1 Haziran 2017 Perşembe

Ceza Avukatı Ücreti İstanbul

Özellikle sanayi devrimi ve ardında hemen hemen her eşyaya ve hizmete sahip olma imkanı yaşadığımız düşünüldüğü zaman biriktirme bedeli ödemede bulunmak ücretli belki de o eşyayı ya da hizmeti satın alma ya da almama kararında bizi en çok etkileyen kalem olarak gösterilebilir. Onun endüstride olduğu gibi fiyatlandırma belden de en önemli kıstas olarak karşımıza çıkmaktadır. Ceza avukatı ücretleri İstanbul gibi büyük şehirlerde genel yaşam pahalılığı sebebiyle Anadolu'da küçük marketlere kıyasla oldukça yüksek düzeyde birlikte birlikte piyasada belirlediği fiyatlar birbirlerine oldukça farklılık gösterebilmektedirler. İşte bu sebeple ceza avukatı ücreti İstanbul ve çevre nasıldır hususunda bize çok çok sorulan soruları teker teker yanıtlamak oldukça yararlı olacaktır. Bu soruları kısaca avukat bedelleri ne kadardır İstanbul Barosu fiyatlandırma tarifesi 2017 yılında nasıl hesaplanır avukatlık ücretleri boşanma özelinde nasıldır avukatlık asgari ücret tarifesi 2017 yılında nasıl avukatlık ücret tarifesi 2017 yılında nasıl avukat vekalet ücreti 2017 yılında nasıl biçimlenir avukatlık ücreti hesaplama nasıl yapılır şeklinde sıralamak mümkündür. Şimdi bu soruları yazımızda kısaca cevaplayalım. 

Avukat Ücretleri Ne Kadardır

Avukat ücretleri ne kadardır sorusu ceza avukatı ücreti İstanbul yazımızda belki de en önemli kısmı oluşturmaktadır. Avukat ücretleri avukatı, avukat bedeli, avukat bedeli avukat bedeli. Şöyle ki, bir avukat yeri Barosunun belirlediği altın bir ücretle çalışamaz. Bunun dışında avukat ücretinin üst sınırı yoktur. Yani avukatın bulunduğu yerde barosu veya kanun koyucu avukat ücretini bir tavan fiyatı uygulamasına tabi tutmamaktadır. Buradan hareketle, avukat ücreti üst sınırı davanın değeri ve avukatının niteliği sonucu belirlenen bir rakamdır demek yanlış olmayacaktır. Kısaca avukat ücretleri ne kadardır sorusuna verilecek olan net bir cevap ne yazık ki bulunmamaktadır. 

İstanbul Barosu Tavsiye Niteliğinde Ücret Tarifesi 2017

Ceza avukatı ücreti hususunda karşımıza en sık çıkan sorulardan birisi hiç şüphesiz İstanbul Barosu tavsiye niteliğinde ücret tarifesi 2017 yılında nasıl sorusudur. Bilindiği gibi her baronun yaptığı gibi dünyanın ve Türkiye'nin en büyük barosu olan İstanbul Barosu da her yıl tavsiye niteliğinde ücret tarifesi belirlemektedir. Ve bu belirlenen tavsiye niteliğindeki ücretler avukatın yapması muhtemel her işlem için ayrı ayrı belirlenmektedir. Buna göre, İstanbul Barosu tavsiye niteliğinde ücret tarifesi 2017 yılında şu şekilde belirlenmiştir: büroda avukattan hukuki danışmanlık hizmeti almak ilk 1 saat için 275 TL, sonrasında devam eden her bir saat için 160 TL, avukatı çağırıp hukuki danışmanlık hizmeti almak ilk saat için 550 TL, takip eden her saat için 270 TL, avukattan yazılı hukuki danışmanlık hizmeti almak 550 TL, sonraki her saat için 260 TL, avukata dilekçe, ihtarname, ihbarname yazdırmak 400 TL, avukata kira sözleşmesi hazırlatmak 530 TL, avukata tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname, vakıf senedi ve benzeri metinler hazırlatmak 1590 TL, avukata şirket ana sözleşmesi, şirket birleşme ya da devir sözleşmesi hazırlatmak 800 TL, bir hukuki durumun belgelendirilmesi, ödeme aşamasına gelmiş olan paranın tahsili ve buna bağlı işlemler için 400 TL, bir hakkın doğumu, tespiti, tescili, korunması, değiştirilmesi, nakil edilmesi ve bunlara bağlı yapılan işlemler için 660 TL, tüzel kişi tacirlerine ait olan sözleşmelerin onanması, bu tacirlerin çalışmalarıyla ilgili olarak gerekli ruhsat ve belgelerin takibi, Türk vatandaşlığına geçiş ve benzeri işlerin takibi için 2950 TL, vergi uzlaşma komisyonunda takip edilen işler için 1320 TL, duruşması olmayan uluslararası yargı yerlerinde görülen işler için 5750 TL, duruşması olan uluslararası yargı yerlerinde görülen işler için 9900 TL, il ve ilçe tüketici hakem heyetleri üzerinden görülen işler için 360 TL

Avukatlık Ücreti Hesaplama

Öncelikle, avukatlık ücreti hesaplama nasıl yapılır sorusu ceza avukatı ücreti hususunda karşımıza en sık çıkan soruların başında gelmektedir. Ancak şunu belirtmek gerekir ki bir serbest meslek olmasının da etkisiyle avukatlık ücretleri avukatın niteliği ve davanın değeri doğrultusunda belirlenmektedir. Yani her hizmet için belli sabit bir avukat ücreti bulunmamaktadır. Avukatlık ücreti hesaplama noktasında dikkat edilmesi gereken husus avukatın takip ettiği davaların ve yaptığı işlerin yıllık taban avukatlık ücreti olan 1650 TL değerini aşması halinde aradaki farkın avukata ödenmesi gerekliliğidir. 

Avukat Ücretleri Boşanma

Avukat ücretleri boşanma özelinde nasıldır sorusu hemen hemen her avukatın muhatap olduğu bir sorudur demek yanlış olmayacaktır. Boşanma davaları için İstanbul Barosu'nun tavsiye notları taşıyan ücret tarifesine göre anlaşmalı boşanma ücreti 4600 TL, çekişmeli boşanma ücreti 6800 TL, maddi ve manevi tazminat talep edilen boşanma ücreti 6800 TL'den az olmamak üzere dava değerinin %15'idir. Ancak bu noktada dikkat edilmesi gereken husus yukarıda belirtilen rakamların üst sınır anlamında bağlayıcı olmadıklarıdır. 

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2017

Avukatlık asgari ücret tarifesi 2017 yılında nasıldır sorusuna en net cevap Resmî Gazete'de verilmiştir. Buna göre, büroda avukattan hukuki danışmanlık hizmeti almak ilk 1 saat için 275 TL, sonrasında devam eden her bir saat için 160 TL, avukatı çağırıp hukuki danışmanlık hizmeti almak ilk saat için 550 TL, takip eden her saat için 270 TL, avukattan yazılı hukuki danışmanlık hizmeti almak 550 TL, sonraki her saat için 260 TL, avukata dilekçe, ihtarname, ihbarname yazdırmak 400 TL, avukata kira sözleşmesi hazırlatmak 530 TL, avukata tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname, vakıf senedi ve benzeri metinler hazırlatmak 1590 TL, avukata şirket ana sözleşmesi, şirket birleşme ya da devir sözleşmesi hazırlatmak 800 TL, bir hukuki durumun belgelendirilmesi, ödeme aşamasına gelmiş olan paranın tahsili ve buna bağlı işlemler için 400 TL, bir hakkın doğumu, tespiti, tescili, korunması, değiştirilmesi, nakil edilmesi ve bunlara bağlı yapılan işlemler için 660 TL, tüzel kişi tacirlerine ait olan sözleşmelerin onanması, bu tacirlerin çalışmalarıyla ilgili olarak gerekli ruhsat ve belgelerin takibi, Türk vatandaşlığına geçiş ve benzeri işlerin takibi için 2950 TL, vergi uzlaşma komisyonunda takip edilen işler için 1320 TL, duruşması olmayan uluslararası yargı yerlerinde görülen işler için 5750 TL, duruşması olan uluslararası yargı yerlerinde görülen işler için 9900 TL, il ve ilçe tüketici hakem heyetleri üzerinden görülen işler için 360 TL ücretleri söz konusudur. 

Avukatlık Ücret Tarifesi 2017

Avukatlık ücret tarifesi 2017 yılında nasıl sorusu hiç kuşkusuz ceza avukatı ücreti hakkında karşımıza en sık çıkan soruların başında gelmektedir. Öncelikle, avukatın bir büroda ya da başka herhangi bir tüzel kişilik bünyesinde çalışması için belirlenmiş olan ücret 1650 TL'dir. Bu ücret Türkiye Barolar Birliği tarafından belirlenmiş olan taban ücreti ifade etmektedir. Buna ek olarak, avukatların yaptıkları spesifik niteliği olan işlemler ve hukuki danışmanlık hizmetleri için Türkiye Barolar Birliği ayrı taban fiyatlar belirlemiştir. Bu fiyatlara yukarıda tek tek değinmiştik. 

Avukatlık Vekalet Ücreti 2017

Avukatlık vekalet ücreti 2017 yılında nasıl biçimlenir sorusu ceza avukatı ücreti hususunda karşımıza oldukça sık çıkan bir sorudur. Avukatlık vekalet ücreti avukatın yaptığı işleme göre farklılık göstermektedir. Hangi işlemin hangi ücrete tabi olduğuna yukarıda değinmiştik. Bunun yanında avukatın bir tüzel kişi bünyesinde çalışması durumunda alacağı ücret de belirlenmiştir. Ancak bu noktada dikkat edilmesi gereken husus belirtilen taban fiyatların üst sınır noktasında bağlayıcı olmadıkları durumudur. Özellikle, ceza avukatı ücreti İstanbul gibi büyük şehirlerde diğer küçük şehirlere göre çok daha fazladır. Ancak ceza avukatı ücreti üst sınır noktasında avukatın niteliği davanın türü ve değeri belirlenmektedir. Bu açıdan bakıldığı zaman ceza avukatı ücreti nedir sorusuna net bir cevap verme olanağı bulunmamaktadır. 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder