9 Şubat 2017 Perşembe

Şantaj Suçu ve Cezası

Şantaj nedir sorusuna verilecek birçok cevap mevcut olmakla birlikte son yıllarda kitle iletişim araçlarının artması ile birlikte daha sık görünür hale gelen şantaj suçu ne yazık ki çoğu zaman mağdurun şantaj konusu sebebiyle şikayette bulunmaması sonucu herhangi bir cezai yaptırım ile karşılaşmamaktadır. Bu durum da şantaj suçunun cezasını caydırıcı olmaktan uzak bir hale getirmektedir. Şantaj suçunun birçok farklı tanımı olduğuna değinmiştik. Peki şantaj suçu kısaca nedir? Şantaj suçu bir kimseyi haksız çıkar elde etmek saikiyle hukuka aykırı ya da yükümlülüğü bulunmayan bir eylemi yapmaya veya yapmamaya zorlama eylemi sonucu ortaya çıkan bir suç çeşididir. Bu suç çeşidinde fail mağduru yapmasını ya da yapmamasını istediği fiilin aksi bir davranışta bulunması halinde haysiyet ve şerefini küçük düşürecek bir bilgiyi ifşa etmekle tehdit etmektedir. Şantaj suçunun bu kadar geniş bir tanımı olması bu suçun her kesim tarafından yeteri kadar iyi anlaşılmasına engel olmakla beraber bu suç çeşidinin tehdit suçu ile karıştırılmasına neden olmaktadır. Bunun da bir sonucu olarak şantaj suçu özelinde birçok soru ile karşı karşıya kalmaktayız. Bu sorular  şantaj suçu şikayete bağlı mı şantaj davası ne kadar sürer şantaja karşı ne yapmalı şantaj suçu yargıtay kararı genel olarak ne yöndedir şantaj suçu şikayete bağlı mı şantaj nasıl yapılır mesajla tehditin cezası nedir şantaj nedir telefonla tehditin cezası nedir şeklindedir. 

Şantaj Nedir

Şantaj nedir sorusuna verilecek birçok cevap vardır. Bazen bir söz bazen bir hareket bazen bir mesaj bazen bir mail bu kadar çeşitlenen iletişim imkanları düşünüldüğü zaman şantaj suçunun tek bir tanımı olmasını beklemek mümkün değildir. İşte bu sebeple şantaj suçu nedir sorusuna Türk Ceza Kanunu içerisinde yer alan şantaj suçu tanımından hareketle cevap vermek oldukça yerinde olacaktır. Buna göre hakkı olan veya yükümlü olduğu bir şeyi yapacağından veya yapmayacağından bahisle, bir kimseyi kanuna aykırı veya yükümlü olmadığı bir şeyi yapmaya veya yapmamaya ya da haksız çıkar sağlamaya zorlayan kişi şantaj suçu işlemiş olur. 

Şantaja Karşı Ne Yapmalı

Şantaja karşı ne yapmalı sorusu belki de şantaj suçu ile ilgili karşımıza çıkan en önemli soru olarak gösterilebilir. Şantaj suçu şikayete tabi bir suç değildir. Bu durumun en önemli sebebi olarak şantaj suçunun tehdit suçunun özel bir şeklini oluşturuyor olması gösterilebilir. Şantaj suçunun şikayete tabi bir suç olmamasının bir sonucu da şantaj suçunun kovuşturulmasının ve soruşturulmasının re'sen yapılmasıdır. Başka bir ifadeyle, şantaj suçunun takibi resmi makamlar tarafından öğrenildikten sonra kendiliğinden yapılır yani şantaj suçu mağdurunun herhangi bir şikayette bulunması gerekmez. Buradan hareketle, şantaj suçu savcılık tarafından kendiliğinden takip edilir. Ancak suç resmi makamlar tarafından bilinmiyor ise şantaj suçu mağduru olan kişinin yaşadığı yerdeki Cumhuriyet Savcılığı'na durumu bir dilekçe yazmak suretiyle bildirmesi gerekmektedir. Bu süreçte bir avukattan yardım almak hayatı öneme haizdir. Fakat bu noktada dikkat edilmesi gereken husus şantaj suçu içeren unsurların (mesaj, mail, mektup vs) ispat açısından silinmemesi ve şikayet dilekçesine eklenmesidir. Şantaj suçu şikayet sürecinde dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise şikayet açısından sınırlayıcı bir sürenin bulunmamasıdır. Buna karşın şantaj suçunda dava zamanaşımı süresi mevcuttur. Bu süre 8 yıldır. Yani şantaj suçu mağduru olan kişi bu suçu 8 yıl içinde resmi makamlara bildirmelidir. Bu 8 yıllık dava zamanaşımı süresi dolarsa şantaj suçu ile ilgili soruşturma yapılamaz. 

Şantaj Nasıl Yapılır

Şantaj nasıl yapılır sorusuna verilecek olan en net cevap Türk Ceza Kanunu içinde yer alan şantaj suçu tanımında verilmiştir. Buna göre hakkı olan ya da yükümlü olduğu bir şeyi yapacağından ya da yapmayacağından bahisle, bir kimseyi kanuna aykırı veya yükümlü olmadığı bir şeyi yapmaya ya da yapmamaya veya haksız çıkar sağlamaya zorlamak şeklinde tanımlanan şantaj suçu Türk Ceza Kanunu'nun 107. Maddesinde tanımlanmaktadır. 

Mesajla Tehditin Cezası

Mesajla tehdit belki de şantaj suçunun en çok eklemleştiği eylemlerden birisidir. Bütün işlemlerin internet ve akıllı telefonlar üzerinden yapıldığı günümüzde mesajla tehdit etmek şantaj suçunun da tehdit suçunun da en yaygın şeklini oluşturmaktadır. Şunu belirtmek gerekir ki mesajla tehditin normal tehdit suçundan herhangi bir farkı bulunmamaktadır. Aynı durum şantaj suçu için de geçerlidir. Çünkü sanal ortamda yapılan eylemler ile gerçek hayatın olağan akışı içince yapılan eylemlerin cezai yaptırım açısından suç niteliği taşımaları halinde herhangi bir farkı bulunmamaktadır. Ancak mesajla tehdit  ya da mesajla şantaj suçlarının ispatı daha kolaydır. Bu açıdan failin cezai yaptırım ile karşılaşması daha olasıdır demek doğru olacaktır. 

Telefonla Tehditin Cezası

Telefonla tehditin cezası nedir sorusu en çok karşımıza çıkan soruların başında gelmektedir. Bu durumun nedeni hiç kuşkusuz birçok insanın normal hayatta gerçekleştirmekten çekindikleri eylemleri telefonla ya da internet ile iletişim imkanı veren bir cihazla yapmasıdır. Ancak şunu belirtmek gerekir ki telefonla tehdit ile normal tehditin cezai yaptırım bakımından herhangi bir farkı bulunmamaktadır. Başka bir deyişle, telefonla tehdit eden bir kişi ile gerçek hayatta tehdit eden bir kişi aynı cezayı alacaktır. Bu ceza da tehdit suçunun basit hali söz konusu ise mağdurun şikayeti üzerine 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası olmakla birlikte tehdit suçunun nitelikli hali için 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıdır. Telefonla Tehditin cezası ile ilgili dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan birisi hiç şüphesiz tehdit suçu mağduru olan kişinin tehdit suçunun varlığını kanıtlamak adına fail ile olan konuşmasını izinsiz olarak kaydetmemesi gerekliliğidir. Çünkü böyle bir eylem mevcut suç için kanıt toplamak için başka bir suça sebebiyet verebilmektedir. 

Şantaj Davası Ne Kadar Sürer

Şantaj davası ne kadar sürer sorusu şantaj suçu ile ilgili olarak karşımıza en sık çıkan soruların başında gelmektedir. Bunun sebebi insanların diğer birçok suça göre nispeten daha hafif olarak gördüğü bu suç için mahkemelerin uzun dava süreçleri ile uğraşmak istememeleri olarak gösterilebilir. Ancak şantaj davası ne kadar sürer sorusunun net bir cevabı ne yazık ki bulunmamaktadır. 

Şantaj Suçu Yargıtay Kararı

Şantaj suçu Yargıtay kararı genel olarak ne yöndedir sorusuna verilecek olan cevap Yargıtay'ın geçmiş içtihatlarına bakılarak bulunabilir. Buna göre Yargıtay'a intikal eden bir çok davada yerel mahkemenin verdiği cezanın Yargıtay tarafından delil yetersizliği, hukukun genel ilkeleri gibi sebeplerle hafifletildigi ya da tamamen ortadan kaldırıldığı görülmektedir.Tabi ki geçmiş içtihatlar arasında Yargıtay'ın yerel mahkemenin kararını onadığı içtihatlar da bulunmaktadır. 


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder