16 Kasım 2016 Çarşamba

Gasp Suçu Cezası

Belki de insanlık tarihi kadar eski bir suç çeşidi olan yağma diğer adıyla gasp suçu kitle iletişim araçlarının son yıllardaki gelişimi ile beraber artık daha göz önünde duran bir suç olarak karşımıza çıkmaktadır. Zaten son yıllarda kanun koyucunun gasp suçu cezası ile ilgili olarak cezai yaptırımı arttırması konusunun sürekli olarak gündemde olması da gasp suçunun ne denli önemli bir suç çeşidi olduğunu açık ve net bir biçimde ortaya koymaktadır. Ancak gasp suçu cezası artacak gibi spekülasyonların çeşitli basın yayın organları tarafından sürekli olarak gündemde tutulmasının bir neticesi olarak birçok insanın aklında gasp suçu cezası ile ilgili olarak soru işaretleri kalmıştır. İşte bu noktada bu karanlık noktaların aydınlatılması hayatı öneme haizdir. Öncelikle, bu soruları tek tek ele alalım daha sonra yazımızda kısaca yanıtlayalım. Gasp suçu cezası ile ilgili olarak sık sık karşımıza çıkan soruların başlıcaları şu şekildedir: Yağma nedir yağma suçu şikayete bağlı mı yağma suçu şikayetten vazgeçme ne sonuç doğurur yağma suçu ile ilgili Yargıtay kararları ne yöndedir nitelikli yağma suçu ile ilgili Yargıtay kararları ne yöndedir gasp cezası kaç yıl 2015 yılında değişti mi gasp cezası 2016 yılında değişti mi telefon gasp cezası nedir. Şimdi bu soruları teker teker yanıtlamak oldukça faydalı olacaktır.


Yağma Nedir

Yağma nedir sorusuna verilecek en net cevap başkasına ait olan bir malın o kişinin rızası olmaksızın cebir ya da tehdit kullanmak suretiyle alınması eylemi şeklinde olacaktır. Yağma suçu nedir sorusuna Türk Ceza Kanunu'nun 148. ile 150. maddelerinde düzenlenmiştir. 

Yağma Suçu Şikayete Bağlı Mı

Yağma suçu şikayete bağlı mı sorusuna verilecek en açık ve en net cevap hic kuşkusuz hayır şeklinde olacaktır. Şöyle ki yağma suçunun kovuşturulması resen yani hakimin görevi gereği yapılır. Ancak bu noktada kafa karışıklığı yaratan husus alacağın tahsili amacıyla yapılan yağma suçunun farklı bir prosedür çerçevesinde kovuşturulması gerçeğidir. Alacağın tahsili amacıyla yapılan ve mağdurun basit bir tıbbi müdahale ile tedavi edilebilecek durumda olması halinde ve veya aynı durumdaki mağdurun tehdit edilmesi halinde suçun kovuşturulması şikayete bağlıdır. 

Gasp Cezası Kaç Yıl 2015 Yılında Değişti mi 

Gasp cezası kaç yıl 2015 yılında değişti mi sorusunu yanıtlamak için bu iki ayrı soruyu teker teker yanıtlamak oldukça yerinde olacaktır. İlk olarak, gasp cezası kaç yıl sorusunu cevaplamak gerekirse gasp suçunun basit hali için 6 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasıdır. Bu noktada dikkat edilmesi gereken husus gasp suçunun basit halinin söz konusu olabilmesi için failin gasp suçunu gündüz vakti herhangi bir silah kullanmadan, kendini tanınmayacak bir hale getirmeden işlemiş olması gerekliliğidir. Buna ek olarak suçun basit halinin diğer şartları ruh ve beden sağlığı bakımından kendisini savunmaya cak kişilere karşı işlenmemiş olması ve failin herhangi bir örgüt bağlantısına sahip olmamasıdır.

Gasp suçu cezası kaç yıl sorusuna verilecek bir diğer cevap da hiç şüphesiz yağma suçunun nitelikli haline uygulanan cezai yaptırımdır. Yağma suçunun yani gasp suçunun nitelikli hali 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Yağma suçunun nitelikli halinden bahsedilebilmesi için failin kendisini tanınmayacak bir hale koymak suretiyle kimliğini gizlemesi, yağma suçunu işlerken silah kullanması, suçu gece vaktiişlemesi, kendisini ruh ve beden sağlığı bakımından savunma imkanı olmayan bir kişiye karşı işlemesi, suçu konutta işlemesi, suçu yol keserek işlemesi, suçu herhangi bir suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla işlemesi, suçu bir ya da birden fazla kişi ile birlikte işlemesi, suçu herhangi bir suç örgütünün yarattığı korku atmosferinden yararlanarak işlemesi gerekmektedir. Bu noktada dikkat edilmesi gereken husus yağma suçunun yani gasp suçunun nitelikli halinden bahsedilebilmesi için bu sayılan eylemlerin birini gerçekleştirmek yeterli olmaktadır. Yani herhangi bir silah kullanmak suretiyle gasp suçu işleyen fakat suç örgütleri ile herhangi bir bağlantısı bulunmayan kimse nitelikli yağma suçundan yargılanır ve buna bağlı olarak 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalır.  

Gasp Cezası 2016 Yılında Değişti Mi 

Gasp cezası 2016 yılında değişti mi sorusuna verilecek en net ve en güzel cevap hayır olacaktır. Gerek 2015 yılında basın yayın organlarında sık sık dile getirilerek toplumda bu yönde bir umut yaratılması gerek 2016'da başlayan OHAL süreci ile beraber özellikle ceza hukukunda beklenen köklü sayılabilecek değişikliklerin yapılmaya başlanması ile birlikte toplumdaki gasp cezası değişecek beklentisi iyice kendisini hissettirmeye başladı. Her ne kadar birçok suç çeşidinin cezai yaptırımı ağırlaştırılmış bu değişiklikler olsa da gasp suçu cezası özelinde doğrudan bir etkiye sahip değildi. Ancak bu noktada dikkat edilmesi gereken husus gasp suçunun cezası 2016 yılında değişmemiş olsa bile 2016 yılında birçok suç çeşidi için ön görülen af imkanı gasp suçunu dışarıda bırakacak bir şekilde düzenlendi. Başka bir ifadeyle, 2016 yılında düzenlenen af gasp suçu hükümlülerini kapsamamaktadır. 

Telefon Gasp Cezası

Telefon gasp cezası nedir sorusu ile çok sık karşılaşmamızın yegane sebebi gasp suçu özelinde en çok görülen fiilin telefon gasp etmek olduğu fazlasıyla açıktır. Telefon gasp etmenin diğer eşyaları gasp etmekten herhangi bir farkı bulunmamakta dolayısıyla telefon gasp cezası da diğer gasp suçları ile ayni hükümleri doğurmaktadır. 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder