1 Haziran 2017 Perşembe

Ceza Avukatı Ücreti Bakırköy

Son günlerde iyiden iyiye bir tartışma konusu haline gelen Türkiye Barolar Birliği tarafından belirlenen avukatlık hizmet bedelleri hiç kuşkusuz avukatları olduğu kadar onların müvekillerini de yakından ilgilendiriyor. İşte bu noktada resmen olmasa bile fiilen bölgeden bölgeye değişiklik gösteren bir yapıda olan ceza avukatı ücreti Bakırköy gibi yerleşimin nispeten daha yoğun olduğu bölgelerde diğer bölgelere göre daha yüksek bir seviyededir. İşte bu noktada gerek müvekkillerin gerek avukatların ceza avukatı ücreti noktasında aklında birçok soru işareti oluşmaktadır. Bu soruları kısaca ağır ceza avukatları Ankara çevresinde nasıl bir ücret tarifesine tabidir ağır ceza avukat ücretleri 2017 yılında nasıldır ceza avukatı arıyorum nasıl bulabilirim avukat ücretleri boşanma hususunda hangi tarifeye tabidir ceza vekalet ücretleri 2017 yılında nasıldır ağır ceza avukatı ne kadar kazanır ceza avukatı maaşları nasıl değişti avukatlık ücreti hesaplama nasıl yapılır şeklinde sıralayabiliriz. Şimdi yazımızda bu soruları kısa bir şekilde yanıtlayalım. 

Ağır Ceza Avukatları Ankara 

Ağır ceza avukatları Ankara çevresinde nasıl bir ücret tarifesine tabidir sorusu özellikle Ankara'dan bize ulaşan çok sayıda insan tarafından sorulan bir soru olarak karşımıza çıkmaktadır. Öncelikle, şunu belirtmek gerekir ki ağır ceza avukatları Ankara gibi büyük şehirlerde resmen olmasa da fiilen küçük şehirlere göre nispeten daha farklı bir ücret tarifesine sahiptir. Bu durumun yegane sebebi büyük şehirde varolan serbest piyasa koşullarının daha ağır bir şekilde işliyor olması gösterilebilir. Aslında resmi olarak avukat ücretleri Ankara olsun başka herhangi bir şehirde olsun Türkiye Barolar Birliği tarafından belirlenen tarifeye göre belirlenmektedir. Fakat, bu noktada dikkat edilmesi gereken husus Türkiye Barolar Birliği tarafından belirlenen bu bahsi geçen fiyat tarifesinin Türkiye genelinde avukatlık ücretleri açısından bir taban ücret belirliyor olmasıdır. Başka bir deyişle, Türkiye Barolar Birliği'nin önermiş olduğu fiyatlar taban fiyatları temsil etmekte olup, avukat müvekkili ile veya çalıştığı tüzel kişi ile farklı bir fiyat tarifesi üzerinden anlaşma olanağına sahiptir. Bu noktada avukatın ücretini avukatın niteliği davanın türü ve değeri belirleyecektir. Buradan hareketle, tabidir sorusuna verilecek net bir cevap bulunmadığını söylemek yanlış olmayacaktır. 

Ağır Ceza Avukat Ücretleri 2017 

Ağır ceza avukat ücretleri 2017 yılında nasıldır sorusu hiç şüphesiz ceza avukatı ücreti hususunda karşımıza en sık çıkan soruların başında gelmektedir. Bilindiği gibi avukatların yapması muhtemel işlemler Türkiye Barolar Birliği tarafından belli bir ücret tarifesine tabi tutulmuştur. Bu ücret tarifleri asgari sınırı göstermekte olup, avukat ve müvekkili ya da avukatın çalıştım tüzel kişi farklı bir ücret tarifesi üzerinden anlaşma olanağına sahiptirler. Bu açıdan bakıldığı zaman ağır ceza avukat ücretleri 2017 yılında nasıldır sorusuna kesin ve net bir cevap verme olanağı bulunmamaktadır. Ancak fikir vermesi açısından Türkiye Barolar Birliği tarafından belirlenen fiyat tarifesinin incelemek oldukça yararlı olacaktır. Buna göre, büroda avukattan hukuki danışmanlık hizmeti almak ilk 1 saat için 275 TL, sonrasında devam eden her bir saat için 160 TL, avukatı çağırıp hukuki danışmanlık hizmeti almak ilk saat için 550 TL, takip eden her saat için 270 TL, avukattan yazılı hukuki danışmanlık hizmeti almak 550 TL, sonraki her saat için 260 TL, avukata dilekçe, ihtarname, ihbarname yazdırmak 400 TL, avukata kira sözleşmesi hazırlatmak 530 TL, avukata tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname, vakıf senedi ve benzeri metinler hazırlatmak 1590 TL, avukata şirket ana sözleşmesi, şirket birleşme ya da devir sözleşmesi hazırlatmak 800 TL, bir hukuki durumun belgelendirilmesi, ödeme aşamasına gelmiş olan paranın tahsili ve buna bağlı işlemler için 400 TL, bir hakkın doğumu, tespiti, tescili, korunması, değiştirilmesi, nakil edilmesi ve bunlara bağlı yapılan işlemler için 660 TL, tüzel kişi tacirlerine ait olan sözleşmelerin onanması, bu tacirlerin çalışmalarıyla ilgili olarak gerekli ruhsat ve belgelerin takibi, Türk vatandaşlığına geçiş ve benzeri işlerin takibi için 2950 TL, vergi uzlaşma komisyonunda takip edilen işler için 1320 TL, duruşması olmayan uluslararası yargı yerlerinde görülen işler için 5750 TL, duruşması olan uluslararası yargı yerlerinde görülen işler için 9900 TL, il ve ilçe tüketici hakem heyetleri üzerinden görülen işler için 360 TL şeklinde bir ücret tarifesi belirlenmiştir. 

Avukat Ücretleri Boşanma 

Avukat ücretleri boşanma hususunda hangi tarifeye tabidir sorusu hiç kuşkusuz en sık karşımıza çıkan sorulardan birisi olarak gösterilebilir. Özellikle son yıllarda boşanma oranlarının da artması ile birlikte boşanma davalarında bir artış meydana geldi. Buna bağlı olarak da boşanma davaları için yapilacak olan masraflar da birçok kişi için merak konusu haline geldi. Peki avukat ücretleri boşanma hususunda hangi tarifeye tabidir? Bu soruya kesin ve net bir cevap vermek mümkün olmamakla beraber, Türkiye Barolar Birliği'nin belirlemiş olduğu tavsiye fiyatını incelemek fikir vermesi açısından oldukça faydalı olacaktır. Buna göre anlaşmalı boşanma için 4800 TL, çekişmeli boşanma için ise 6800 TL öngörülmektedir. Buna ek olarak, maddi ve manevi tazminat talebi içeren boşanma davaları için öngörülen avukat ücreti ise 6800 TL'den az olmamak şartıyla dava değerinin %15'idir. 

Ceza Avukatı Arıyorum 

Ceza avukatı arıyorum nasıl bulabilirim sorusu hiç şüphesiz ceza avukatı ücreti hususunda en çok karşımıza çıkan soruların başında gelmektedir. 


Ceza Vekalet Ücreti 2017 yılında ne kadardır

Ceza vekalet ücreti 2017 yılında ne kadardır sorusu ceza avukatı ücreti hakkında karşımıza sık çıkan sorulardan birisidir. Ne yazık ki bu soruya net bir cevap vermek mümkün değildir. Bu durumun en önemli sebepleri olarak serbest piyasa koşullarının ve bölge koşullarının fiyat mekanizması üzerinde geniş anlamda bir fark yaratıyor olmasıdır. Yani ceza vekalet ücreti denen sabit bir belirlenmiş ücret bulunmamaktadır. Kaldı ki, belirlenmiş bir ücret olsaydı bile bu ücret alt sınırı açısından bir miktar olabilecek ve avukat müvekkili ile ya da çalıştığı tüzel kişi ile farklı bir ücret tarifesi ön gören bir sözleşme yapma imkanına sahip olabilecekti ve buna ek olarak ücret avukatın niteliği ve davanın türü ve değerine göre değişecekti. Yani mevcut durumda ceza vekalet ücreti 2017 yılında ne kadardır sorusuna kesin ve net bir cevap vermek mümkün değildir. 

Ağır Ceza Avukatı Ne Kadar Kazanır

Özellikle, hukuk fakültesi öğrencilerinden sık sık duyduğumuz bir soru olan ağır ceza avukatı ne kadar kazanır sorusu da net ve kesin bir cevabı olan bir soru değildir. Çünkü her meslek dalında olduğu gibi avukatlık mesleğinde de ücreti serbest piyasa koşullarının etkileri, bölgenin durumu gibi faktörler belirlemektedir. Avukatlık mesleği özelinde bu iki faktörün yanı sıra avukatın niteliği, davanın ya da yapılan işlerin türü, davanın değeri gibi ek faktörler de ceza avukatı ücreti üzerinde devreye girmektedirler. İşte bu sebeplerle ağır ceza avukatı ne kadar kazanır sorusuna net ve kesin bir cevap vermek ne yazık ki mümkün değildir.

Avukatlık Ücreti Hesaplama 

Avukatlık ücreti hesaplama nasıl yapılır sorusu ceza avukatı ücreti konusunda hiç şüphesiz karşımıza en sık çıkan soruların başında gelmektedir. Avukatlık ücreti hesaplama hususunda fikir vermesi açısından Türkiye Barolar Birliği tarafından belirlenen avukatlık hizmet bedelleri tarifesine bakmak faydalı olacaktır. Ancak şunu belirtmek gerekir ki Türkiye Barolar Birliği tarafından belirlenen söz konusu fiyat tarifeleri avukatlık ücretleri için bir alt sınırı temsil etmektedirler. Buradan hareketle, avukatın müvekkili ile ya da çalıştığı tüzel kişi ile farklı ücretler ön gören bir tarife üzerinden bir sözleşme imzalanmasi mümkündür. Yani avukatlık ücreti hesaplama noktasında belirleyici olan faktörler yukarıda da belirtildiği gibi serbest piyasa koşulları ve bölgenin durumu ve bunlara ek olarak avukatın niteliği, davanın türü, davanın değeri olarak gösterilebilir. Bütün bunları göz önünde bulundurursak avukatlık ücreti hesaplama nasıl yapılır sorusuna verilecek olan cevap avukatın çalıştığı fiyat tarifesine göre değişecektir. 

Ceza Avukatı Maaşları 

Ceza avukatı maaşları ne kadardır sorusu özellikle hukuk fakültesini bitirme aşamasına gelmiş hukuk fakültesi öğrencileri tarafından sorulan bir soru olarak karşımıza çıkmaktadır. Öncelikle, şunu belirtmek gerekir ki ceza avukatı maaşları işveren durumundaki bir tüzel kişiden diğerine göre oldukça fazla farklılık göstermektedir. Buna ek olarak, avukatın niteliği de ceza avukatı maaşları hususunda son derece belirleyici bir faktör olarak gösterilebilir. Ayrıca, çalışılan bölgenin durumu ve o bölgedeki serbest piyasa koşullarının da ceza avukatı maaşları hususunda fazlasıyla belirleyici faktörler olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.    Hiç yorum yok:

Yorum Gönder