmaları da gerekmektedir.   

Denetimli Serbestlik Yönetmeliği Değişti Mi 

Denetimli serbestlik yönetmeliği değişti mi sorusu denetimli serbestlik hususunda oldukça sık karşımıza çıkan sorulardan birisi olarak gösterilebilir. Son 2 yılda denetimli serbestlik yönetmeliği değişti mi sorusunun bu kadar sık karşımıza çıkmasının sebebi hiç şüphesiz 2015 yılında yargı alanında reform sayılabilecek değişikliklerin yapılması, 2016 yılındaki OHAL süreci sonrasında birçok suç çeşidi ile ilgili olarak mahkumlar lehine düzenlemelerin yapılması ve bu reformların çeşitli basın yayın organlarında abartılı olarak gösterilmesi sonucu toplumun büyük bir kesiminde denetimli serbestlik yönetmeliği hususunda mahkumlar lehine önemli değişiklikler yapılacağı yönünde bir beklentinin oluşması gösterilebilir. Yani şu an için bu soruda kastedildiği şekilde mahkumlar lehine bir değişiklik bulunmamaktadır.