20 Ekim 2017 Cuma

Uyuşturucu Kullanma ve Bulundurma Suçu Cezası

Son yıllarda özellikle ülkemizde ve Batı toplumlarında gözle görülür bir artış grafiği çizen uyuşturucu kullanma ve bulundurma suçu her ne kadar sert cezai yaptırımlara tabi olsa da yaygınlaşmaya devam etmektedir. Uyuşturucu kullanma ve bulundurma suçu oldukça yaygın bir suç tipi olduğu için birçok kez dava konusu olmaktadır. Uyuşturucu kullanma ve bulundurma cezası itibariyle eylemin kendisine göre farklılaştırılmıştır. Şöyle ki kanun koyucu uyuşturucu kullanma ve bulundurma sucu ile uyuşturucu madde imali ve uyuşturucu madde ticareti suçları arasında bir ayrıma gitmektedir. Ki cezanın fiil ile orantılı ve bağlantılı olması ilkesi göz önünde tutulduğu zaman bu ayrımın ne kadar haklı bir ayrım olduğu görülecektir. Uyuşturucu kullanma ve bulundurma suçu oldukça yaygın bir suç tipi olduğu için birçok insanın aklında bu suç çeşidi hakkında soru işaretleri oluşmaktadır. Bu soruları kısaca uyuşturucu cezaları yeni yasa 2018 yılında çıkar mı denetimli serbestlik uyuşturucu kullanma durumunda ne olur uyuşturucu kullanmanın cezası nedir uyuşturucu madde satmanın cezası nedir uyuşturucu cezaları 2018 yılında değişecek mi uyuşturucu madde ticareti suçunun unsurları nelerdir uyuşturucu madde kişisel kullanım miktarı cezayı etkiler mi Uyuşturucu Cezaları kaç yıl 2018 yılında değişiklik olur mu şeklinde sıralamak mümkündür. 

Uyuşturucu Cezaları Yeni Yasa 2018

Öncelikle uyuşturucu kullanma ve bulundurma suçu özelinde en sık karşımıza çıkan soruların başında uyuşturucu cezaları yeni yasa 2018 yılında çıkar mı sorusu gelmektedir. Bilindiği gibi 2015 yılında yargısal alanda yapılan birçok değişikliği 2016 yılında OHAL süreci ile birlikte birçok reform izledi. Bu reformlar ile birlikte çıkan Kanun Hükmünde Kararnameler ile birçok suçun cezasına değişiklik getirildi. Bütün bunların da bir sonucu olarak uyuşturucu cezaları yeni yasa ile birlikte 2018 yılında değişecek şeklinde söylentiler ortaya çıktı. Her ne kadar uyuşturucu cezaları yeni yasa 2018 yılında çıkar mı sorusuna şimdiden kesin ve net bir cevap verebilmek mümkün olmasa da 2016 yılındaki OHAL süreci ile birlikte bu alanda yapılan bazı değişiklikleri göz önünde bulundurarak şu an için böyle bir yeni yasanın gündemde olmadığını görmek çok da zor değil. 
 

Denetimli Serbestlik Uyuşturucu Kullanma 

Hiç kuşkusuz denetimli serbestlik uyuşturucu kullanma durumunda ne olur sorusu uyuşturucu kullanma ve bulundurma suçu hakkında en sık karşımıza çıkan soruların başında gelmektedir. Denetimli serbestlik mekanizmasından yararlanan kişinin yükümlülüklerine aykırı hareket etmesi durumunda duruşmaya gelerek beyanda bulunması ve buna ek olarak duruşma gününe kadar yazılı açıklamayı da mahkemeye iletmek gerekmektedir. Tedavi ve denetimli serbestlik tedbirine uymama yapılan duruşmaya mazeret bildirmeksizin katılmayan ilgili kişi hakkında cezaya hükmolunabileceği uyarısını içeren davetiye gönderilir. Kişinin bu davetiye rağmen duruşmaya gelmemesi durumunda mahkeme ilgli kişi hakkında hüküm verebilecektir. 

Uyuşturucu Kullanmanın Cezası Nedir 

Türk Ceza Kanunu'nun 191. Maddesi açık ve net bir biçimde uyuşturucu kullanmanın cezası nedir sorusuna cevap vermektedir. Buna göre kullanmak amacıyla uyuşturucu madde veya uyuşturucu madde içeren uyarıcı bir madde satın alan, kabul eden ya da bulunduran veya bahsi geçen maddeleri kullanan kişi 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Kanun koyucu uyuşturucu kullanmanın cezası hususunda uyuşturucu ticareti cezasında olduğu kullanılan uyuşturucu ya da uyarıcı maddenin miktarı veya çeşidi açısından bir ayrım yapmamıştır. 

Uyuşturucu Madde Satmanın Cezası

Türk Ceza Kanunu'nun 188. Maddesi uyuşturucu madde satmanın cezası ne kadar sorusuna açık ve net bir cevap vermiştir. Buna göre uyuşturucu ya da uyuşturucu madde içeren uyarıcı maddeyi ülke içinde ruhsatsız olarak ya da ruhsata aykırı olarak satan, veren, satışa arz eden, nakleden, depolayan, satın alan veya bulunduran kişi 10 yıldan az olmamak üzere hapis cezası ve buna ek olarak 20000 güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Görüldüğü gibi kanun koyucu uyuşturucu madde satmanın cezası hususunda uyuşturucu kullanmanın cezasına göre bir ayrım gözetmiş ve bununla da kalmayarak uyuşturucu madde ticareti cezası içinde de kendi içinde bir ayrıma gitmiştir. Şöyle ki uyuşturucu ya da uyuşturucu içeren uyarıcı maddeleri ruhsatsız ya da ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç eden kişi 20 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası ve 20000 güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılırken uyuşturucu ya da uyarıcı maddeyi yurtiçinde satan veya satışa arz eden kişi 10 yıldan az olmamak üzere hapis cezası ve 20000 güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılmaktadır. 


Uyuşturucu Cezaları 2018

Uyuşturucu cezaları 2018 yılında değişecek mi sorusu uyuşturucu suçu ve buna bağlı suçların oldukça yaygın bir hale gelmeleri sebebiyle fazlasıyla sık karşımıza çıkan bir sorudur. Bu sorunun bu karar sık karşımıza çıkmasının bir diğer sebebi de bilindiği gibi 2015 yılında yapılan yargısal değişiklikler ve 2016 yılında OHAL süreci ile birlikte çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler marifetiyle birçok suçun cezasının değiştirilmesidir. Bütün bunların sonucunda her ne kadar uyuşturucu cezaları 2018 yılında değişecek şeklinde bir algı oluşmuş olsa da ceza hukuku alanında henüz yeni sayılabilecek değişikliklerin yapıldığı göz önüne alındığı zaman şu an için böyle bir değişikliğin söz konusu olmadığını söylemek zor değil. 

Uyuşturucu Madde Ticareti Suçunun Unsurları 

Uyuşturucu madde ticareti suçunun unsurları nedir sorusuna cevap verebilmek için Türk Ceza Kanunu'nda uyuşturucu madde ticareti suçunun tanımına bakmak yeterlidir. Türk Ceza Kanunu'nun 188. Maddesinde uyuşturucu ticareti suçu, uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal ithal veya ihraç etmek şeklinde tanımlanmaktadır. Yani suçun unsurları uyuşturucu ya da uyarıcı maddenin imal edilmesi, ithal edilmesi ve ihraç edilmesidir. Ancak bu noktada dikkat edilmesi gereken husus uyuşturucu ticareti suçundan bahsedilebilmesi için uyuşturucu ticareti suçunun unsurları olarak saydığımız fiillerden birinin işlenmesinin yeterli olduğudur.  

Uyuşturucu Madde Kişisel Kullanım Miktarı 

Uyuşturucu madde kişisel kullanım miktarı nedir sorusu uyuşturucu kullanma ve bulundurma suçu ile ilgili olarak karşımıza en sık çıkan soruların başında gelmektedir. Her ne kadar mahkemelerde genel kabul olarak 1 kg esrarın kişisel kullanım için bulundurulan miktar olarak kabul edilmiş olsa da Yargıtay uyuşturucu satışının çok daha az miktarlar ile de gerçelleştirilebileceği görüşü ile 600-700 gram üzerindeki esrarı ticaret amacıyla bulundurulabileceğine kanaat getirmiştir. Yine Yargıtay kişi üzerinde eroin ve kokain maddelerinden 20 gram ve üzeri bulunması halinde uyuşturucu madde ticareti suçu olarak kabul etmektedir. Bununla beraber, 50 adet ve üzeri hapın kişi üzerinde bulunması da Yargıtay ictihatlarına göre uyuşturucu kullanma ve bulundurma suçu değil, uyuşturucu ticareti suçu teşkil etmektedir. Peki kişide bu miktarları geçmeyen ancak birden fazla çeşit uyuşturucu madde bulunması durumunda ne olacaktır? Örneğin, kişinin üzerinde 10 gram eroin ya da kokain ve buna ek olarak 40 adet uyuşturucu madde içeren hap bulunursa işlediği suç uyuşturucu kullanma ve bulundurma suçu mu yoksa uyuşturucu madde ticareti suçu mu söz konusu olacaktır? Yargıtay bu konuda oldukça nettir. Şöyle ki kişinin üzerinde birden fazla çeşit uyuşturucu madde bulunması halinde uyuşturucu maddelerin miktarları kabul edilmiş olan miktardan az olsa dahi uyuşturucu kullanma ve bulundurma suçundan değil, uyuşturucu ticareti suçundan bahsedilir. 

Uyuşturucu Cezaları Kaç Yıl 2018 Yılında Değişiklik Olur mu

Öncelikle uyuşturucu cezaları kaç yıl 2018 yılında değişiklik olur mu sorusunu daha açık ve net bir biçimde cevaplayabilmek için bu soruyu ikiye ayırmak oldukça yararlı olacaktır. Buna göre kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak filleri 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Buna ek olarak, uyuşturucu madde imal, ithal ya da ihraç eden kişi 20 yıldan 30 yıla kadar hapis ve 20000 güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Bunun yanında, uyuşturucu ya da uyarıcı maddeyi ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satan, satışa sunan, başka kişilere veren, sevk eden, nakleden, depolayan, kabul eden, bulunduran kişi 10 yıldan az olmamak üzere hapis cezası ve buna ek olarak 20000 güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Peki uyuşturucu suçu cezaları 2018 yılında herhangi bir değişikliğe uğrar mı? Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki bu soruya kesin ve net bir cevap verebilmek mümkün değildir. Ancak geçmiş uygulamalara bakılarak bu soru hakkında tahminde bulunmak mümkündür. Şöyle ki 2015 yılında ceza hukuku alanında yapılan değişiklikler ve bu değişikliklere ek olarak 2016 yılında gerçekleştirilen reformlar birçok suç çeşidinin cezalarında değişiklikler öngördü. Bu değişikliklerin henüz yeni yapıldığı düşünüldüğünde şu an için gündemde bu tarz bir değişiklik olmadığını söylemek mümkündür. 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder