9 Ekim 2016 Pazar

Resmi Evrakta Sahtecilik Suçu Cezası

Gerek kamuda gerek özel sektörde belki de en çok karşımıza çıkan suç türlerinin başında gelen evrakta sahtecilik suçu kısaca sahte belge üretilmesi ya da zaten var olan bir belgenin çarpıtılması, sahte olan bir belgenin kullanılması, bir belgenin başkalarını kandırma amacıyla kullanılması şeklinde tanımlanabilir. Ancak bu tanım elbette ki yeterli değildir. Çünkü bu suçun doğuracağı hukuki sonuçlar suçun mahiyetine göre değişmektedir. Bu noktada Türk Ceza Kanunu'nun 204. maddesinde düzenlenen evrakta sahtecilik suçu hakkında bizlere sık sık sorulan soruların ışığında bilgi vermek oldukça yararlı olacaktır. Kısaca bu sorulara değinmek gerekirse resmi evrakta sahtecilik suçu nedir resmi evrakta sahtecilik suçu cezası nedir resmi evrakta sahtecilik suçu cezası paraya çevrilir mi evrakta sahtecilik suçu zamanaşımı süresine tabi mi özel evrakta sahtecilik ile evrakta sahtecilik aynı suçlar mıdır özel evrakta sahtecilik suçu nedir evrakta sahtecilik suçunun cezası ne kadar evrakta sahtecilik suç duyurusu nereye yapılır resmi evrakta sahtecilik suçu TCK tarafından nasıl tanımlanır evrakta sahtecilik suçu ve cezası hangi koşullara göre belirlenir evrakta sahtecilik suçu nasıl oluşur resmi evrakta sahtecilik şikayet süresi ne kadar resmi evrakta sahtecilik suçu ertelenir mi resmi evrakta sahtecilik suçunun unsurları nelerdir resmi evrakta sahtecilik suçu zamanaşımı ne kadar evrakta sahteciliğe af var mı evrakta sahtecilik cezası 2015 yılında değişti mi. Bu soruları yanıtlamaya evrakta sahtecilik nedir sorusuyla başlamak uygun olacaktır.

Resmi Evrakta Sahtecilik Suçu Nedir

Resmi bir belgenin sahte olarak düzenlenmesi ya da zaten var olan bir belgeyi başkalarını kandırma amacıyla kullanılması veya resmi bir belgenin sahte olarak düzenlenmesi fiillerinden en az birinin işlenmesi durumunda ortaya çıkan suç çeşidine evrakta sahtecilik suçu denir. Bu noktada dikkat edilmesi gereken husus bu tanımda bahsi geçen suçlardan en az birinin işlenmesinin suçun ortaya çıkması için yeterli olduğudur. Zaten Türk Ceza Kanunu da evrakta sahtecilik suçu nedir sorusunu bir resmi belgenin sahte olarak düzenlenmesi, gerçek bir resmi belgenin başkalarını aldatacak şekilde değiştirilmesi, gerçeğe aykırı olarak belge düzenlenmesi veya sahte resmi belgenin bir kamu görevlisi tarafından kullanılması şeklinde yanıtlamaktadır. Resmi evrakta sahtecilik suçu nedir sorusunu cevapladıktan sonra bize sık sık yöneltilen bir diğer soru olan resmi evrakta sahtecilik cezası nedir sorusunu yanıtlamak yerinde olacaktır.


Resmi Evrakta Sahtecilik Suçu Cezası Nedir

Resmi evrakta sahtecilik suçu cezası nedir sorusuna verilecek olan cevap resmi evrakta sahtecilik suçunun nitelikli ya da basit halinin işlenmesine göre değişiklik göstermektedir. 

Resmi Evrakta Sahtecilik suçunun basit halinin işlenmesi durumunda yani resmi bir belgenin sahte olarak düzenlenmesi, başkalarını aldatacak şekilde değiştirilmesi ya da kullanılması söz konusu ise failin alacağı ceza 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası olacaktır. 

Resmi evrakta sahtecilik suçunun nitelikli halinin işlenmesi durumunda yani herhangi bir kamu görevlisinin kamu görevinin sağladığı imkanlardan yararlanmak suretiyle resmi bir belgeyi değiştirmesi, sahte olarak düzenlemesi, kullanması söz konusu ise failin alacağı ceza 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası olacaktır. 

Resmi Evrakta Sahtecilik Suçu Ertelenir Mi

Resmi Evrakta sahtecilik suçunun ertelenmesi mümkün mü sorusuna verilecek olan cevap mahkumun durumuna ve mahkemenin vereceği cezanın miktarına göre değişiklik göstermektedir. Şöyle ki, mahkumun alması muhtemel ceza 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıdır. Ceza kanunumuza göre 2 yıl ya da daha kısa bir süre hapis cezası alan mahkumların cezaları ertelenebilir ve ertelenmesi durumunda ceza fiilen uygulanmaz. Buradan hareketle, sanığın 2 yıl ceza alması durumunda alacağı hapis cezasının ertelenmesi ve dolayısıyla uygulanmaması gündeme gelebilir. Fakat, resmi evrakta sahtecilik suçu sonucu alınan hapis cezasının ertelenebilmesi için hükmolunan hapis cezasının 2 yıldan az olması dışında da bazı şartların oluşmuş olması gerekmektedir. Peki nedir bu şartlar? İlk olarak, hakkında hapis cezası erteleme kararı verilecek olan şahsın daha önce kasten işlemiş olduğu bir suçtan mahkum olmamış olması gerekmektedir. Buna ek olarak, mahkemede sanığın tekrar suç işlemeyeceğine dair bir kanaatin oluşması gerekmektedir. Genel olarak resmi evrakta sahtecilik suçunda da diğer birçok su çeşidinde olduğu gibi hapis cezasının ertelenmesinin şartları bu şekildedir. Buna karşın, bazı durumlarda hakim tüm şartlar oluşmuş olsa bile failin almış olduğu hapis cezasını ertelemek için kamunun ya da özel kişilerin uğradığı zararların tazmin edilmesi şartını öne sürebilir. Ancak bu noktada dikkat edilmesi gereken husus sanığın hapis cezasının ertelenmesi ve buna bağlı olarak uygulanmaması durumunda bile bir mahkumiyetin söz konusu olduğudur. Ve her mahkumiyet hukuki sonuçlar doğurur. Şöyle ki hapis cezası ertelenen kişinin cezası 1 yıldan çok ise ki bu durumda söz konusu ceza en az 2 yıl olmaktadır, ceza infaz edilinceye kadar failin herhangi bir memur olarak çalışması, herhangi bir kamu görevine aday olması mümkün değildir. 

Resmi Evrakta Sahtecilik Suçu Zamanaşımı Ne Kadar

Resmi evrakta sahtecilik suçu zamanaşımı ne kadar sorusuna verilecek olan cevap 8 yıldır. Başka bir deyişle, resmi evrakta sahtecilik suçu teşkil eden fiili 8 yıl içinde soruşturulmazsa faile bir daha aynı suç sebebiyle ceza verilemez. 

Resmi Evrakta Sahtecilik Cezası Kaç Yıl

Resmi evrakta sahtecilik cezası kaç yıl sorusuna verilecek olan cevap resmi evrakta sahtecilik suçunun basit ya da nitelikli halinin işlenmesine göre değişiklik göstermektedir. Şöyle ki fail eğer resmi bir belgeyi başkalarını aldatmak amacıyla değistirdiyse, kullandıysa ya da sahte olarak düzenlediyse alacağı ceza 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası olacaktır. Failin suçun nitelikli halini işlemesi durumunda yani fail kamu görevlisi olmanın verdiği imkanları kullanarak resmi bir belgeyi değistirdiyse veya kullandıysa alacağı ceza 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası olacaktır.  

Resmi Evrakta Sahtecilik Şikayet Süresi Ne Kadar

Resmi evrakta sahtecilik suçunda da Türk Ceza Kanunu'ndaki şikayete bağlı suçların aksine şikayet süresi 6 ay değil, 8 yıldır. Bunun sebebi resmi evrakta sahtecilik suçunun şikayete bağlı bir suç olmayışıdır. Resmi evrakta sahtecilik şikayet süresi ne kadar sorusuna cevap verdikten sonra bir başka sık karşımıza çıkan soru olan resmi evrakta sahtecilik TCK tarafından nasıl tanımlanır sorusunu yanıtlamak oldukça faydalı olacaktır. 

Resmi Evrakta Sahtecilik Suçu TCK Tarafından Nasıl Tanımlanır

Resmi evrakta sahtecilik suçu TCK tarafından nasıl tanımlanır sorusuna verilecek olan cevap resmi evrakta sahtecilik suçunun basit ya da nitelikli halinin işlenmesine göre değişiklik göstermektedir. Bu açıdan bakıldığında, resmi evrakta sahtecilik suçunun daha iyi bir şekilde tanımlayabilmek adına evrakta sahtecilik suçunun basit ve nitelikli hallerini ayrı ayrı açıklamak oldukça yerinde olacaktır. 

İlk olarak, resmi evrakta sahtecilik suçunun basit hali sahte resmi belge üretilmesi, Resmi bir belgenin başkalarını aldatma amacıyla kullanılması, resmi bir belgenin manipüle edilerek gerçeğe aykırı bir şekilde düzenlenmesi fiillerini kapsayan suç çeşididir. 

Buna ek olarak, resmi evrakta sahtecilik suçunun nitelikli hali ise kamu görevi ifa eden bir şahsın kamu görevinden kaynaklanan yetkisini kötüye kullanmak suretiyle sahte bir belge üretmesi, varolan bir belgeyi gerçeğe aykırı bir şekilde düzenlemesi, resmi bir belgeyi başkalarını aldatma amacıyla kullanması şeklinde karşımıza çıkmaktadır. 

Evrakta Sahtecilik Cezası 2015 Yılında Değişti Mi

Özellikle son 2 yılda evrakta sahtecilik cezası artacak şeklinde bir çok spekülasyon görmekteyiz. Bu duruma ek olarak, OHAL süreciyle beraber evrakta sahtecilik cezasının azalacağına yönelik duyumlar almaktayız. Ancak yeni yargı paketlerini göz önünde bulundurarak söyleyebiliriz ki evrakta sahtecilik suçu özelinde 2015 yılında herhangi bir ceza indirimi ya da artışı söz konusu değildir. 

Evrakta Sahteciliğe Af Var Mı

Son yıllarda genel af beklentisinin iyiden iyiye artması ile birlikte evrakta sahteciliğe af var mı sorusunu sık sık duymaya başladık. 2015 yılından günümüze kadar devam eden spekülasyonlar bu beklentiyi daha da üst seviyeye taşıdı. Ancak yeni yargı paketlerinde evrakta sahtecilik suçuna ilişkin bir af bulunmamaktadır. Kısacası, evrakta sahteciliğe af var mı sorusunun cevabı net bir biçimde hayır olacaktır. 

6 yorum:

 1. Merhaba bu konu hakkinda bilgi verir misiniz

  YanıtlaSil
 2. Merhaba resmi evrakta sahtecilik sucu nedeniyle ceza aldim dosyam yargitay da su an ne yapmamı önerirsiniz

  YanıtlaSil
 3. Avukat bey resmi evrakta sahtecilik sucu icin af ya da hapis cezasinin ertelenmesi mumkun mu acaba?

  YanıtlaSil
 4. Mrb ben resmi evrakta sahtecilik sebebiyle ceza aldim size nasil ulasabilirim

  YanıtlaSil
 5. Resmi evrakta sahtecilik suçu ile ilgili bilgi verir misiniz

  YanıtlaSil
 6. Merhaba başkasının ehliyetinin sahtesini çıkartıp üzerine kendi fotoğrafını bastırıp kullanmanın cezası ne olur? Sicili temiz bir kişi tarafından ilk kez işlenen suçsa? Suçun sebebi ekmek devası. Herhangi bir kötü niyetle değil ise yani? Bunun cezası ne olur sizce. Şimdiden teşekkür ederim

  YanıtlaSil