12 Mart 2016 Cumartesi

Türkiye'de Çalışma İzni Alma

Belki yeni bir hayata başlamak için belki geçmişe sünger çekip yepyeni bir sayfa açmak için belki daha çok gelir elde edebilmek için belki de savaştan kaçıp canını kurtarmak için birçok insan doğup büyüdükleri ülkeleri geride bırakarak başka bir ülkede yepyeni bir hayata yelken açıyor. Bu durum da beraberinde birçok sorunu getiriyor. Bu sorunların başında da oturma izni almak vatandaşlık almak ve çalışma izni almak geliyor. Özellikle Türkiye'ye çalışma amacıyla gelen hemen hemen herkesin kafasındaki en önemli sorular yabancılar için çalışma izni nasıl çıkarılır, yabancıların Türkiye'de çalışma izni nereden alınır çalışma izni başvuru dilekçesi nasıl hazırlanır çalışma izni şartları nelerdir şeklindedir. Bu soruları göz önünde bulundurarak çalışma izni alma şartları 2016 yılında değiştirildi şeklinde  çeşitli basın yayın organlarında yer alan dedikoduları bir kenara bırakacak olursak bu sorulara adım adım cevap vermek yerinde olacaktır.


Çalışma İzni Alma Şartları       


               Öncelikle, çalışma izni almak isteyen yabancı ülke vatandaşlarının yapması gereken ilk işlem başvuru yapmaktır. Bu başvuru işlemi Türkiye'den yapılabileceği gibi yurt dışından da yapılabilmektedir. Başvuru yapabilmek için çalışma izni almak isteyen yabancı ülke vatandaşının ikamet ettiği ülkede bulunan herhangi bir Türkiye Cumhuriyeti temsilciliğine Türkiye'de iş yapacağına dair bir belge olarak iş sözleşmesi, atama belgesi ya da iş ortaklığı sözleşmesi ile birlikte müracaat etmesi gerekmektedir. Sonrasında, Türkiye'de çalışma izni alma amacıyla yapılan bu başvurunun geçerli olabilmesi için Türkiye'deki işverenin ya da iş ortağının başvuru tarihinden itibaren 10 iş günü içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na fiziksel ya da elektronik posta göndermek suretiyle başvuru yapması ve gerekli belgeleri sunması gerekmektedir. Bu şekilde başvuru yapmış ve başvurusu kabul edilen yabancı ülke vatandaşının en geç 90 gün içinde Türkiye'ye giriş yapması zorunludur. Aksi takdirde başvuru geçersiz sayılmaktadır. Peki çalışma izni alma süresi nedir çalışma izni almak ne kadar sürer? Öncelikle bakanlık başvuru tarihinden itibaren 30 gün içinde başvurunun kabul edilip edilmediğini taraflara yani işverene ve yabancı ülke vatandaşına bildirir. Yani çalışma izni alma başvurusu 30 gün içinde sonuçlanmış olur.
         
             Türkiye'de çalışma izni alma konusunda bazı yabancılar avantajlı konumdadır. Bu avantajlar Türkiye'nin diğer ülkelerle yapmış olduğu ikili anlaşmalardan kaynaklanabileceği gibi yabancıların Türkiye'de kazanmış oldukları haklardan da kaynaklanabilmektedir. Örneğin başvuru yapılan tarihten itibaren en az 6 ay oturma izni hakkı elde etmiş olan yabancılar, yabancıların varsa iş ortakları ya da yabancıların işverenleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na müracaat etmek suretiyle çalışma izni talep edebilirler. Buradan hareketle, oturma izni olan yabancıların belli şartlar çerçevesinde Türkiye'de oturma izni alma hususunda avantajlı oldukları söylenebilir.Çalışma İzni İçin Gerekli Belgeler


Yabancı İşçi Çalışma İzni İçin Gerekli Evraklar

          
               Türkiye'de çalışma izni için başvuru yapan yabancı ülke vatandaşlarının başvuru yapabilmek için bazı belgelere sahip olmaları gerekmektedir. Peki çalışma izni için gerekli belgeler nelerdir? İlk olarak, Türkiye'den yapılacak başvurular için başvuru tarihinden itibaren en az 6 aylık bir süre için geçerli oturma izni örneği Türkiye'de çalışma izni talep eden yabancı ülke vatandaşının sahip olması gereken belgelerden bir tanesidir. Bu belge elektronik başvuru sırasında internet üzerinden tarayıcı vasıtasıyla gönderilecek bir evrak olma özelliği taşımaktadır. Buna ek olarak, Türkiye'de çalışma izni talebiyle başvuru yapacak olan yabancı ülke vatandaşının oturma izni olmaması durumunda ikamet ettiği Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine Türkiye'de çalışacağı iş yeri ile olan iş sözleşmesi ya da bu sözleşmeyi ispat eden bir belgeyi sunması gerekmektedir. Türkiye'de oturma izni olan yabancı ülke vatandaşları söz konusu başvuruyu doğrudan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na yapabilmektedirler. Bunun yanında, başvuru esnasında yabancının pasaportu da gerekmektedir. Pasaportun bazı özel durumlarda yeminli tercüman tarafından çevirisi de talep edilebilmektedir. Örneğin pasaportun üzerindeki yazıların Latin Harfleri ile yazılmamış olduğu durumlarda pasaporta ek olarak pasaport üzerindeki yazıların yeminli tercüman tarafından çevirisi talep edilebilmektedir. Ayrıca yabancı ülke vatandaşının Türkiye'de çalışacağı iş koluna yönelik kendi ülkesinde almış olduğu diplomanın yeminli tercüman tarafından Türkçe'ye tercümesi de talep edilmektedir. Diplomayı ispata yönelik talep edilen bu belgede elektronik başvuru sırasında internet vasıtasıyla gönderilmesi gereken belgeler arasında yer almaktadır.
          

Yabancı İşçi Çalıştırma Gerekli Evraklar

              
               Çalışma izni talep eden bir yabancıyı istihdam edebilmek amacıyla başvuru yapabilmek için bir takım belgelere ihtiyaç vardır. Öncelikle, ıslak imzalı başvuru dilekçesi çalışma izni için gerekli evrakların başında gelmektedir. Bunun yanında, ıslak imzalı yabancı personel başvuru formu da çalışma izni için gerekli belgeler arasında yer almaktadır ki bu belgede başvuru yapan yabancının varsa yabancının iş ortağının ya da işvereninin ıslak imzası olmaması durumunda başvuru işlemi doğrudan geçersiz sayılır. Buna ek olarak, yabancının işe gireceği kuruluşun kurumsal yapısını ve bazı gelir bilgilerini gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi de çalışma izni için gerekli belgeler arasında gösterilebilir. Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi başvuru esnasında internet üzerinden gönderilecek bir belgedir. Bunun yanında, çalışma izni talep eden yabancı ülke vatandaşının çalışmak istediği kurumun mali tablosunu gösteren son yıla ait kar-zarar bilançosu da çalışma izni için gerekli evraklar arasındadır. Ancak bu noktada dikkat edilmesi gereken husus, bu kar-zarar bilançosunun vergi dairesi veya yeminli bir mali müşavir tarafından onaylı olması gerektiğidir. Ayrıca, yabancının çalışmak istediği kurumu temsil eden kişinin o kurumda çalıştığını ispatlayan belge ya da noter onaylı vekaletname de kurumun başvuru esnasında sunması gereken bir diğer gerekli belge olarak karşımıza çıkmaktadır. Bununla birlikte, bazı spesifik alanlarda istihdam edilmek istenen yabancılar için (mimarlık, müteahhitlik, danışmanlık, mühendislik gibi) aynı kurumun aynı alanlarda bir Türk vatandaşını da istihdam ettiğini belgeleyen ücret bordrosu da elektronik başvuru esnasında kurum tarafından internet vasıtasıyla gönderilmesi gereken evraklardan bir tanesidir.


Yabancılar Çalışma İzni Uzatma

              
               Çalışma izni belli bir süre için verilir ve bu süre dolduktan sonra yabancı ülke vatandaşı Türkiye'de çalışmaya devam etmek istiyorsa çalışma iznini uzatması gerekir. Bu durumda yabancı ülke vatandaşının ya da işvereninin doğrudan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na başvuru yapması gerekmektedir. Bu noktada dikkat edilmesi gereken husus yabancı çalışma izni uzatma başvurularının sadece elektronik ortamda yapılabilir olmasıdır. Yani Türkiye'de çalışmaya devam etmek isteyen yabancı ülke vatandaşının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na online başvuru yapması gerekmektedir. Buna ek olarak, yabancı ülke vatandaşının çalışma iznini uzatma başvurusunu çalışma izninin bitiminden geriye doğru 2 ay içinde yapması gerekmektedir. Pratikte, çalışma izninin bitiminden 15 gün içinde yapılan başvurular işleme alınmaktadır. Bu süreden sonra yapılan başvurular ise ilk defa çalışma izni için başvuru yapan yabancı ülke vatandaşlarına uygulanan standart prosedüre tabi olur ki bu durum da Türkiye'de daha önce çalışma hakkı elde etmiş olan yabancı ülke vatandaşının sahip olduğu avantajı kullanamayacağı anlamını taşımaktadır. Buradan hareketle, başvurunun zamanında yapılması çok önemlidir denilebilir. Tabi ki bu başvurunun yapılabilmesi için hem yabancı ülke vatandaşının hem de Türkiye'deki işvereninin bir takım belgeler sunması gerekmektedir. Peki yabancı çalışma izni uzatma gerekli belgeler nelerdir?


Yabancı Çalışma İzni Uzatma Gerekli Evraklar

Kurumdan İstenen Belgeler

               
              Öncelikle yabancı personel çalıştıran bir kurumun yabancı personelinin çalışma iznini uzatabilmek için çalışma iznini uzatmaya dönük irade beyanını bildiren bir başvuru dilekçesi gerekmektedir. Bu dilekçe de diğer bazı belgeler gibi ıslak imzalı olmak zorundadır. Bunun yanında, ıslak imzalı yabancı personel başvuru formu da yabancı çalışma izni uzatma gerekli evraklar arasındadır. Bu noktada dikkat edilmesi gereken husus ıslak imzasız olan başvuru formlarının işleme alınmayacağıdır. Ayrıca kurumun başvuru için sahip olması gereken bir diğer önemli belge ise kurumsal yapıda değişiklik olması halinde kuruma ait en son finansal ve kurumsal yapıyı gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bununla birlikte, çalışma iznini uzatmak isteyen yabancı ülke vatandaşının Sosyal Güvenlik Kurumu sigortalı sicil numarası ve kurumun Sosyal Güvenlik Kurumu sicil numarası da çalışma izni uzatma için gerekli belgeler arasındadır. Kuruma ait Sosyal Güvenlik sicil numarasının talep edilmesinin sebebi kurumun çalıştırdığı yabancı ülke vatandaşına karşı olan yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğinin anlaşılabilmesi olarak gösterilebilir. Söz konusu bilgiler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından internet ortamındaki veri tabanı üzerinden kontrol edilecektir. Ve son olarak, yabancı ülke vatandaşını çalıştırmaya devam etmek isteyen kurumu temsil eden kişiye ait vekaletname ya da kişinin o kurumda çalıştığını gösteren bir belge de kurumun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sunması gereken belgeler arasında yer almaktadır.


Yabancı Çalışma İzni Uzatma Belgeleri


              Şüphesiz daha önce çalışma izni almış olan bir yabancı ülke vatandaşının durumu Türkiye'de ilk defa çalışma izni alacak bir yabancı ülke vatandaşının durumundan daha avantajlıdır. Bu durum hem başvuru sürecinde hem bürokratik işlemlerin ilerleme düzeyinde hem de gerekli belgelerin toplanabilmesi noktasında geçerlidir. Bu noktada mühim olan daha önce Türkiye'de çalışma izni hakkını kazanan yabancı ülke vatandaşının belirtilen süreyi aşmadan, yabancı çalışma izni uzatma belgeleri ile beraber Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na başvuru yapmasıdır. Esasında, yabancı çalışma izni uzatma belgeleri ile yabancı işçi çalışma izni için gerekli evraklar çok büyük bir farklılık göstermemektedir. Ancak gerek ufak farklılıkların gözden kaçırılmaması adına gerekse yabancı çalışma izni uzatma belgeleri nelerdir sorusunu daha detaylı cevaplandırabilmek adına söz konusu belgelerin teker teker üzerinde durmak son derece faydalı olacaktır.
               
             Her şeyden önce Türkiye'de çalışmaya devam etmek isteyen yabancı ülke vatandaşının pasaportu bu işlemin yapılabilmesi adına olmazsa olmazdır. Bu işlemde kimlik olarak kullanılacak olan pasaportun bazı durumlarda yeminli tercüman tarafından çevirisi de talep edilebilmektedir. Bunun en yaygın örneği hiç şüphesiz pasaportun üzerinde Latin Alfabesi ile yazılmamış yazılar bulunması durumudur. Pasaporta ek olarak, başvuru esnasında elektronik olarak taratılıp internet üzerinden gönderilecek olan önceki çalışma izni belgesi ve üst yazısı da yabancı çalışma izni uzatma belgeleri arasında yer almaktadır. Bunun yanında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yabancı ülke vatandaşına verilmiş olan çalışma izni sürelerini belirten oturma izni de yabancı izni uzatma belgeleri arasındadır ki bu belge de elektronik başvuru sırasında taratılarak internet üzerinden gönderilecektir. Ve son olarak, Türkiye'de çalışma iznini uzatmak isteyen yabancı ülke vatandaşı mimarlık, mühendislik gibi iş kollarında çalışıyorsa mesleğine ait meslek odasının geçici üyeliğini ispatlayan belgeyi de başvuru esnasında sunması gerekmektedir. 

6 Mart 2016 Pazar

Türkiye Vatandaşı Olma Şartları

Günümüzde artık küreselleşen bir dünyanın varlığı sebebiyle eskiden adeta sonsuz büyüklükte gözüken dünyamız artık küresel bir köyü andırmaktadır. Dünyanın bir ucundan diğer ucuna bilginin akışı göz açıp kapama süresinde sağlanabilmektedir. Bu küreselleşmenin bilgi alanında getirdiği değişimdir. Küreselleşmenin bir diğer getirisi de eskiden kalın çizgilerle karşımızda duran ülke sınırlarını tamamen ortadan kaldırmasa da bir nebze olsun silikleştirmiştir. Bu durum da birçok insanın iş, eğitim, turizm gibi amaçlarla kendi ülkeleri dışındaki ülkelerde geçici ya da kalıcı bir şekilde yaşamalarına sebep olmuştur. Kısacası dünyanın artık küresel bir köy halini alması hukuk alanında vatandaş olma ve oturma izni kavramlarını karşımıza çıkarmıştır. Esasında bu kavramlar uzak geçmişte de hayatımızdaydı, ancak küreselleşmenin dozu arttıkça bu kavramların hayatımızdaki yeri git gide daha çok genişlemiş olup, 2014 ve 2015 yıllarında başlayıp günümüzde de devam eden ''göçmen krizi'' ile artık göz ardı edilemeyecek bir noktaya ulaşmıştır. Bu noktada birçok Avrupa ülkesi Türkiye ile ikili anlaşmalar yaparak Avrupa Birliği sınırları dahilindeki Suriyeli olsun Afgan olsun Iraklı olsun birçok mülteciyi Türkiye'den gelmiş kabul ederek Türkiye'ye iade etme kararı almış durumdalar. Geçmişte de az da olsa çeşitli ülkelerden gelen birçok insan Türkiye'de daha çok iş amacıyla oturma izni ya da vatandaşlık alıyordu, ancak bunların sayısı o kadar azdı ki Türkiye vatandaşı olma kavramı gündemde hiç yoktu. Ancak göçmen krizi ile birlikte ülkemize Suriye başta olmak üzere Irak, Afganistan gibi ülkelerden gelen birçok insan gerek kaçak durumuna düşmemek adına gerek sınır dışı edilme riskini bertaraf edebilmek adına gerekse sosyal bir güvenceye kavuşabilmek adına Türkiye vatandaşı olabilmenin yollarını aramaktadır. Türk vatandaşı olmanın avantajları bu şekilde sıralanabilir. Türk vatandaşı olma şartları 2013 yılında kapsamlı bir değişikliğe uğradı gibi çeşitli basın yayın organlarında çıkmış olan ve gerçeği yansıtmaktan uzak olan dedikoduları bir kenara bırakacak olursak, ben Türk vatandaşı olmak istiyorum diyen bir yabancının gözünden resmi prosedürleri incelemek uygun olacaktır. İşte bu noktada kafa karışıklığına sebep olan Türk vatandaşı olmak için nereye başvurulur, yabancılar nasıl Türk vatandaşı olur, Türkiye vatandaşlık şartları nelerdir gibi sorular kamuoyunu oldukça meşgul etmektedir. Öncelikle Türk vatandaşı olmak için nereye başvurulur sorusuna cevap vermek gerekirse Türk vatandaşı olmak isteyen yabancı ülke vatandaşının ikamet ettiği Nüfus İşleri ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne başvuru yapması gerekmektedir. Ancak başvuru yapacak yabancı ülke vatandaşının ileriye dönük 6 aylık ikamet tezkeresi  olması gerekmektedir. İkamet tezkeresi ile ilgili bir başka dikkat edilmesi gereken husus ikamet tezkeresinin öğrenim amaçlı ya da turistik amaçlı olmaması gerektiğidir. Türk vatandaşı olmak isteyen yabancı ülke vatandaşının nüfus işleri ve vatandaşlık Müdürlüğü'nün yanında Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube'ye de müracaat etmesi gerekmektedir. Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube'ye yapılacak müracaatın amacı Türk vatandaşı olmak isteyen yabancı ülke vatandaşının kesintisiz olarak kaç yıldır Türkiye'de ikamet ettiğinin belirlenerek kişiye bu hususta resmi bir belge verilmesidir. Türk vatandaşı olmak için nereye başvurulur sorusunu yanıtladıktan sonra kimler Türk vatandaşlığına geçebilir, yabancılar nasıl Türk vatandaşı olur, Türkiye vatandaşlık şartları nelerdir sorularını kısaca cevaplamak faydalı olacaktır. Öncelikle, bir Türk vatandaşıyla evli olan kadın olsun erkek olsun bir yabancı ülke vatandaşı, eğer evliliklerinde 3 yılı doldurmuş ise 3. yılın sonunda Nüfus müdürlüklerine başvuru yapmak suretiyle Türkiye vatandaşı olma talebinde bulunabilirler. Buradan hareketle, Türk vatandaşı olmak için evlilik kurumunu kullanan ve Türk vatandaşı olma kanunu suistimal eden insanların olabileceğini söylemek yanlış bir çıkarım olmayacaktır. Buna ek olarak, 5 yıl ya da daha uzun bir zamandır Türkiye'de ikamet eden yabancılar da Nüfus Müdürlükleri'ne başvuru yaparak Türk vatandaşı olmayı talep edebilirler. Burada dikkat edilmesi gereken birinci husus ileriye dönük ikamet tezkerelerinin olması, ikinci dikkat edilmesi gereken husus ise yurtdışındaki kalış sürelerinin, bir başka ifade ile Türkiye'de ikamet ettikleri süredeki kesintinin 6 ayı geçmemiş olmasıdır. Ayrıca bu kişilerin başvuru yapabilmesi için Yabancılar Şube'den 5 yıl ya da daha uzun süredir Türkiye'de ikamet ettiklerini belgelendirmeleri gerekmektedir. Gerekli belgelerin ve şartların sağlanması durumunda başvuru yapılan Vatandaşlık ve Nüfus İşleri Genel Müdürlüğü başvuruyu Bakanlar Kurulu'na da ileterek Bakanlar Kurulu ile beraber ortak karar verir.

Türk Vatandaşı Nasıl Olabilirim

            
               Şüphesiz ki Türkiye vatandaşı olmak için başvuru yapmak isteyen bir yabancı ülke vatandaşının kafasındaki en büyük soru işareti Türkiye vatandaşı olmak için gerekli belgeler nelerdir sorusudur. Bu sorunun cevabı Türk vatandaşlığı kanununda açık ve net bir biçimde ortaya konmuştur. Öncelikle kanunun 10. maddesi açık bir şekilde gereken belge ve şartların tamamının sağlanması halinde dahi başvuru yapan yabancı ülke vatandaşının başvurusunun kabul edilmeyebileceğini belirtmektedir. Kanunun 10. maddesi gereken şartların tümünü sağlamış yabancı ülke vatandaşının Türkiye vatandaşlığı talebinin kabul edilebileceğini ancak şartları sağlamanın vatandaşlık anlamına gelmeyeceğinin altını çizmektedir. Bu durumda Türk vatandaşlığı kanununda yer alan vatandaşlık başvurusu için aranan şartların neler olduğunu incelemek yerinde olacaktır. Buna göre Türkiye vatandaşı olmak isteyen yabancı ülke vatandaşının kendi ülkesinin kanunlarına göre ergin yaşta olması ve akıl sağlığının yerinde olması irade beyanının sağlıklı olabilmesi bakımından bir zorunluluktur. Kanuna göre bir başka zorunluluk ise kişinin kesintisiz olarak 5 yıl süreyle Türkiye'de yaşamış olmasıdır. Bu noktada dikkat edilmesi gereken husus kişinin hiç yurt dışına çıkmamış olması değil Türkiye'de 5 yıl ya da daha uzun zamandır yaşamış olması ve bu süre zarfında 6 aydan uzun süre yurtdışında kalmamış olmasıdır. Bunun yanında, kişinin yazılı başvurusunu sözlü olarak ta teyit etmesi kanunun ön görmüş olduğu bir diğer koşuldur. Ayrıca, Türkiye vatandaşı olmayı talep eden kişinin genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden bir hastalığının bulunmaması da gerekmektedir. Bununla birlikte, adli sicil kaydının temiz olması da Türkiye vatandaşlığına geçme koşulları arasında yer almaktadır. Ayrıca yeteri kadar Türkçe konuşabilmek te kanunda yerine getirilmesi beklenen şartlar arasında yer alsa da uygulamada çok sıkı bir takibe tabi olmayan bir koşul olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun yanında, Türkiye'de hayatını idame ettirebilecek bir gelire sahip olmak ta Türkiye vatandaşlığı için aranan şartlar arasında yer almaktadır. Ve son olarak, Türkiye vatandaşı olmak isteyen yabancı ülke vatandaşının milli güvenlik ve kamu düzeni açısından tehdit teşkil eden bir durumu olmaması da önemli şartlardan birisi olarak dikkat çekmektedir.


İstisnai Haller

            
             Bütün bu şartlara ek olarak Türkiye vatandaşlığının kazanılmasında istisnai haller de mevcut olup bu kişiler vatandaşlık kazanabilme sürecini daha kolay tamamlayabilmektedirler. Bu kişiler öncelikle göçmen olarak kabul edilen kişilerdir. Özellikle son 5 yılda ülkemize savaştan kaçarak sığınan sayıları milyonlarla ifade edilen Suriyeli göçmenlerin bir kısmı sığınmacı statüsünden vatandaşlık statüsüne geçmişlerdir. Bu geçiş sıradan prosedürlerin dışında Türk vatandaşlık kanunun ön gördüğü istisnai haller kapsamında yapılmıştır ki bu istisnai hal durumu vatandaşlığa geçişi daha kolay bir hale getirmektedir. Bunun yanında, vatandaşlığa alınması kamu yararı bakımından zaruri olan kişiler de standart prosedürün kurallarına takılmaksızın Türkiye vatandaşı olabilirler. Son olarak, Türkiye'ye bilim, teknoloji, spor, sanat, ekonomi gibi alanlarda fayda sağlamış ya da fayda sağlaması muhtemel kişiler de kanunda belirtilen istisnai haller kapsamında standart prosedürün kurallarına takılmaksızın Türkiye vatandaşı olabilirler.


Türk Vatandaşı ile Evlilik

            
             Öte yandan, Türk vatandaşlığı kazanmanın bir diğer yolu da evlenmektir. Ancak bir Türk vatandaşıyla evlenmek kişiyi doğrudan doğruya Türkiye vatandaşı yapmayacağı gibi Türk vatandaşlık kanunu evliliğe ek olarak başka şartlar da ön görmektedir. Bu şartlardan ilki aile birliği içerisinde yaşamak olup, bu koşul, formalite evlilikleri bir nebze de olsa engellemeyi amaçlamaktadır şeklinde yorumlanabilir. Ancak evlilik kurumundaki denetim mekanizması Batı ülkelerinde olduğu gibi sıkı bir yapıda işlememektedir. Bunun yanında, Türkiye vatandaşı olmayı talep eden kişinin aile birliğini bozacak ya da aile birliği kavramı ile bağdaşmayacak bir harekette bulunmamış olması da bir diğer şart olarak karşımıza çıkmaktadır. Ve son olarak, Türkiye vatandaşı olmak isteyen yabancı ülke vatandaşının milli güvenlik ve kamu düzeni açısından tehdit teşkil etmeyecek bir durumda olması gerekmektedir.Türkiye Vatandaşı Olmak İçin Gerekli Belgeler


Başvuru Yoluyla Vatandaşlık


-İmzalı başvuru formu

-Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube'den alınacak belge (İkamet süresini gösteren resmi belge)
-Kişiye ait pasaport (Vatandaşı olunan ülkeye ait pasaport)
-İleriye dönük ikamet tezkeresi
-Nüfus kayıt belgesi


Türk Vatandaşı ile Evlilik Yoluyla Vatandaşlık


-Evlenme cüzdanının noter tasdikli fotokopisi

-İleriye dönük olan, işlem görmüş ikamet tezkeresinin fotokopisi
-Adli sicil kaydı
-Evlendirme cüzdanının tercüme edilmiş hali (Evlilik yurtdışında yapılmış ise)

5 Mart 2016 Cumartesi

Türkiye'de Oturma İzni

Günümüzde belki yeni bir hayata yelken açmak, belki hayatında yepyeni bir sayfa açmak belki de yaşanmaz hale gelmiş ülkesinden kaçmak amacıyla birçok insan bulundukları ülkelerini, köklerini geride bırakarak başka ülkelerde yaşamanın yollarını arıyorlar. Bu durum eskiden de olmakla birlikte, günümüzde o kadar önü alınamayan bir hal aldı ki birçok Avrupa ülkesi sadece mültecilere kapılarını kapatmakla kalmadı, birçok mülteciyi Türkiye'ye iade etmek amacıyla Türkiye ile ikili anlaşmalar imzalamış bulunmaktadır. Günümüzde yaşanan bu mülteci sorunu önceden de bir sorun teşkil eden ancak çok ta göze çarpmayan bir sorunu oturma izni kavramını tekrar gündeme getirdi. Peki nedir Türkiye'de oturma izni alma şartları? Öncelikle belirtmek gerekir ki oturma izni alma zorunluluğu Türkiye'nin açık kapı politikası sebebiyle Suriye'den gelen mültecilere pratikte uygulanmamakla beraber Suriye dışındaki kara ve deniz sınırlarından kaçak yollarla gelen başka ülke vatandaşlarını ve yasal yollarla iş, eğitim gibi sosyal sebeplerle yaşamını Türkiye'de idame ettirmek isteyen yabancı ülke vatandaşlarını bağlamaktadır. Öncelikle, 2015 yılındaki büyük göç dalgasıyla beraber birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de göçmenliğe ilişkin bir takım idari ve yasal düzenlemeler yapılmıştır. Bunlardan en dikkat çeken değişikliklerden birisi artık birçok ilde bulunan, İl Göç İdaresi Müdürlüğü adı altında hizmet veren kamu kurumlarıdır. Bu kurumlar Türkiye'de oturma izni alma amacıyla başvuru yapan yabancı ülke vatandaşlarına randevu vermektedir. Türkiye'de oturma izni nereden alınır sorusuna cevap verdikten sonra, Türkiye'de oturma izni başvurusu için gerekli şartlar nelerdir, Türkiye'de oturma izni almak için hangi belgeler gerekir sorularına cevap vermek uygun olacaktır. Türkiye'de oturma izni almak isteyen bir yabancı ülke vatandaşının vize süresi dolmadan oturma izni için başvuru yapması gerekmektedir. Türkiye'ye çalışmak için gelen yabancı ülke vatandaşlarının Türkiye'ye giriş yaptıkları tarihten itibaren 1 ay içinde ve herhangi bir işte çalışmaya başlamadan önce bu başvuruyu yapması zorunludur. Oturma izni almak için başvuran yabancının başvuru sebebine göre farklı kapsamda oturma izni verilebilmektedir. Başka bir deyişle, yabancı ülke vatandaşı, Türkiye'ye geliş amacına uygun olan bir oturma izni alabilmekte ve bu oturma izni süreli ve süresiz olabilmektedir. Daha iyi anlamak amacıyla bir örnek vermek gerekirse, Türkiye'ye okuma amacıyla gelen bir yabancı ülke vatandaşı 1 yıl süreli öğrenci vizesi alabilirken, Türkiye'ye çalışma amacıyla gelen başka bir ülkenin vatandaşı süresiz oturma izni alabilmektedir. Bu kapsamda, İstanbul Emniyet Genel Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü'nün resmi sitesinde 28 farklı türde oturma izni belirlenmiş olup, bunlar başvuru yapan yabancı ülke vatandaşlarına başvuru şartları uygun görüldüğü takdirde uygulanmaktadır. Oturma izninin hangi kapsamda yer alacağı ve süreli mi süresiz mi olacağı yabancı ülke vatandaşının başvuru dosyasında yer alan amaçlar doğrultusunda belirlenmektedir. Bunun yanında, başvuru yapan kişinin vatandaşı olduğu ülkenin Türkiye ile olan ikili anlaşmalarının da başvuru sürecini ve başvuru sonucunu etkilemesi muhtemeldir. Örneğin, Türkiye'nin birçok Afrika ülkesiyle yaptığı ikili anlaşmalar sonucun bazı ülkelerle vizeler konusunda esneklik kararı alınmış, hatta bazı ülkelerle vizeler kalkmıştır. Son yıllarda birçok Afrikalı öğrenci bu vize esnekliğinden yararlanarak ülkemizde eğitim görebilmektedir. Genelde harç bedeli, gereken resmi belgeler sabit olsa da Türkiye'nin bazı ülkelerle yapmış olduğu ikili anlaşmalar çerçevesinde değişiklik gösterebilmektedir. Bununla beraber, başvuru yapacak kişinin hangi ülkenin vatandaşı olduğu ikamet izninin süresini de etkilemektedir. Ayrıca Türkiye'de oturma izni evlilik nedeniyle amacıyla uygulanması farklı prosedürlere tabidir. Türkiye'de oturma izni evlilik gibi aile kurumunun temel taşı olan bir birlikteliği koruma amacıyla daha kolay uygulanmaktadır. Avrupa ülkeleri ve Amerika'da sık sık suistimal yaşanması sebebiyle (formalite evlilikler gibi) geniş prosedürlere, zorlayıcı yaptırımlara ve sıkı takibe tabidir. Ancak ülkemizde evlilik sebebiyle birçok insan kolaylıkla oturma izni alabilmektedir. Bu kolaylaştırıcı uygulama ne yazık ki Avrupa ülkeleri ve Amerika'da da olduğu gibi zaman zaman ülkemizde de suistimal edilmekte, bu sebeple formalite evliliklerle karşılaşılabilmektedir. Oturma izni alma hakkında kısa bilgiler verdikten sonra oturma izni için gerekli belgeler üzerinde durmak faydalı olacaktır. 

Oturma İzni İçin Gerekli BelgelerKısa Dönem Oturma İzni

      
           Öncelikle oturma izni randevu gerektiren bir işlemdir. Oturma izni randevu sistemi, Türkiye'ye iş için gelen yapan yabancı ülke vatandaşlarının Türkiye'ye giriş yaptıkları tarihten itibaren 1 ay içinde başvuru yapmalarını ön görmektedir. Bu bağlamda, oturma izni başvurusu yapabilmek için başvuru yapacak yabancı ülke vatandaşının İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sunması gereken bir takım belgeler vardır. Peki oturma izni için gerekli belgeler nelerdir? Oturma izni (kısa dönem oturma izni) alabilmek amacıyla oturma izni başvurusu yapan yabancı ülke vatandaşının bu başvurusunun amaçlarını, nerede nasıl kalacağını beyan ettiği oturma izni başvuru formu, pasaportunun aslı ve fotokopisi, 4 adet vesikalık fotoğraf, kalacağı süre boyunca hayatını idame ettirebileceğini gösteren belge ve sağlık sigortası belgesi. Oturma izni için gerekli belgeler Emniyet Genel Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü'nün resmi sitesinde belirtilmiş olup, bunlara ek olarak, ülkemizin yabancılara Türkiye'ye geliş amaçlarına uygun olarak elde edebilecekleri oturma izni çeşitleri de aynı sitede yayınlanmıştır.
Oturma İzni Uzatma Randevu

         
           Oturma izni uzatma randevu sistemiyle yapılan bir işlem olup, bu yönüyle kısa dönem oturma izni işlemine benzemektedir. Oturma izni uzatma randevu işlemi başvuru yapan yabancı ülke vatandaşının sahip olduğu belge üzerinden yapılmaktadır. Oturma izni başvurusu kabul edilip oturma izni alan yabancı ülke vatandaşlarının oturma izinleri belli bir süreye tabidir. Bu sürenin bitimine 2 ay kalmasından önce oturma izni uzatma için gerekli belgelerle birlikte oturma izni uzatmak amacıyla başvuru yapılması gerekmektedir. Oturma izni uzatma başvurusu zamanında yapılmadığı takdirde başvuru yapması gereken yabancı ülke vatandaşı bu davranışıyla yüksek harç bedeli ödeme riskiyle karşı karşıya kalabileceği gibi sicilinin kirlenmesine de sebep olabilir. Oturma izni uzatma işlemi en fazla 4 kez yapılabilir.


Oturma İzni Uzatma İçin Gerekli Belgeler


         Öncelikle oturma izni uzatma için gerekli belgeler listesinin başında pasaport ya da yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi gelmektedir. Bunun yanında, başvuru yapan yabancı ülke vatandaşının ülkede hangi amaçla ikamet etmeye devam edeceğini, nerede ikamet edeceğini, nasıl yaşayacağını, kendisi hakkında çeşitli bilgiler içeren oturma izni başvuru formu, kendisine ait 2 adet vesikalık fotoğraf, Türkiye'de ikamet edeceği süre boyunca hayatını idame ettirebilecek bir gelirinin olduğunu gösteren belge, önceki oturma izni belgesinin ibrazı ve sağlık sigortası belgesi gerekmektedir.

3 Mart 2016 Perşembe

Genel Af Çıkar Mı

Siyasi tarihimizin özellikle son 20 yılının belki de en tartışmalı ve en çok dillendirilen kavramı olarak dikkat çeken genel af kavramı kısaca kamu yararının olduğu anlaşılması durumunda belli suçlar için kovuşturmanın durdurulması, verilmiş olan cezaların kaldırılması veya azaltılması olarak tanımlanabilir. Genel af nedir sorusuna cevap verdikten sonra bu kavramın hukuktaki yerini incelemek faydalı olacaktır. Genel af kavramı Türk Ceza Kanunu'nun 65. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre genel af halinde kamu davası düşer, verilmiş olan cezalar tamamen ortadan kalkar. Genel affın bu özelliği belki de uygulanabilmesi yolunda en önemli engeli teşkil etmektedir. Çünkü toplumsal yaşamın üzerine kurulduğu hukuk düzeni yaptırım aracılığıyla caydırıcılık unsuruna dayanmaktadır. Bu caydırıcılığı genel af ya da başka bir uygulama ile ortadan kaldırmak istisnai haller dışında mantıksız olarak nitelendirilebilir. Ancak gerek ülkelerin içinde bulunduğu özel durumlar gerek cezaevlerinin kapasitelerinin üstündeki doluluk oranları sebebiyle işlevlerini kaybetmesi sebepleriyle genel af ülkemizde gündemdeki yerini korumaktadır ve uzun bir süre daha gündemde kalmaya devam edecektir. İşin kamu güvenliği boyutunu bir kenara bırakıp bu kavramı konunun birinci dereceden muhatapları olan mahkumlar ve aileleri açısından ele almak daha faydalı olacaktır.Genel Af Varmı          

Gerek mahkumlar için gerek onları hasretle bekleyen aileleri için bir umut ışığı varsa o da genel af belki de... Son zamanlarda yargı ile ilgili olarak pek çok değişikliğe imza atıldığı görülmektedir. Bu durum da ister istemez toplumda genel af varmı genel af ne zaman çıkacak genel af 2016 yılında çıkar mı gibi soruların sorulmasına ve çeşitli beklentilerin oluşmasına zemin hazırlamıştır demek yanlış olmayacaktır. Tabi ki bu beklentiler sonucunda kamuoyunda kulaktan dolma genel af haberleri dolaşmaya başlamış ve bu da zaten var olan beklentiyi daha da yukarı çekmiştir. Kuşkusuz en büyük hayalleri tekrar ailelerine kavuşmak olan mahkumların genel af beklentileri her zaman olacaktır. Bu beklenti yetkili ağızlarca sık sık arttırılıyor olsa da seçimlerin üzerinden uzun bir süre geçtikten sonra bu yönde elle tutulur bir çalışma olmadığı görüldü. Çünkü genel af kavramı her ne kadar mahkumlar ve aileleri için tek umut ışığı olsa da böyle bir düzenleme yapmak geniş destekli bir kamuoyu ve muhalefet baskısını beraberinde getirebileceği gibi cezaların caydırıcı olma özelliğinin ortadan kalkmasına da sebep olabilir. Bunun yanında, genel af düzenlemesinin hayata geçirilebilmesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kararına bağlıdır. TBMM'nin bu yetkisi hangi suçların genel af kapsamında değerlendirileceğinden suçların genel af çerçevesinde tanımlanmasına kadar geniş bir alanı kapsamaktadır. TBMM'nin genel af kararı alabilmesi için 330 milletvekilinin imzası gerekmektedir. Başka bir deyişle genel af kararının meclis tarafından alınabilmesi için meclisin 3/5 çoğunluğunun imzası yeterlidir. Bu açıdan bakıldığında Adalet Bakanlığı'nın genel af yerine denetimli serbestliğin kapsamının genişletilmesi ve şartlarının esnetilmesi yönündeki çalışmalarının haklı olduğu düşünülebilir. Bu durum da denetimli serbestlik mekanizmasından yararlanamayacak olan mahkumların ve ailelerinin beklentilerini boşa çıkarmaktadır. Şu bir gerçek ki genel af toplumsal bir beklenti haline gelmiş olup, birçok ailenin kaderi yapılacak muhtemel bir genel af düzenlemesine bağlıdır. Şu durumda mahkum ailelerinin yapabileceği tek şey örgütlenerek seslerini devletin yönetim mekanizmasına daha iyi anlatabilmek olacaktır. Çünkü genel af 2016 yılında da ufukta gözükmüyor.