26 Ekim 2018 Cuma

Ortaklığın Giderilmesi Davası (İzale-i Şüyu)

Ortaklığın Giderilmesi Nedir

Kardeşler arasındaki belki de ilk ve en büyük gerginliktir hiç şüphesiz miras paylaşımı...Miras paylaşımı birçok durumda kardeşler arasındaki anlaşmazlık sebebiyle mümkün olmaz ve bunun sonucunda miras konusu malın mahkeme kararıyla satılarak paraya çevrilmesi ve bu paranın kardeşler arasında payları oranında paylaştırılması gerekir. İşte bu duruma ortaklığın giderilmesi denir. Ortaklığın giderilmesi savaşı paydaşların anlaşmasının mümkün olmadığı durumlarda paydaşlardan birinin ya da birden fazlasının talebi ile açılır. 

Ortaklığın Giderilmesi (İzale-i Şüyu) Dava Dilekçesi 

Her ne kadar ortaklığın giderilmesi  (İzale-i Şüyu) dava dilekçesi biçim olarak diğer dava dilekçelerinden çok da farklı olmasa da uygulamada birçok kişinin yazmakta zorlandığı düşünüldüğünde ortaklığın giderilmesi (İzale-i Şüyu) dava dilekçesi örneğini paylaşmak oldukça faydalı olacaktır. Ortaklığın Giderilmesi (İzale-i Şüyu) Dava Dilekçesi Örneği


                  ... SULH HUKUK           MAHKEMESİ'NE 


DAVACI                : 

DAVALI                : 

DAVA KONUSU : İzale-i Şüyu (Ortaklığın giderilmesi) 

AÇIKLAMALAR:

1-Müvekkilimin babası olan muris vefat ettikten sonra davalılar müvekkilime terekeden kendisine düşen payı almasına izin vermemişlerdir. Mirastan müvekkilime ve müvekkilimin kardeşlerine ..  İli, ... İlçesi, ... Köyü'nde, ... Ada, ... Parsel'de bulunan taşınmaz kalmıştır. Ancak bu taşınmazın müvekkilim ve kendisinin kardeşleri arasında paylaşılma olanağı kalmamıştır. 

2-Bu nedenle söz konusu taşınmaz üzerindeki ortaklığın giderilmesi ve satış bedelinin ortaklar arasında paylaştırılması için bu davayı açma mecburiyeti hasıl olmuştur. 

DELİLLER: Tapu kaydı, mirasçılık belgesi ve her türlü delil

HUKUKİ NEDENLER: TMK 651. md ve ilgili mevzuat 

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıklanan nedenlerle ... İli, ... İlçesi, ... Köyü'nde, ... Ada, ... Parsel'de bulunan taşınmazın umuma açık artırma suretiyle satılarak satış bedelinin ve yargılama giderlerinin ortakların payları oranında paylaştırılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder