21 Eylül 2016 Çarşamba

Boşanmada Çocuk Kime Verilir

Her ne kadar istenmeyen bir olgu olsa da boşanma sorun yaşanan evliliklerin bitirilebilmesi ve kişilerin yaşamlarının geri kalan kısmını özgürce yönlendirebilmeleri açısından olmazsa olmaz bir kavramdır. Boşanmada akla ilk gelen sorular boşanmada mal paylaşımının nasıl olacağı ve çocukların kimde hangi şartlarda kalacağıdır. İşte bu noktada boşanmada çocuk kime verilir, boşanmada çocuğun velayeti kime verilir, boşanmada çocukların durumu neye göre kararlaştırılır, boşanmada çocuğun velayeti babaya nasıl verilir, boşanmada çocuğu kaçırma ne gibi sonuçlar doğurur, eşim çocuğumu kaçırdı ne yapmalıyım, boşanmada çocuğu kim alır, boşanmada çocuğun miras hakkı ne olur, boşanmada nafaka durumu ne olur, nafakanın şartları nelerdir, boşanmada erkek çocuğun velayeti kimde kalır, boşanmalarda bebek kime verilir, boşanmada 6 aylık bebek kime verilir, 1 yaşındaki bebek boşanmada kime verilir, boşanmalarda bebek kime verilir, boşanma da çocuk kime verilir, boşanmada çocuğun psikolojisi kararı etkiler mi, boşanmada çocuğun yaşı kararı etkiler mi, boşanmada kadının ve çocuğun hakları nelerdir, boşanan çiftlerde çocuğun velayeti 3. kişilere verilebilir mi gibi birçok soru karşımıza çıkmaktadır. Şimdi bu soruları kısaca yanıtlayalım.

Boşanmada Çocuğun Velayeti Kime Verilir?


Boşanmada çocuğun velayeti kime verilir sorusunun net bir cevabı bulunmamaktadır. Bu kararı hakim bilirkişilerle de görüşerek çocuğun yüksek menfaatini düşünerek verecektir. Bu kararın verilmesinde toplumda zannedildiğinin aksine tarafların maddi durumunun tek başına bir etkisi yoktur. Örneğin, çocuğun, zengin olan babasının yanında değil de maddi durumu kötü olan annesinin yanında kalması kararlaştırılabilir. Bu durumda maddi durumu yerinde olan babasının çocuğun masraflarının bir kısmını karşılaması kararlaştırılır. Yani maddi durum tek başına velayetin kimde kalacağı noktasında kesin bir sonuç doğurmaz. Çocuğun kimde kalacağı hususu çocuğun ruhsal ve fiziksel gelişimini hangi tarafın yanında daha sorunsuz şekilde geçireceğine ve çocuğa sunulan maddi ve manevi imkanlara göre kararlaştırılır. Hakim bu kararı verirken sadece kendi kişisel kanaatine göre hareket etmez, bu konuda bilirkişi olarak uzman pedagoglarla görüşür ve buna ek olarak çocuk belli bir yaşın üstündeyse çocuğun da görüşlerini ve tercihlerini dikkate alarak hareket eder. Bu noktada dikkat edilmesi gereken husus hakimin vereceği kararın kesin bir karar olmadığıdır. Çünkü çocuğun kaldığı tarafın ölmesi, bir başkası ile evlenmesi, başka bir yerde yaşamaya başlaması gibi etkenler sonucunda hakim re'sen ya da taraflardan birinin başvurusu üzerine velayeti diğer tarafa verebilmektedir. Hatta hakimin iki tarafı da çocuğu yetiştirmeye elverişli bulmaması durumunda çocuğu bir kuruma yerleştirmesi de söz konusudur. Buna ek olarak, toplumda bir başka doğru bilinen yanlış ise boşanmada velayetin kimde kalacağı hususunda yaş ve cinsiyetin tek başına belirleyici bir etken olduğudur. Örneğin toplumda çocuğun erkek olması durumunda babaya verileceği kız olması durumunda anneye verileceği gibi doğru olmayan bilgiler mevcuttur. Ancak bu noktada dikkat edilmesi gereken husus çok küçük yaşlardaki çocukların özel durumudur. Çok küçük yaşlardaki çocukların anne sevgisine ve ilgisine daha çok ihtiyaç duyması sebebiyle anneye verildiği görülmektedir. Tabi annenin çocuğa bakabilecek maddi ve manevi yetkinlikte olmaması durumunda hakim bunu dikkate almak suretiyle çocuğu anneye vermeyecektir. Buradan hareketle, çocuğun yaşı küçükse kesin anneye verilir, cinsiyeti erkekse kesin babaya verilir gibi kesin yargılardan uzak durmak gerekmektedir.

Boşanmada Çocukların Durumu Neye Göre Kararlaştırılır?


Öncelikle, boşanmada aile mahkemesi hakimleri tarafların çocuklara tanıdığı maddi ve manevi imkanları göz önünde bulundurarak, çocuğun hangi tarafta ruhsal ve fiziksel gelişimini daha iyi tamamlayacağına göre kararını verir. Bu kararı verirken bilirkişi olarak uzman psikolog ve pedagoglardan yardım alır, dolayısıyla sadece kendi kanaatine göre bir karar vermez. Bunun yanında, hakim çocuğun belli bir yaşın üstünde olması durumunda çocuğun da görüşüne başvuracaktır.

Boşanan Çiftlerde Çocuğun Velayeti 3. Kişilere Verilebilir Mi?


Boşanan çiftlerde çocuğun velayeti 3. kişilere verilebilir mi sorusunun cevabı net bir biçimde hayır olacaktır. Çünkü velayet kavramı sadece anne ve baba ile ilişkili bir kurumdur. Dolayısıyla çocuğun bakımı ve masrafları gibi sorumlulukların 3. kişilere geçmesi durumunda dahi velayetten söz edilemez. Örneğin annesi ve babası ölmüş olan bir çocuğun bakımını dedesi üstlenirse velayeti dedesine geçmiştir diyemeyiz. Yani bu durumda dedesi çocuğun velisi değil vasisi olmuş olur. Çünkü velayet kurumu sadece anne ve baba ile ilişkilidir.

Boşanmada Çocuğun Yaşı Kararı Etkiler Mi?


Boşanmada çocuğun yaşı kararı etkiler mi sorusunun cevabı çocuğun yaşına göre değişkenlik göstermektedir. Şöyle ki, eğer çocuğun yaşı çok küçükse, çocuğun anne bakımına muhtaç olduğu kabul edilir ve annede ağır psikolojik rahatsızlık gibi istisnai bir durum yoksa çocuk doğrudan anneye verilir. Ancak çocuk yaşı itibari ile anne bakımına muhtaç değilse hakim çocuğun çıkarlarını ön planda tutarak, uzman psikolog ve pedagogların görüşlerini alarak çocuğa maddi ve manevi anlamda en iyi imkanları sağlayacak tarafa velayeti verecektir. Çocuğun yaşı yeteri kadar büyükse hakim çocuğun görüşlerini de dikkate alacak ve çocuğun ruhsal ve fiziksel gelişimine hangi tarafın daha iyi katkı sağlayacağına kanaat getirirse çocuğun velayetini o tarafa verecektir. 

Boşanmalarda Çocuğun Psikolojisi Kararı Etkiler Mi?


Boşanmalarda çocuğun psikolojisi kararı etkiler mi sorusunun cevabı evet olacaktır. Çünkü boşanma davalarında aile mahkemesi hakimlerinin ilk olarak dikkate aldıkları konu hiç şüphesiz çocuğun çıkarlarıdır. Bu sebeple, çocuğun psikolojik olarak zarar görmesine neden olmuş ya da gelecekte neden olması muhtemel sebepler barındıran tarafa çocuğun velayetinin verilmesi söz konusu olmaz. Bunun yanında, çocuğun belli bir yaşın üstünde olması durumunda çocuğun görüşlerinin de dikkate alınacağı düşünüldüğünde çocuğun psikolojisinin boşanma davasındaki velayet kararına doğrudan etki edeceğini düşünmek yanlış olmayacaktır. 

Boşanmada Kadının ve Çocuğun Hakları Nelerdir?


Boşanmada kadının ve çocuğun hakları nelerdir sorusuna daha anlaşılabilir bir cevap verebilmek için önce kadının haklarını sıralamak oldukça faydalı olacaktır. İlk olarak, kadının boşanma kararının kesinleşmesi ile beraber boşandığı eşinin mirasçısı olma hakkı ortadan kalkmaktadır. Aynı durum erkek için de geçerlidir. Yani erkek de boşandığı eşinin mirasçısı olamaz. Buna ek olarak, kadın boşanma davasının açılması ile birlikte yoksulluk durumuna düşerse eşinden dava süreci bitene kadar tedbir nafakası talep edebilir. Bunun yanında, kadın boşanma davası sonuçlandıktan sonra yoksulluk durumuna düşerse boşandığı eşinden yoksulluk nafakası talep edebilir.  Bu noktada dikkat edilmesi gereken husus kadının yoksulluk nafakası talep edebilmesi için boşanma hususunda daha az kusurlu taraf olması gerekliliğidir. Yoksulluk nafakasının bir diğer şartı ise kadının herhangi bir işi ve buna bağlı bir gelirinin olmamasıdır. Ayrıca kadın çocuğun velayeti kendisine verilmiş ise boşanma davası sona erdikten sonra boşandığı eşinden çocuğun masraflarına destek olması amacıyla iştirak nafakası da talep edebilir. İştirak nafakasının miktarını hakim çocuğun yaşam standartları çerçevesinde oluşan masrafları dikkate alarak belirleyecektir. Bu noktada Medeni Kanunu'nun ortaya koyduğu bir üst sınır bulunmamaktadır.  

Boşanmada çocuğun hakları nelerdir sorusunu yanıtlayacak olursak, boşanmadan sonra çocuk anne ve babasının mirasçısı olmayı sürdürür, anne babası boşandıktan sonra evlenmezse çocuğun alacağı miras oranında herhangi bir değişiklik olmaz. Anne ya da babası evlenirse çocuğun evlenen taraftan alacağı mirasın 1/4 ü evlenen tarafın yeni eşine kalacaktır. Bu durumda çocuk evlenen taraftan alacağı mirasın 3/4 üne sahip olacaktır. Bu noktada dikkat edilmesi gereken husus evlenen tarafın yeni evlendiği kişinin kendi çocuklarının (ortak olmayan çocuklarının) önceki çocuğun mirasından pay alamayacak olmasıdır. Ancak evlenen taraf yeni evliliğinden de çocuk sahibi olursa o çocuk da ilk evlilikten olan çocukla eşit miktarda evlenen tarafın mirasına ortak olacaktır. Bu durumu bir örnekle açıklamak gerekirse Bay A ve Bayan B evlilerdir ve C adında bir çocukları vardır. Daha sonra boşanan çiftten Bay A Bayan D ile tekrar evlenmiştir. Bayan D'nin bu evlilikten önce E ve F adında çocukları vardır. Bu durumda Bayan D Bay A'dan kalan mirasın 1/4 ünü evlilik sebebiyle alır, ancak kendisine ait ortak olmayan çocukları E ve F Bay A'nın mirasından yararlanamazlar.  Bay A'nın Bayan D ile G adında bir çocuğu olursa G de tıpkı C gibi Bay A'nın mirasına eşit oranda ortak olmuş olur. Ancak boşanmış olan Bay A ve Bayan B asla birbirlerinin mirasçısı olamazlar.

Boşanmada Çocuğun Velayeti Babaya Nasıl Verilir?


Boşanmada çocuğun velayeti babaya nasıl verilir sorusunun da kesin bir cevabı bulunmamaktadır. Çünkü bu sorunun cevabı duruma göre değişmektedir. Öncelikle, hakimin annenin çocuğu yetiştirecek maddi ve manevi yetkinlikte olmadığını görmesi velayetin babaya verilmesi ile sonuçlanır. Buna ek olarak, annenin de babanın da çocuğa bakabilecek yetkinlikte olması durumunda hakim çocuğun yüksek menfaatini dikkate alarak hangi tarafın çocuğa daha iyi bakacağını düşünüyorsa çocuğun velayetini o tarafa verir. Bu kararı verirken bilirkişi olarak psikolog ve pedagogların da yardımını alır. Bunun yanında, çocuğun belli bir yaşın üstünde olması durumunda çocuğun da görüşleri alınır. Kısaca annenin de babanın da çocuğa bakabilecek maddi ve manevi yetkinlikte olması durumunda, çocuğun velayetinin babaya verilebilmesi için hakimde babanın çocuğa daha iyi bakacağı kanaatinin oluşması gerekmektedir. Buna ek olarak, velayet anneye verilmişse ancak anne ölmüşse velayet doğrudan babaya geçecektir. Bu noktada dikkat edilmesi gereken husus annenin ölümünden sonra hakim babanın çocuğa gerekli olan maddi ve manevi imkanları sağlayamadığı kanaatindeyse çocuğu babanın elinden alarak bir kuruma yerleştirebileceğidir. Bu duruma ek olarak, velayet anneye verilmişse ancak anne bir başkası ile evlenmişse ya da başka bir yerde yaşamaya başlamışsa taraflardan birinin başvurusu üzerine ya da hakim re'sen çocuğun velayetini diğer tarafa verebilir.

Boşanmada Çocuğu Kaçırmak Ne Gibi Sonuçlar Doğurur?


Boşanmada çocuğu kaçırmak ne gibi sonuçlar doğurur sorusuna verilecek cevap velayeti başkasına ait olan bir çocuğu kaçırmak suçtur şeklinde olacaktır. Velayet kendisine verilmemiş olan taraf 16 yaşını doldurmamış çocuğu velisinden ya da vasisinden cebir ve zor kullanmaksızın kaçırırsa 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Eğer kaçırma eylemi cebir ve tehdit kullanmak suretiyle gerçekleştirilmiş ise ve çocuk 12 yaşını doldurmamış ise verilecek olan ceza 1 katı oranında arttırılır.

Eşim Çocuğumu Kaçırdı Ne Yapmalıyım?


Öncelikle, velayeti kendisinde bulunmayan eşin çocuğu velisinden kaçırması suç teşkil etmektedir. Velayet kendisinde bulunmayan eş 16 yaşını doldurmamış olan çocuğu cebir ve tehdit kullanmaksızın kaçırırsa verilecek ceza 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıdır. Buna ek olarak 12 yaşını doldurmamış olan çocuğun velayet kendisine verilmemiş eş tarafından cebir ve tehdit kullanmak suretiyle kaçırılması durumunda verilecek olan ceza 1 kat oranında arttırılır. İşin cezai boyutunu yorumladıktan sonra ''Ne yapmalıyım?'' sorusuna daha net bir cevap vermek oldukça uygun olacaktır. Eğer taraflar arasında uzlaşma imkanı kalmamış ise başvurulacak yegane merci mahkemeler olacaktır. Ancak çocuğu kaçıran taraf mahkemenin velayet hususunda aldığı kararı hiçe sayarak çocuğu velayeti alan tarafa teslim etmiyorsa bu noktada suç teşkil eden bir fiil var demektir. Bu sebeple velayeti elinde bulunduran tarafın suç duyurusunda bulunması ve sonrasında gerekli görülmesi halinde yakalama kararının çıkartılması gerekmektedir. Karşı tarafın ifadesi alındıktan sonra yakalama kararının kalkması durumunda bile çocuğu haksız bir şekilde elinde bulundurması suçun devamı anlamına geleceği için tekrar girişimde bulunmak yerinde olacaktır. Çünkü bu noktada çocuğun mahkeme kararına rağmen alıkonulması gibi gözardı edilemeyecek bir suç unsuru söz konusudur. Yapılan suç duyurusu sonucunda çocuğun yerinin tespit edilememesi durumunda çocuk okul çağında ise Milli Eğitim Bakanlığı'na başvuru yapmak suretiyle çocuğun okulunun bulunduğu yer belirlenebilir. Bu zorlu süreçte profesyonel hukuki yardım almak yerinde olacaktır.

Boşanmada Çocuğun Miras Hakkı Ne Olur?


Boşanmada çocuğun miras hakkı ne olur sorusunun cevabı çocuğun ebeveynlerinin medeni durumuna göre değişiklik gösterebilmektedir. Bu durumda her türlü olasılığı ayrı ayrı incelemek oldukça faydalı olacaktır. Öncelikle, boşanmış olan eşler hiçbir şekilde birbirlerine mirasçı olamazlar. Bu açıdan boşanma durumunda çocuğun miras haklarından bahsetmek uygun olacaktır. Anne baba boşanmış ve sonrasında iki taraf da evlenmemiş ise çocuğun miras hakları sanki evlilik devam ediyormuş gibi devam edecektir. Buna ek olarak, anne ya da baba evlenmişse evlenmiş olan tarafa ait mirasın 1/4 ü ikinci evliliğini yaptığı kişiye kalmaktadır. Bu noktada dikkat edilmesi gereken husus 2. evliliğini yapmış olan tarafın yeni eşinin kendi çocuklarının (ortak olmayan çocukların) olması durumunda ortak olmayan çocukların mirastan yararlanamayacak olmasıdır. Bu durumda yalnızca yeni eşe kalan 1/4 oranında evli olmaktan kaynaklanan bir miras hakkı söz konusudur. Mirasın kalan 3/4 lük kısmı ise ilk evlilikten doğan çocuğa ait olacaktır. Bu durumu bir örnekle açıklamak gerekirse Bay A ve Bayan B evlilerdir ve C adında bir çocukları vardır. Daha sonra boşanan çiftten Bay A Bayan D ile tekrar evlenmiştir. Bayan D'nin bu evlilikten önce E ve F adında çocukları vardır. Bu durumda Bayan D Bay A'dan kalan mirasın 1/4 ünü evlilik sebebiyle alır, ancak kendisine ait ortak olmayan çocukları E ve F Bay A'nın mirasından yararlanamazlar. Bu duruma ek olarak, 2. evliliğini yapmış olan tarafın ikinci evliliğinden bir çocuğu olursa o çocuk da önceki çocukları gibi mirasa eşit oranda ortak olmuş olur. Örneğimizden devam edecek olursak Bay A'nın Bayan D ile G adında bir çocuğu olursa G de tıpkı C gibi Bay A'nın mirasına eşit oranda ortak olmuş olur. Ancak boşanmış olan Bay A ve Bayan B asla birbirlerinin mirasçısı olamazlar.

Boşanmada Nafaka Durumu Ne Olur?


Öncelikle, boşanmada nafaka durumuna hakim tarafların maddi durumlarını, çocuğun yaşam standartları çerçevesinde oluşan giderleri göz önünde bulundurarak karar verecektir. Genel prensip olarak, velayet kendisine verilmemiş olan taraf çocuğun masraflarına katılmakla yükümlüdür. Ancak bazı özel durumlarda hakim tarafından belirlenen çeşitli nafakalar ödenebilir. Bunlardan ilki yoksulluk nafakasıdır. Yoksulluk nafakası boşanma kararının kesinleşmesinden sonra yoksulluğa düşen tarafa ödenen nafakadır. Diğeri ise az önce bahsettiğimiz çocuğun masraflarına katılım amacı taşıyan iştirak nafakasıdır. Buna ek olarak her iki nafakanın da boşanma davası açıldıktan sonra ve dava süresince verilmesine hükmedilmesi durumunda tedbir nafakası söz konusu olur.

Nafakanın Şartları Nelerdir?


Nafakanın şartları nelerdir sorusuna daha net bir cevap verebilmek adına nafaka kavramını yoksulluk nafakası ve iştirak nafakası olarak ikiye ayırmak oldukça faydalı olacaktır. Yoksulluk nafakasının ilk şartı taraflardan birinin boşanma kararı sonrasında yoksulluğa düşmesidir. Yoksulluk nafakasının ikinci şartı ise yoksulluk nafakası talep eden tarafın boşanma hususunda daha az kusura sahip taraf olmasıdır. Yani boşanmada daha çok kusurlu olan taraf yoksulluk nafakası talep edemez. Ancak bu noktada dikkat edilmesi gereken husus yoksulluk kavramının oldukça göreceli bir kavram olmasıdır. Kanun koyucunun yoksulluk nafakası özelinde anlatmak istediği durum kişinin herhangi bir işi ve buna bağlı bir geliri olmamasıdır. Buradan hareketle, herhangi bir işi ve buna bağlı bir geliri olan kimseye yoksulluk nafakası bağlanamaz demek yanlış olmayacaktır. Bu noktada bir başka dikkat edilmesi gereken husus ise nafaka ödeyen tarafın kusurlu taraf olması gerekmediğidir. Örneğin boşanmada hiçbir kusuru olmayan tarafın dahi karşı tarafın boşanma sonucunda yoksulluğa düşmesi durumunda nafaka ödemesine hükmedilebilir. İştirak nafakası ise genel anlamda çocuğun velayeti kendisinde olmayan her ebeveynin sorumluluğudur. 

Boşanmada Erkek Çocuğun Velayeti Kimde Kalır?


Boşanmada erkek çocuğun velayeti kimde kalır sorusunun da net bir cevabı bulunmamaktadır. Bu sorunun cevabı da duruma göre değişkenlik göstermektedir. Toplumun genelinde kız çocuk annede erkek çocuk babada kalır gibi yanlış bir bilgi mevcut olsa da cinsiyet çocuğun boşanma durumunda hangi tarafta kalacağı hususunda belirleyici bir etken değildir. Erkek olsun kız olsun çocuğun kimde kalacağına hakim çocuğun çıkarlarını gözetmek suretiyle bilirkişi olarak uzman psikolog ve pedagogların da görüşlerini alarak karar verecektir. Çocuğun belli bir yaşın üstünde olması durumunda çocuğun da görüşleri dikkate alınacaktır. 

Boşanmalarda Bebek Kime Verilir?


Boşanmalarda bebek kime verilir sorusunun cevabı kesin bir şekilde anneye verilir olacaktır. Eğer annede ağır psikolojik rahatsızlık gibi istisnai bir durum yoksa çocuğun velayeti doğrudan anneye verilecektir.

Boşanmada 6 Aylık Bebek Kime Verilir?


Boşanmada 6 aylık bebek kime verilir sorusunun cevabı anneye verilir şeklinde olacaktır. Çünkü 6 aylık gibi çok küçük yaşlardaki çocukların anne bakımına muhtaç olduğu kabul edilmektedir. Bu bakımdan annenin ağır psikolojik sorunlar, çocuğa gerekli maddi ve manevi ortamı sağlayamama gibi olağanüstü sıkıntıları mevcut değilse 6 aylık bir bebeğin anneye verilmesi beklenir.

1 Yaşındaki Bebek Boşanmada Kime Verilir?


1 yaşındaki bebek boşanmada kime verilir sorusunun cevabı anneye verilir şeklinde olacaktır. Çünkü çok küçük yaşlardaki çocukların anne ilgisine, sevgisine ve bakımına daha çok ihtiyaçları olduğu bilinen bir gerçektir. Bu açıdan bakıldığında annenin psikolojik rahatsızlık gibi istisnai halleri yoksa 1 yaşındaki bebeğin annesine verilmesi beklenir.

1 yorum:

  1. iyi günler paylaşımınızı okudum gayet bilgilendirici ama ben bir şey soracaktım henüz boşanmanın gerçekleşmediği anda cocukları alıp evden çıksam ve babamın evine gitsem bu süreç nasıl yol alır bilgi verir misiniz

    YanıtlaSil