1 Ekim 2017 Pazar

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne Nasıl Başvurulur

Yönetenler ile yönetilenler arasındaki çetrefilli ilişkide yönetilenler başka bir deyişle sıradan halk bazı istisnai durumlar haricinde hep ezilen taraf olmuş ve haklarını koruma noktasında zayıf duruma düşmüştür. Magna Carta ve Fransız İhtilali sonrasında eli güçlenen halk kendi haklarını koruyabilmek adına devlet içine entegre edilmiş pek çok kurum ve kuruluş oluşturmuştur. Ancak bunların hiçbiri beklenen etkiyi verememiş ve buna ek olarak ülkeler arasında bir denetim standardı yakalanamamıştır. İşte bu dönemlerin bir sonucu olarak halkın yani yönetilenlerin yönetenlerden korunabilmesi adına Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ortaya çıkmıştır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne birçok Avrupa ülkesinden insanlar vatandaşı bulundukları devletin kendi haklarını zedeleyici eylem ve işlemlerinin ortadan kaldırılması için başvuru yapmaktadırlar. Ülkemizden de çok sayıda insan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru yapmaktadırlar. Ülkemiz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne en çok başvuru yapılan ülkeler arasındadır. Bu açıdan bakıldığı zaman başvuru yapmak isteyen bu kadar insanın aklına takılan ilk soru Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne nasıl başvurulur şeklindedir. Bununla beraber, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru hususunda oldukça sık karşılaştığımız sorular mevcuttur. Bunlardan bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi başvuru formu nasıl hazırlanır Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi başvuru süresi ne kadar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi başvuru ücreti ne kadar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi başvuru formu 2018 yılında değişti mi İnsan Hakları Mahkemesi iletişim yolları nelerdir AİHM başvuru formu nasıl doldurulur AİHM başvuru ücreti 2018 yılında değişti mi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kimler başvurabilir

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başvuru Formu

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi başvuru formu nasıl hazırlanır sorusu hiç şüphesiz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru yapacak insanların karşılarına çıkan en büyük soru işaretlerinden birisidir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi başvuru formu şunlardan oluşmaktadır: başvuru yapacak olan kişinin adı, soyadı, uyruğu, mesleği, doğum tarihi, adresi, bunlara ek olarak başvuru yapacak olan kişinin temsilcisi varsa temsilcisinin adı, soyadı, mesleği ve adresi başvurunun hangi devlet aleyhine yapıldığı, şikayet sebebi olayların ya da işlemlerin özeti, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamında kişinin sahip olduğu ihlal edilen hak ve bununla ilgili açıklama, iç hukuk yollarını tüketmek adına başvuru yapılan yargı makamları, anlaşmazlığı çözmek adına başka bir uluslararası yargı makamına başvuru yapılıp yapılmadığına dair bilgi, şikayet konusu olayla ilgili olarak başvuru yapılan iç hukuk mercilerinin kararlarının tam listesi, kararların kopyaları, kararların tarihleri, kararı alan merciin adı. Bunlara ek olarak, başvuru formu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru yapan kişi veya onun temsilcisi tarafından imzalanmış olmalıdır. 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başvuru Süresi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi başvuru süresi ne kadar sorusu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi başvuru noktasında en sık sorulan soruların başında gelmektedir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi başvuru süresi 6 aydır. Söz konusu süre iç hukuk yolları tükendiği andan itibaren başlamaktadır. Ancak bu noktada dikkat edilmesi gereken husus iç hukuk yollarını tüketilmesi için Anayasa Mahkemesi'ne de bireysel olarak başvuru zorunluluğunun olmasıdır. Başka bir deyişle, Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yapmadan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru yapılamaz. 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başvuru Ücreti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi başvuru ücreti konusu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuru yapacak olan herkesin aklına gelen ilk hususlardan birisidir. Bu konuya bir açıklık getirmek gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi başvuru ücreti almaz buna ek olarak dava için herhangi bir harç bedeli de almaz. Yani başvuru ve davanın kabul edilmesi halinde dava ücretsizdir. Ancak bu noktada dikkat edilmesi gereken husus avukatla yapılan başvurunun vekalet tabi olmasıdır.   

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başvuru Formu 2018

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi başvuru formu 2018 yılında değişti mi sorusu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru hususunda karşımıza çıkan sorulardan birisidir. Bu soruya verilecek olan cevap hayır olacaktır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi başvuru formu 2018 yılında da önceki yıllardaki şeklini korumaktadır. Buna göre başvuru yapacak olan kişinin adı, soyadı, uyruğu, mesleği, doğum tarihi, adresi, bunlara ek olarak başvuru yapacak olan kişinin temsilcisi varsa temsilcisinin adı, soyadı, mesleği ve adresi başvurunun hangi devlet aleyhine yapıldığı, şikayet sebebi olayların ya da işlemlerin özeti, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamında kişinin sahip olduğu ihlal edilen hak ve bununla ilgili açıklama, iç hukuk yollarını tüketmek adına başvuru yapılan yargı makamları, anlaşmazlığı çözmek adına başka bir uluslararası yargı makamına başvuru yapılıp yapılmadığına dair bilgi, şikayet konusu olayla ilgili olarak başvuru yapılan iç hukuk mercilerinin kararlarının tam listesi, kararların kopyaları, kararların tarihleri, kararı alan mercinin adı başvuru formu için yeterlidir. Bunlara ek olarak, başvuru formu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru yapan kişi veya onun temsilcisi tarafından imzalanmış olmalıdır.

İnsan Hakları Mahkemesi İletişim 

İnsan Hakları Mahkemesi iletişim yolları nelerdir sorusunu İnsan Hakları Mahkemesi başvuru sürecinde en sık karşımıza çıkan sorular arasındadır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine sadece posta yolu ile başvuru yapılabilir. Bu başvurunun yapılabilmesi için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başvuru Formu doldurulmuş olmalıdır. Avrupa İnsan Haklarına başvuru yapabilmek için dosyanın posta ile aşağıdaki adrese gönderilmesi gerekmektedir: 
Cour européenne des droits de l'homme
Conseil de l'Europe
67075 Strasbourg Cedex
France
 Mahkemenin fax numarası da aşağıdaki gibidir :
33 (0)3 88 41 27 30

AİHM Başvuru Formu Nasıl Doldurulur

AİHM başvurusu yapacak olan herkesin ilk aklına gelen soru hiç kuşkusuz AİHM Başvuru Formu nasıl doldurulur sorusudur. AİHM Başvuru Formu şu şekilde doldurulur: başvuru yapacak olan kişinin adı, soyadı, uyruğu, mesleği, doğum tarihi, adresi, bunlara ek olarak başvuru yapacak olan kişinin temsilcisi varsa temsilcisinin adı, soyadı, mesleği ve adresi başvurunun hangi devlet aleyhine yapıldığı, şikayet sebebi olayların ya da işlemlerin özeti, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamında kişinin sahip olduğu ihlal edilen hak ve bununla ilgili açıklama, iç hukuk yollarını tüketmek adına başvuru yapılan yargı makamları, anlaşmazlığı çözmek adına başka bir uluslararası yargı makamına başvuru yapılıp yapılmadığına dair bilgi, şikayet konusu olayla ilgili olarak başvuru yapılan iç hukuk mercilerinin kararlarının tam listesi, kararların kopyaları, kararların tarihleri, kararı alan merciin adı. Bunlara ek olarak, başvuru formu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru yapan kişi veya onun temsilcisi tarafından imzalanmış olmalıdır.

AİHM Başvuru Ücreti 2018

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru yapacak birçok insanın kafasını kurcalayan bir diğer soru da hiç kuşkusuz AİHM başvuru ücreti 2018 yılında değişti mi sorusudur. Bu soruya verilecek en net cevap hayır şeklinde olacaktır. AİHM eskiden olduğu gibi şimdi de başvuru ücreti ve davanın kabul edilmesi halinde herhangi bir dava harç bedeli talep etmemektedir. Yani AİHM masraflarında herhangi bir değişim olmamakla beraber başvuru OHAL sonrası uygulamalarla daha zor hale getirilmiştir. 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Kimler Başvurabilir

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuru sürecinde belki de ilk karşımıza çıkan soru Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine kimle başvurabilir şeklindedir. Bu soruyu kısaca cevaplamak gerekirse öncelikle sözleşmeye taraf her devlet sözleşmeye taraf olan diğer bir devletin ihlal yaptığına kanaat getirirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurabilir. Buna ek olarak, her gerçek kişi, kuruluş ya da kişi grupları sözleşmeye taraf devlet tarafından yapılan bir ihlal nedeniyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuru yapabilir. 


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder