25 Şubat 2017 Cumartesi

Koşullu Salıverilme Şartları

Koşullu salıverilme hiç şüphesiz gerek mahkumların gerek mahkum ailelerinin cezanın infazı sürecinde en büyük beklentilerinin başında gelmektedir. Fakat bu ceza hukuku kurumu cezaların caydırıcı etkisini yok etmemek adına belli başlı şartlar gerektirmektedir. Bu şartlara geçmeden önce koşullu salıverilme nedir onu kısaca açıklayalım. Koşullu salıverilme hükmolunan cezasının belli bir kısmını iyi halli olarak geçiren hükümlünün bir takım şartların sağlanması halinde cezasının kalanını toplum içinde çekmesine olanak tanıyan bir ceza hukuku kurumudur. Koşullu salıverilme kurumunun temel amacı hiç kuşkusuz topluma zararı dokunmayacak mahkumların sosyal hayata geri dönerek adapte olmaları ve buna ek olarak mahkum ailelerinin cezaya bağlı ortaya çıkacak sorunlardan korunması şeklinde sıralanabilir. Bu kadar önemli bir ceza hukuku kurumunun benzer özellikler gösteren bir başka ceza hukuku kurumu olan denetimli serbestlik ile karıştırılmaması gerekir. Denetimli serbestlik ise kanunda belirlenen bir süre çerçevesinde hükümlünün cezasının belli bir kısmını sosyal hayat içerisinde çekmesine olanak tanıyan ceza hukuku kurumudur. Bu iki ceza hukuku kurumunun bu kadar benzer özellikler göstermesinin de bir sonucu olarak koşullu salıverilme kurumu toplumun geneli tarafından tam olarak anlaşılmamaktadır. Bu durumun da bir sonucu olarak koşullu salıverilme şartları hakkında birçok soru ile karşı karşıya kalmaktayız. Bu soruları kısaca şartlı tahliye 2017 yılında farklı hükümlere mi tabi olacak koşullu salıverme madde kaçta düzenlenmiştir koşullu salıverme ve denetimli serbestlik arasında ne farklar vardır koşullu salıverme dilekçe örneği nasıl yazılır şartlı tahliye yasası değişecek mi koşullu salıverilme nedir şeklinde sıralayabiliriz.


Koşullu Salıverilme Nedir

Öncelikle, koşullu salıverilme nedir sorusu koşullu salıverilme şartlarını açıklamadan önce yanıtlanması gereken bir sorudur. Koşullu salıverilme nedir sorusuna verilecek olan en güzel cevap koşullu salıverilme bir başka deyişle şartlı tahliye cezasının bir kısmını bir ceza infaz kurumunda iyi halli olarak tamamlayan hükümlünün cezasının kalan kısmını kanun koyucunun belirlemiş olduğu şartlar çerçevesinde sosyal hayata entegre bir şekilde toplum içerisinde çekmesine imkan tanıyan bir ceza hukuku kurumudur şeklinde olacaktır. Fakat bu noktada dikkat edilmesi gereken husus koşullu salıverilme kurumunun denetimli serbestlik kurumu ile karıştırılmaması gerekliliğidir. Denetimli serbestlik kurumu kanun koyucu tarafından belirlenen bir denetim süreci boyunca kişinin cezasını toplum içinde ve sosyal hayata entegre bir şekilde tamamlamasına imkan tanıyan bir ceza hukuku kurumu iken koşullu salıverilme diğer bir deyişle şartlı tahliye ise hükümlünün cezasının bir kısmını bir ceza infaz kurumunda iyi halli olarak tamamladıktan sonra cezasının kalan kısmını toplum içerisinde ve sosyal hayata entegre bir şekilde tamamlamasına olanak veren bir ceza hukuku kurumudur. Denetimli serbestlik ve koşullu salıverilme arasındaki bir diğer fark ise denetimli serbestlik kurumunun hükümlü şüpheli ya da sanık durumundaki kişiye toplumla tekrar bütünleşebilmesi için gerekli her türlü hizmeti, programı ve kaynağı kapsıyor oluşudur. Denetimli serbestlik kurumunun bu özelliği de sanık ya da hükümlü durumundaki kimsenin toplum hayatına tekrar kazandırılması ve tekrar suç işlenmesi ihtimalinin azaltılabilmesi açısından hayati önem taşımaktadır. Ayrıca mahkumun koşullu salıverilme tarihi denetimli serbestlik yasasından yararlanması hususunda oldukça önemlidir. Şöyle ki, koşullu salıverilme tarihine 1 yıl kalan iyi halli bir hükümlü belirli şartların oluşması halinde denetimli serbestlik yasasından yararlanma imkanına sahiptir. Bununla beraber hükümlü müebbet hapis cezasına mahkum edilmiş ise cezasının 24 yılını bir ceza infaz kurumunda geçirmiş olması halinde koşullu salıverilme hükümlerinden yararlanabilir. Bunun yanında, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilmiş olan bir hükümlü cezasının 30 yıllık kısmını bir ceza infaz kurumunda geçirmesi durumunda hükümlerinden yararlanabilir. Buna ek olarak, siyasi suçlar ya da örgütlü suçlar nedeniyle mahkum edilmiş olan bir hükümlü cezasının 3/4'lük kısmını bir ceza infaz kurumunda iyi halli olarak geçirmesi halinde koşullu salıverilme hükümlerinden yararlanma olanağına sahiptir. Diğer suçlar nedeniyle mahkum olmuş hükümlüler mahkum edildikleri hapis cezasının toplam süresinin 2/3'ünü iyi halli olarak geçirmeleri durumunda koşullu salıverilme hükümlerinden yararlanabilirler.


Şartlı Tahliye 2017

Şartlı tahliye 2017 yılında farklı hükümlere mi tabi olacak sorusu hiç kuşkusuz şartlı tahliye hakkında karşımıza en sık sorulan soruların başında gelmektedir. 2015 ve 2016 yılında yargının birçok alanında yapılan reformlar ve 2016 yılında OHAL süreci ile birlikte ceza hukuku alanında yapılan değişiklikler ve ceza indirimleri hiç şüphesiz toplumun belli bir kesiminde şartlı tahliye koşullarının hükümlüler lehine değişeceğine yönelik beklentilerin oluşmasına neden oldu. Bu durumun bir diğer sebebi de çeşitli basın yayın organlarında şartlı tahliye koşulları değişiyor şeklinde haberlerin yapılmış olması da gösterilebilir. Bütün bu beklentilerin bir sonucu olarak da şartlı tahliye 2017 yılında farklı hükümlere tabi mi olacak şeklinde birçok soru ile karşı karşıya kalmaktayız. Bu soruya verilecek olan en net cevap hayır şeklinde olacaktır. Her ne kadar 2016 yılındaki OHAL süreci ile birlikte birçok suç çeşidinden hüküm giymiş birçok insanın lehine düzenlemeler yapılmış olsa da şartlı tahliye hükümleri hakkında herhangi bir güncelleme en azından şu an için kanun koyucunun gündeminde bulunmamakta demek çok da yanlış olmayacaktır.


Koşullu Salıverme ve Denetimli Serbestlik

Koşullu salıverme ve denetimli serbestlik arasında ne farklar vardır sorusu koşullu salıverme ve denetimli serbestlik hususunda hiç kuşkusuz karşımıza en çok çıkan soruların başında gelmektedir. Bunun yegane sebebi bu iki ceza hukuku kurumunun yani koşullu Salıverme ve denetimli serbestlik kurumlarının birbirine benzer özellikler taşıyor olmasıdır. Bu açıdan bakıldığı zaman koşullu salıverme ve denetimli serbestlik arasında ne farklar vardır sorusuna cevap verebilmek için koşullu salıverme ve denetimli serbestlik kurumlarını teker teker açıklamak oldukça yararlı olacaktır. Öncelikle, koşullu salıverme cezasının bir kısmını bir ceza infaz kurumunda iyi halli olarak çeken bir mahkumun cezasının kalan kısmını kanunun ön gördüğü çerçevede belli kurallara uymak kaydıyla topluma entegre bir şekilde ve sosyal hayatın içinde çekmesine olanak tanıyan bir ceza infaz kurumudur. Bununla beraber, denetimli serbestlik ise mahkumun yasa tarafından belirlenen deneme süresi içerisinde kanun koyucunun belirlemiş olduğu şartlar çerçevesinde cezasını sosyal hayat içerisinde çekmesine imkan veren ceza hukuku kurumudur. Buna ek olarak, denetimli serbestlik ve koşullu salıverilme arasındaki bir diğer fark ise denetimli serbestlik kurumunun hükümlü şüpheli ya da sanık durumundaki kişiye toplumla tekrar bütünleşebilmesi için gerekli her türlü hizmeti, programı ve kaynağı kapsıyor oluşudur. Denetimli serbestlik kurumunun bu özelliği de sanık ya da hükümlü durumundaki kimsenin toplum hayatına tekrar kazandırılması ve tekrar suç işlenmesi ihtimalinin azaltılabilmesi açısından hayati önem taşımaktadır.


Koşullu Salıverme Madde

Koşullu salıverme madde kaçta düzenlemektedir sorusuna verilecek olan en net cevap 5275 sayılı Ceza İnfaz Kanunu içerisinde koşullu salıverilme madde 107 içerisinde düzenlemektedir şeklinde olacaktır. Koşullu salıverilme diğer bir deyişle şartlı tahliye koşulları da aynı madde içerisinde düzenlenmektedir.


Koşullu Salıverme Dilekçe Örneği

Koşullu salıverme dilekçe örneği koşullu salıverme kavramı hakkında karşımıza sık sık gelen bir başka sorudur. Koşullu salıverme ile denetimli serbestlik kurumlarının etkileşim içinde olduğu ve birinin tarihinin diğerini etkilediği düşünüldüğü zaman denetimli serbestlik dilekçe örneğini de göstermek oldukça yerinde olacaktır. Buna göre denetimli serbestlik talep eden bir dilekçe aşağıdaki gibi olmalıdır.


İSTANBUL ANADOLU İNFAZ HÂKİMLİĞİNE


DOSYA NO : 2017/……… ESAS
KARAR NO : 2017/……… KARAR
İLAMAT NO : 2017/…….. İLAMAT
HÜKÜMLÜ : Mehmet Turan, T.C NO: ………………
Adres
VEKİLİ : Avukat Ahmet Bulut
DOSYA KONUSU: DENETİMLİ SERBESTLİKTEN YARARLANMA VE TAHLİYE TALEBİMİZDİR.


AÇIKLAMALAR


1- Şahsım, Bakırköy ( ) Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2017/... Esas ve 2017/... karar sayılı kararıyla cezalandırılmıştır.


2- Mahkeme kararının kesinleşmesi üzerine kararın infazı için 01.01.2017 tarihinde cezaevine teslim oldum, bu tarihten itibaren cezamın infazına başlanmıştır.


3-Cezaevinde kaldığım süre boyunca “iyi halli” olarak cezam infaz edildi. Bunun yanında, ceza süresince herhangi bir disiplin cezam bulunmamaktadır.


4- Şahsım sabit ikametgah sahibidir. Evliyim ve geçindirmek zorunda olduğum çocuklarım vardır. Ailem cezaevinde olmam sebebiyle maddi ve manevi zarar görmüştür.


5- İnfaz Hakimliğinizin somut durumumu ve “iyi halli hükümlü” durumumu değerlendirerek denetimli serbestlikten yararlanmam yönünde karar vermesini talep ediyorum.


SONUÇ ve İSTEM : Yukarıda açıkladığım üzere şahsım denetimli serbestlikten yararlanmak için gereken tüm koşulları sağladığından, hakkımda İnfaz Hakimliğinizin uygun göreceği denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak tahliyeme karar verilmesini talep ederim. 01.08.2017


Hükümlü Mehmet Turan İmza


Şartlı Tahliye Yasası

Şartlı tahliye yasası 2017 yılında değişti mi sorusu belki de şartlı tahliye özelinde karşımıza en sık çıkan sorulardan biridir. Bu soruya cevap vermeden önce bu hususta yakın geçmişte yargı alanında gerçekleştirilen reformları incelemek oldukça yerinde olacaktır. 2015 ve 2016 yılında yargının birçok alanında yapılan reformlar ve 2016 yılında OHAL süreci ile birlikte ceza hukuku alanında yapılan değişiklikler ve ceza indirimleri hiç şüphesiz toplumun belli bir kesiminde şartlı tahliye koşullarının hükümlüler lehine değişeceğine yönelik beklentilerin oluşmasına neden oldu. Bu durumun bir diğer sebebi de çeşitli basın yayın organlarında şartlı tahliye koşulları değişiyor şeklinde haberlerin yapılmış olması da gösterilebilir. Her ne kadar 2016 yılındaki OHAL süreci ile birlikte birçok suç çeşidinden hüküm giymiş birçok insanın lehine düzenlemeler yapılmış olsa da şartlı tahliye hükümleri hakkında herhangi bir güncelleme en azından şu an için kanun koyucunun gündeminde bulunmamakta demek çok da yanlış olmayacaktır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder