14 Aralık 2016 Çarşamba

Genel Af Çıkacak Mı

Özellikle son 20 yılda gerek hükümlü sayısının artması gerek mevcut yargı düzenlemelerin çeşitlenmesi ile birlikte toplumun genelinde bir genel af beklentisi belirmeye başladı. Bununla beraber, bu beklentiyi kullanmak isteyen çeşitli basın yayın organları bu yönde ileri dönük olarak haberler yaparak halk genelindeki bu beklentiyi daha da arttırdılar. Sonrasında yaşanan darbe girişimi ve OHAL süreci genel af olmasa bile birçok suç çeşidi için belirli şartlar çerçevesinde af çıkmasına sebep oldu ve bunun bir sonucu olarak halkın genelinde oluşmuş olan genel af beklentisi daha da arttı. Bu çerçeveden bakınca çıkması muhtemel gibi görünen genel af gerçekten uygulanabilir mi, genel af gerçekten çıkabilir mi? Bu soruları yazımızda detaylı bir biçimde yanıtlamaya çalışacağız. Bu soruları yanıtlamadan önce sık sık karşımıza çıkan soruları teker teker cevaplamak oldukça yararlı olacaktır. Bu soruları kısaca af çıkacak mı çıkmayacak mı cezaevlerine af ne zaman çıkacak genel af haberleri doğru mu af çıkacak mı 2017 yılında af haberleri yeni dönemi nasıl etki doğurur cezaevlerinde kimlere af var yeni çıkan af yasası kimleri kapsıyor af yasası ile ilgili son haberler ne yönde şeklinde sıralayabiliriz. Şimdi bu soruları kısa ve net bir biçimde yanıtlayalım.

Af Çıkacak Mı Çıkmayacak Mı

Bize en çok gelen soruların başında hiç kuşkusuz af çıkacak mı çıkmayacak mı sorusu gelmektedir. Bu soruya kesin bir cevap vermek elbette ki mümkün değildir. Fakat tecrübelerimiz ve geçmiş uygulamalar ışığında bu soruya mümkün olduğu kadar kesin bir cevap vermek en doğrusu olacaktır. Öncelikle, genel af çıkabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki 330 milletvekilinin imzası gerekmektedir. Başka bir deyişle, genel affın çıkması Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 3/5'lik çoğunluğun sağlanmasına bağlıdır. Elbette ki genel af gibi önemli bir kararın alınması zaten yeteri kadar zor iken böylesine büyük bir çoğunluğun elde edilmesi gerekliliği genel af çıkmasını daha da zor bir hale getirmektedir. Bu duruma ek olarak, genel af çıkarılması toplumdaki çoğu kesimde olan adalet duygusunu ve hukuka olan inancı fazlasıyla sarsabilir. Çünkü böyle bir durumda toplumun genelinde suçlular ceza almıyor algısı oluşmaktadır. Bu duruma ek olarak genel af çıkarsa cezaların caydırıcılığı da zarar görmektedir. Çünkü genel af çıktıktan sonra bir çok suçlu nasıl olsa af çıkıyor şeklinde düşünebilir ve bu düşüncenin bir sonucu olarak suçlar daha rahat işlenebilir. Ayrıca böyle bir adım atılması teklifi veren parti haricindeki partiler tarafından siyasi malzeme olarak kullanılabilir. Bu açıdan bakıldığı zaman genel af için teklif vermenin bile ne kadar zor olduğu açık ve net bir biçimde görülmektedir. 

Genel Af Ne Zaman Çıkacak 2017 Yılında Çıkar Mı

Genel af ne zaman çıkacak 2017 yılında çıkar mı sorusuna kesin ve net bir cevap vermek ne yazık ki mümkün değildir. Ancak bu konuda bir tahmin yürütmek mümkündür. Şöyle ki genel af çıkması çok zorlu siyasal süreçler sonucunda mümkün olan bir durumdur. Genel af çıkabilmesi için bir partinin bütün siyasi riskleri göze alarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne genel af teklifinde bulunması gerekir. Bu teklifi sunan parti dışındaki siyasi partiler büyük olasılıkla bu hamleyi o parti aleyhine bir siyasi malzeme olarak değerlendireceklerdir. Bu ihtimal de genel af teklifinin sunulmasını bile yeteri kadar zor bir hale getirmektedir. Her ne kadar genel af konusunda gözardı edilemeyecek bir toplumsal talep mevcut olsa da toplumun çoğunluğu bu talebe karşı çıkmaktadır ki bu da genel af konusunu bir siyasi malzeme aracı olmaya açık hale getirmektedir. Bu duruma ek olarak, 330 milletvekilinin imzasının gerekiyor olması genel af çıkma ihtimalini iyice zora sokan bir husustur. Çünkü bu rakam Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 3'te 5'ine tekabül etmektedir. Bunun yanında, genel af çıkmasının cezaların caydırıcılığını azaltacağına dair varsayım düşünüldüğünde genel af çıkması çok zor bir ihtimal olarak görülmektedir. Her ne kadar 2015 ve 2016 yıllarında yapılan yargısal reformlar halk nezdinde genel af hususunda büyük bir beklenti yaratmış olsa da bütün bu sayılan zorluklar genel af çıkmasını neredeyse imkansız hale getirmektedir. Zaten siyasi süreç de yakından takip edildiği zaman ufukta bir genel af gözükmediği açık ve net bir biçimde ortadadır.  

Cezaevlerine Af Ne Zaman Çıkacak

Cezaevlerine af ne zaman çıkacak sorusuna kesin bir cevap vermek elbette ki mümkün değildir. Ancak OHAL süreci ile birlikte 2016 yılının Ağustos ayında çıkarılmış olan ve 38000 mahkumun salıverilmesini öngören Kanun Hükmünde Kararname dikkate alındığı zaman aslında bir çok mahkum için af benzeri bir uygulamanın çıkmasının söz konusu olduğu görülmektedir. Fakat bu aftan yararlanmak belirli koşullara bağlanmıştır. Şöyle ki, 1 Temmuz 2016 tarihi öncesinde işlenmiş olan ve hükümde belirtilen suçların dışında kalan suçların failleri denetimli serbestlik mekanizmasından yararlanabilecek. Bu ifadeden de anlaşılabileceği gibi bu bir af değil denetimli serbestliktir. Şimdi hükümde belirtilen ve dolayısıyla faillerinin bu denetimli serbestlik mekanizmasından yararlanması mümkün olmayan suçları teker teker sıralayalım: Kasten öldürme, altsoya, üstsoya, eşe veya kardeşe ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumunda bulunan kişiye karşı işlenen kasten yaralama veya neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçları, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti, devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar. Başka bir ifadeyle bu sayılan suçların 2016 yılında çıkarılan ve 38000 mahkumun salıverilmesini öngören Kanun Hükmünde Kararnameden doğan genişletilmiş denetimli serbestlik mekanizmasından yararlanamazlar. Bu duruma ek olarak, bu imkandan yararlanabilmek için failin suçu 1 Temmuz 2016 tarihi öncesinde işlemiş olması gerekmektedir. 

Genel Af Haberleri

Genel af haberleri özellikle 2015 ve 2016 yıllarında yapılan yargı reformları sonucunda halkın bir kısmında oluşan genel af beklentisini daha arttırmıştır. Hatta birçok yazılı ve görsel medya organında bir dönem cezaevlerinde yer kalmadığı gerekçesi ile genel af ilan edileceği yönünde gerçeği yansıtmaktan oldukça uzak haberler yapıldı. Daha da geriye gidecek olursak çözüm süreci olarak adlandırılan dönemde teröristlerin affedilmesi adına böyle bir düzenleme yapılabileceği bile medya organlarında sık sık dillendirildi. Ancak genel af ilanının ne kadar riskli ve zor bir süreç gerektirdiği düşünüldüğü zaman bu haberlerin gerçeği yansıtmadığı açık ve net bir biçimde görülmektedir. 

Af Çıkacak Mı 2017 Yılında 

Af çıkacak mı 2017 yılında sorusuna kesin bir cevap vermek mümkün olmamakla beraber bu soruya hayır cevabı vermek uygun olacaktır. Her ne kadar 2015 ve 2016 yıllarında yapılan yargı reformları ile beraber halkın önemli bir bölümünde artan genel af beklentisi OHAL sürecinde af öngören Kanun Hükmünde Kararnameler ile daha da artmış olsa da siyasi zorluklar ve riskler genel af çıkma ihtimalini neredeyse 0'a indirmektedir. Genel affı bir kenara bırakıp af konusuna değinecek olursak gerek siyasi risklerin daha az olması gerek toplumsal kabulün daha kolay olması gerek siyasi süreçlerin daha yumuşak olması sebeplerinden ötürü af çıkma olasılığı azımsanmayacak düzeydedir. Zaten 2016 yılında çıkarılan ve 38000 mahkumun salıverilmesini öngören Kanun Hükmünde Kararname ile birlikte 38000 mahkum salıverilmiştir. Bu Kanun Hükmünde Kararname her ne kadar af değil de denetimli serbestlik kurumu ile ilgili olsa da ileride genel olmayan sınırlı bir affın mümkün olabileceği izlenimi vermektedir. Zaten halihazırda kapasitelerinin üstünde doluluk oranlarına sahip olan ceza infaz kurumlarının rahatlatılması amacıyla kanun koyucunun böyle bir düzenleme yapmayı tasarladığı bilinen bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Af Haberleri Yeni Dönemde Nasıl Etki Doğurur

Öncelikle, af haberleri yeni dönemde nasıl etki doğurur sorusuna verilecek en güzel ve net cevap gerçek anlamda bir etki doğurmaz şeklinde olacaktır. Şöyle ki, af haberleri halkın belli bir kesiminde zaten var olan genel af beklentisini daha da üst seviyeye taşımaktan başka bir işe yaramamaktadır. Bu tür haberlerin kanun koyucu üzerinde bir baskı unsuru olduğu düşüncesi de tamamen gerçek dışıdır. Çünkü yazının genelinde bahsettiğimiz genel af özelindeki siyasi riskler ve zorlu süreç medyanın oluşturduğu düşünülen baskının çok üzerindedir. Buna karşın, genel olmayan sınırlı yani belli suçları kapsayan bir af düzenlemesi siyasi süreçler göz önüne alındığı zaman olası gözükmektedir. Ancak bugün itibari ile af özelinde dahi somut bir düzenleme bulunmamaktadır. 

Cezaevlerinde Kimlere Af Var

OHAL süreci ile birlikte 38000 mahkumun salıverilmesini öngören Kanun Hükmünde Kararname ne yazık ki Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın detaylı açıklamasına rağmen af olarak algılandı. Oysa bahsi geçen durum belli suçların dışında kalan suçların yani Kasten öldürme, altsoya, üstsoya, eşe veya kardeşe ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumunda bulunan kişiye karşı işlenen kasten yaralama veya neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçları, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti, devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar dışında kalan suçların faillerinin denetimli serbestlik kurumundan yararlanma imkanı kazanmasından başka bir şey değildir. Yani şu an için bir af söz konusu değildir. Ancak halk nezdinde af kelimesinden kastedilen şeyin denetimli serbestlik olduğunu düşünecek olursak bahsi geçen suçlar dışında kalan suçların faillerinin bu "af"tan yararlanabilecekleri söylenebilir. Fakat bu noktada dikkat edilmesi gereken husus failin ilgili Kanun Hükmünde Kararname ile denetimli serbestlik kurumundan yararlanabilmesi için suçu 1 Temmuz 2016 tarihinden önce işlemiş olması gerektiği gerçeğidir. 

Yeni Çıkan Af Yasası

Halk nezdinde yeni çıkan af yasası olarak bilinen ve aslında af değil denetimli serbestlik ön gören 2016 yılında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname 38000 mahkumun belli şartlar çerçevesinde salıverilmesine imkan tanıyordu. Ancak daha önce de belirtildiği gibi bu bir af yasası değil denetimli serbestlik imkanı tanıyan bir kanuni düzenleme idi. Bu açısal bakıldığı zaman yeni çıkan af yasası diye bir olgu henüz mevcut değildir. Ancak yeni çıkan af yasasından kastedilen olgunun 2016 yılında çıkarılan ve 38000 mahkumun denetimli serbestlik imkanından yararlanmasına olanak tanıyan Kanun Hükmünde Kararname olduğunu varsayacak olursak bu doğrultuda yeni af yasası kimleri kapsıyor sorusuna cevap verelim. Buna göre bazı suç çeşitleri dışında kalan suçların failleri suçlarını 1 Temmuz 2016 tarihinden önce işlemişler ise bahsi geçen denetimli serbestlik kurumundan yararlanabilirler. Peki hangi suçlar bu düzenlemenin dışında tutulmuştur. Başka bir deyişle kimler bu düzenlemenin yararlanamazlar? Bu suçları işlemiş olan kişiler ilgili düzenlemeden yararlanamazlar: Kasten öldürme, altsoya, üstsoya, eşe veya kardeşe ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumunda bulunan kişiye karşı işlenen kasten yaralama veya neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçları, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti, devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar.

Af Haberleri Yeni Dönemi Nasıl Etkiler

Af haberleri yeni dönemi gerçek anlamda hiçbir şekilde etkilemekte hatta halkın belli bir kesiminde zaten üst düzeye çıkmış olan genel af ve sınırlı af beklentisini daha da üst seviyeye çıkararak olumsuz bir rol üstlenmektedirler. Bu açıdan bakıldığı zaman bu tür haberlerin kanun koyucu üzerinde bir baskı yarattığı da gerçeği yansıtmaktan oldukça uzaktır. Çünkü kanun koyucunun genel af çıkarılması sürecinde alınan riskler ve insanların adalete olan inançlarının sarılması ihtimali yazılı ve görsel medyanın kanun koyucu üzerinde uyguladığı düşünülen baskıdan çok daha fazladır.  

Mahkumlara Af Son Dakika

Son dönemde özellikle internet üzerinden yayın yapan birçok haber içeriği üreten sitede mahkumlara af son dakika şeklinde başlıklar göze çarpmaktadır. Ve buna bağlı olarak birçok soru tarafımıza ulaşmaktadır. Ancak bilindiği gibi bu haberlerin hiç biri gerçeği yansıtmamaktadır. Gündemde genel af ile ilgili olarak düzenlemenin olmadığı gibi sınırlı bir af ile ilgili bir düzenleme de bulunmamaktadır. Burada geçen af kelimesinden kastedilenin 2016 yılında çıkarılan ve 38000 mahkumun salıverilmesini öngören Kanun Hükmünde Kararname olduğunu düşünmek ya da varsaymak mümkün değildir. Çünkü haber içeriği üretme iddiası bulunan bir internet sitesinin bu şekilde yanlış bir haber yapması kabul edilemez. Dahası ilgili Kanun Hükmünde Kararnamenin çıktığı dönemde Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın ısrarla belirttiği gibi söz konusu düzenleme bir af içermemektedir. 

Genel Af Çıkacak Mı Son Dakika 

Son dönemde halkın belirli bir kesiminde genel af ya da sınırlı bir af beklentisinin iyice artması ile birlikte bu durumu bir fırsata çevirmeye çalışan birçok internet sitesi olarak genel af çıkacak mı son dakika şeklinde içerik üretip sürekli olarak güncelliyorlar. Bunun bir sonucu olarak da bu konu sanki gündemdeymiş gibi pek çok soruya muhatab oluyoruz. Şunu belirtmek gerekir ki genel af ya da sınırlı bir af şu an için söz konusu değil ve kanun koyucunun gündeminde de bu konu hakkında bir düzenleme hazırlığı bulunmamakta.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder