4 Ekim 2017 Çarşamba

Denetimli Serbestlik Nedir

Son yıllarda ceza hukukunun modernleşmesi ile birlikte verilen cezalar azaltılması ve verilen cezalar alternatif olarak daha hafif cezaların verilmesi söz konusudur. Bu alternatif cezaların en yaygın uygulama alanı bulanlarından birisi de hiç kuşkusuz denetimli serbestlik kurumudur. Bilindiği gibi denetimli serbestlik hükümlünün ve işlediği suçun belli şartları taşıması halinde cezasını sosyal hayat içerisinde tamamlanmasına imkan tanıyan bir ceza hukuku kurumudur. Denetimli serbestlik hükümlünün cezası boyunca ailesinden ve sosyal hayattan izole olmasını engellemek amacıyla uygulanan bir alternatif cezadır. Peki denetimli serbestlik nasıl uygulanır? Basitçe anlatmak gerekirse hükümlü koşullu salıverilme tarihine belli bir süre kala tahliye edilerek cezasının kalan kısmını sosyal hayata entegre bir şekilde toplum içinde çeker. İşte bu denli önemli ve bir o kadar da komplike bir kurum söz konusu olunca insanların aklında pek çok soru işareti beliriyor. Şimdi denetimli serbestlik kurumu ile ilgili karşımıza en sık çıkan soruları teker teker irdeleyerek yanıtlayalım. Denetimli serbestlik imza çizelgesi ihlal durumunda ne olur denetimli serbestlik kimlere uygulanır denetimli serbestlik imza ihlali durumunda ne olur denetimli serbestlik nedir nasıl uygulanır denetimli serbestlik kaç yıl denetimli serbestlik kimleri kapsıyor denetimli serbestlik yönetmeliği değişti mi denetimli serbestlik uyuşturucu suçunu kapsıyor mu 

Denetimli Serbestlik İmza Çizelgesi 

Denetimli serbestlik imza çizelgesi ihlali durumunda nasıl olur sorusu oldukça sık karşımıza gelen bir sorudur. Bu durumun sebebi hiç şüphesiz denetimli serbestlik sürecinde imza atma konusunda gerekli hassasiyeti göstermeyenlerin azımsanmayacak sayıda olmasıdır. Soruya dönecek olursak denetimli serbestlik imza çizelgesi ihlal durumunda ilgili kişinin mazeret dilekçesi yazarak ilgili makamlara bildirimde bulunmalıdır. Buna ek olarak, ilgili kişi mazeretini belgeleyerek bu belgeleri de dilekçe ekinde sunmalıdır. İlgili kişinin mazereti hakkında herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da mazeretini belgelememesi halinde cezaya hükmedilmesi mümkündür. Bu durumda ilgili kişiden duruşma gününe kadar ifadesini yazılı olarak vermesi ve duruşmaya gelerek beyan vermesi istenir. Bunların yapılmaması halinde ise mahkeme ilgili kişi hakkında cezaya hükmedebilmektedir.   

Denetimli Serbestlik Kimlere Uygulanır 

Denetimli Serbestlik Kimlere Uygulanır sorusu belki de çoğu hükümlünün merak ettiği bir sorudur. Denetimli serbestlik, denetimli serbestlik kanununda belirtilen suçları işlemiş olan kişilerin yine aynı kanında belirtilen şartları taşıması halinde yararlanılabilen bir ceza hukuku kurumudur. Denetimli serbestlik kimlere uygulanır sorusuna daha net bir cevap verebilmek adına işlenen suçları 01.07.2016 tarihinden önce işlenen suçlar ve bu tarihten sonra işlenen suçlar olarak 2'ye ayırmak oldukça yararlı olacaktır. Çünkü bilindiği gibi 671 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile birlikte 01.07.2016 tarihinden önce işlenmiş olan suçlar için farklı bir denetimli serbestlik prosedürü öngörülmüştür. Buna göre 01.07.2016 tarihinden önce işlenmiş suçlar için denetimli serbestlik süresi 2 yıl olarak belirlenmiştir. Buna ek olarak, süreli hapis cezası almış olan mahkumlar cezalarının yarısını ceza infaz kurumunda çekmeleri halinde koşullu salıverilme hükümlerinden yararlanabilecekler. Fakat bu noktada dikkat edilmesi gereken husus suçun 01.07.2016 tarihinden önce işlenmiş olması gerekliliğidir. Yani suçla ilgili olarak verilen kararın belirtilen tarihten önce ya da sonra olmasının bir önemi yoktur. Ancak bazı suçlar bu kapsamın dışında bırakılmıştır. Buna göre kasten adam öldürme suçunu, kasten yaralama suçunu (altsoyuna, üstsoyuna, eşine, kardeşine veya beden ve ruh sağlığı açısından kendisini savunmaya cak durumda olan insanlara karşı) cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan birini, özel hayatın gizliliğine karşı suçlardan birini, uyuşturucu veya uyarıcı madde imali ya da ticareti suçlarından birini işleyenler söz konusu Kanun Hükmünde Kararnameden yararlanamazlar. Ayrıca, yasadışı örgüt üyeliği suçu da dahil olmak üzere devletin güvenliğine karşı suçlardan birini, anayasal düzene karşı suçlardan birini, milli savunmaya karşı suçlardan birini, Devlet sırlarını ilişkin suçlardan birini, Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan birini, örgütlü suçlardan birini, bankacılık zimmet suçunu ve taahüt ihlal suçu işleyenler de söz konusu Kanun Hükmünde Kararnameden yararlanamazlar. Bunlara ek olarak, cezaevinde disiplin cezası alıp da cezası kaldırılmayan hükümlüler ve koşullu salıverilme hakkı geri alınan hükümlüler de ilgili Kanun Hükmünde Kararnameden yararlanamazlar. 

Denetimli Serbestlik İmza İhlali

Denetimli serbestlik imza ihlali durumunda ne olur sorusuna daha net bir cevap verebilmek için öncelikle yukarıda bahsi geçen Kanun Hükmünde Kararnameden yararlanan hükümlülerin imza ihlali yapması ne gibi sonuçlar doğurur sorusuna cevap vermek oldukça yerinde olacaktır. Buna göre 671 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameden yararlanan bir hükümlü imza ihlali ya da yerine getirmek zorunda olduğu başka bir yükümlülüğü ihlal ederse yukarıda da bahsi geçen yarı yarıya infaz indiriminden yararlanma imkanını korur ancak 2 yıllık denetimli serbestlik süresinden yararlanamaz. 

Denetimli Serbestlik Nedir Nasıl Uygulanır 

Denetimli serbestlik nedir nasıl uygulanır sorusu denetimli serbestlik hakkında en sık karşımıza çıkan soruların başında gelmektedir. Öncelikle denetimli serbestlik kişinin cezasını sosyal hayata entegre bir biçimde çekmesine olanak tanıyan bir ceza hukuku kurumudur. Gerekli şartların oluşması halinde hükümlü koşullu salıverilme tarihine belli bir süre kala belli bir denetim altında olmak kaydıyla serbest bırakılmaktadır. 

Denetimli Serbestlik Kaç Yıl 

Denetimli serbestlik kaç yıl sorusuna daha net bir cevap verebilmek için işlenen suçun 01.07.2016 tarihinden önce mi yoksa sonra mı işlendiği oldukça önemlidir. Bilindiği gibi 671 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile birlikte bazı suçlara istisna getirilmek üzere belirtilen tarihten önce işlenen suçlar için farklı bir denetimli serbestlik rejimi ön görülmüştür. Buna göre 01.07.2016 tarihinden önce işlenen suçlar için 2 yıllık denetimli serbestlik süresi belirlenmiştir. Ancak aşağıdaki suçlar 2 yıllık denetimli serbestlik imkanından yararlanmayı imkansız kılmaktadır: kasten adam öldürme suçu, kasten yaralama suçu (altsoyuna, üstsoyuna, eşine, kardeşine veya beden ve ruh sağlığı açısından kendisini savunmaya cak durumda olan insanlara karşı) cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, özel hayatın gizliliğine karşı suçlar, uyuşturucu veya uyarıcı madde imali ya da ticareti suçu kasten adam öldürme suçunu, kasten yaralama suçu (altsoyuna, üstsoyuna, eşine, kardeşine veya beden ve ruh sağlığı açısından kendisini savunamayacak durumda olan insanlara karşı) cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, özel hayatın gizliliğine karşı suçlar, uyuşturucu veya uyarıcı madde imali ya da ticareti suçlar

Denetimli Serbestlik Kimleri Kapsıyor 

Denetimi serbestlik kimleri kapsıyor sorusu hiç kuşkusuz denetimli serbestlik hususunda en sık karşımıza çıkan soruların başında gelmektedir. Öncelikle, denetimli serbestlik kurumundan yararlanmak isteyen hükümlünün hakime denetimli serbestlik kurumundan yararlanmak istediğine dair bir talepte bulunması gerekmektedir. Denetimli serbestlikten yararlanmak isteyen hükümlü 6 ayını kesintisiz olarak açık ceza infaz kurumunda geçirmiş olmalıdır. Buna ek olarak hükümlünün kosullu salıverilme tarihine 1 yıl veya daha az bir süre kalmış olması gerekmektedir. Ayrıca hükümlü ceza infaz kurumunda kaldığı süre içinde olumlu davranışlar sergilemiş olmalıdır. Çocuk hükümlüler için bu durum farklılık arz etmektedir. Buna göre çocuk hükümlünün denetimli serbestlik kurumundan yararlanabilmesi için cezasının 5'te 1'ini tamamlamış olması gerekmektedir. Bu duruma ek olarak yaşlılık ya da engelli olma sebebiyle kosullu salıverilme tarihine 2 yıl veya daha az zaman kalmış olma şartı 3 yıl olarak uygulanabilmektedir. 

Denetimli Serbestlik Yönetmeliği 

Denetimli Serbestlik Yönetmeliği değişti mi sorusu denetimli serbestlik hususunda oldukça sık karşımıza çıkan bir sorudur. Bu değişim beklentisinin sebebi hiç kuşkusuz son yıllarda yargı alanında yapılan reformlardır. Soruya dönecek olursak denetimli serbestlik yönetmeliği değişmedi. Fakat belli şartlar altında denetimli serbestlik farklı regulasyonlara tabi hale getirildi. Şöyle ki OHAL süreci ile birlikte çıkarılan 671 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile birlikte denetimli serbestlik kurumu farklı bir prosedüre bağlanmıştır. Örneğin, Kanun Hükmünde kararnamede belirtilen bazı suçlar dışındaki suçları 01.07.2016 tarihinden önce işleyenler 2 yıllık denetimli serbestlik kurumundan yararlanabilecekler.   

Denetimli Serbestlik Uyuşturucu 

Denetimli serbestlik uyuşturucu suçunu kapsıyor mu sorusu özellikle son yıllarda oldukça artan uyuşturucu madde kullanımı ile birlikte oldukça sık karşımıza çıkmaya başladı. Denetimli serbestlik uyuşturucu kullanma ya da bulundurma suçlarında uygulanabilen bir ceza hukuku kurumudur. Uyuşturucu kullanma ya da bulundurma suçu işlemiş olan kişi için denetimli serbestlik prosedürü şu şekilde işlemektedir: Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde ilgili kişiden denetim programına katılmasını talep eder. İlgili kişinin 10 gün içinde denetim programına katılmaması halinde denetimli serbestlik programına uyulmadığı gerekçesi ile tutanak tutulur. Ve dosya tekrar savcılığa gönderilir. Bunun üzerine Cumhuriyet savcısı da denetimli serbestlik programına uyulmadığı gerekçesi ile iddianame düzenleyerek kamu davası açar. İlgili kişinin 10 günlük sürede Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne başvuru yapması ancak 2 kez programı ihlal etmesi halinde dosya yine savcılığa gönderilir. İlgili kişinin denetimli serbestlik programına uyması halinde kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilir. Ayrıca denetimli serbestlik programının ihlal edilmesi durumunda ilgili kişinin denetimli serbestlik tedbirine uymadığı gerekçesi ile duruşmaya gelmesi ve bu konuda ifade vermesi buna ek olarak duruşma gününe kadar ifadesini yazılı olarak da bildirmiş olması gerekmektedir. İlgili kişinin bunları yapmaması halinde ise mahkeme kişinin denetimli serbestlik tedbirine uymadığı gerekçesi ile cezaya hükmedebilmektedir. 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder