8 Nisan 2016 Cuma

Taksirle Yaralama Cezası

Gündemi her daim sıcak olan ülkemizde her ne kadar artık olağan bir haber olarak görsek te hatta haber değeri taşımayan sıradan bir olay vasfı kazanmış olsa da taksirle yaralama günümüzde oldukça sık karşılaşılan ve hem mağdur için hem de fail için ciddi sonuçlar doğurabilecek bir suç olarak karşımıza çıkmaktadır. Peki taksirle yaralama nedir? Taksirle yaralama nedir sorusuna verilecek en güzel cevap Türk Ceza Kanunu'nun 89. Maddesi'nde tanımlanan taksirle yaralama suçu tanımına paralel olarak şu şekilde verilebilir: Herhangi bir kasıt olmaksızın bir başkasının yaralanmasına sebep olma durumudur. Bu duruma gerekli dikkat ve özeni gösterme yükümlülüğünü yerine getirmemek te dahildir. Taksirle yaralama nedir sorusuna cevap verdikten sonra taksirle yaralama suçu cezası hangi durumda ne kadardır, taksirle yaralama suçu TCK içinde nasıl düzenlenmiştir, taksirle yaralama ceza zamanaşımı süresi ne kadardır, taksirle yaralama tazminat davası ne kadar sürede açılabilir gibi sıkça sorulan sorulara taksirle yaralama suçunu Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümlerini tek tek inceleyerek yanıtlamak yerinde olacaktır.
Taksirle Yaralama Suçu Cezası

          
           Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki Türk Ceza Kanunu içerisinde taksirle yaralama suçunun tek ve her durum için uygulanabilir sabit bir cezası bulunmamaktadır. Yani taksirle yaralama suçu cezası nedir sorusuna verilebilecek tek bir cevap yoktur. Başka bir deyişle, taksirle yaralama suçunun cezası durumdan duruma göre değişken bir yapıdadır. Taksirle yaralama suçu cezası Türk Ceza Kanunu'nun 89. Maddesi'nde düzenlenmiştir. Buna göre, kasıt olmaksızın başkasının vücuduna acı veren ya da sağlığının bozulmasına neden olan kişi 3 aydan 1 yıla kadar hapis ve adli para cezası ile cezalandırılır. Kanun hükmünden de kolayca anlaşılabileceği gibi yaralama fiilinin mağdura kalıcı bir hasar vermesi şart değildir. Bu noktada fiilin suç teşkil edebilmesi için failin mağdurun canını yakacak herhangi bir eylemde bulunmuş olması yeterlidir. Buna ek olarak, fail mağdurun canını yakmaksızın onun zihinsel ya da bedensel sağlığının bozulmasına sebep olmuşsa yine aynı cezai yaptırım uygulanır.
           
           Şunu belirtmek gerekir ki bazı durumlarda kanun koyucu cezai yaptırımın caydırıcılığı sağlaması ve bu yolla çeşitli mağduriyetlerin önüne geçilebilmesi amacıyla bazı hallerde taksirle yaralama suçu cezasını yarı yarıya arttırabilmektedir. Buna göre, fail mağdurun duyularından ya da organlarından birine kalıcı olarak zarar vermişse verilecek ceza 1/2 oranında arttırılır. Bununla beraber, fail mağdurun vücudunda bir kemiğin kırılmasına sebep olacak bir eylemde bulunmuşsa yine verilecek ceza yüzde 50 oranında arttırılır. Bunun yanında, failin işlemiş olduğu suç teşkil eden fiil mağdurun konuşmasında sürekli bir bozukluk meydana getirmişse yine verilecek ceza yarı yarıya arttırılır. Buna ek olarak, fail mağdurun yüzünde kalıcı bir iz oluşmasına sebep olmuşsa yine verilecek ceza yarı oranında arttırılır. Ayrıca, failin suç teşkil eden davranışı mağdurun hayatını tehlikeye sokacak bir duruma sebebiyet vermişse yine failin alacağı ceza yüzde 50 oranında arttırılır. Ve son olarak, failin suç teşkil eden eylemi gebe bir kadının çocuğunun vaktinden önce doğmasına sebebiyet vermişse yine verilecek ceza yarı yarıya arttırılır.
            
           Son olarak, taksirle yaralama suçu bazen öyle sonuçlar doğurur ki maruz kalan kişi açısından ciddi anlamda bir mağduriyetin doğmasına sebep olur. Bu bakımdan kanun koyucu gerekli cezai yaptırımları ön görmek suretiyle caydırıcılığı sağlamayı ve bu yolla da yeni mağduriyetlerin ortaya çıkmasını engellemeyi amaçlamıştır. Bu gerekli caydırıcılığın sağlanabilmesi için kanun koyucu bazı taksirle yaralama durumlarında faile verilecek cezanın 2 katı cezaya çarptırmayı ön görmüştür. Buna göre, fail herhangi bir kastı bulunmaksızın bir kişinin iyileşme olanağı olmayan bir hastalığa yakalanmasına ya da bitkisel hayata girmesine neden olmuşsa failin alacağı ceza normalde ön görülen cezanın 2 katı olur. Bunun yanında, failin istemsiz olarak yaptığı bir davranışın sonunda mağdur duyularından ya da organlarından birini kaybettiyse failin alacağı ceza 1 kat arttırılır. Bununla beraber, failin kasıt olmaksızın yapmış olduğu fiil mağdurun konuşma ya da üreme yeteneklerinden birinin kaybına sebep olmuşsa failin alacağı ceza yüzde 100 oranında arttırılır. Ayrıca, failin gereken özeni göstermemesi sebebiyle mağdurun yüzünde sürekli bir değişiklik meydana gelmişse yine failin alacağı ceza normalde alacağı cezanın 2 katı olur. Ve son olarak, failin istemsiz olarak yapmış olduğu bir davranış gebe bir kadının çocuğunun düşmesine neden olmuşsa verilecek ceza yine yüzde 100 oranında arttırılır.
            
            Bütün bunlara ek olarak, failin kasıt olmaksızın, istemsiz olarak yani taksirle işlemiş olduğu fiil birden çok kişinin yaralanmasına sebep olmuşsa fail 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına mahkum olur. Ayrıca, kanun hükmünde bir başka dikkat edilmesi gereken husus ise bilinçli taksir halleri hariç olmak üzere taksir yaralama durumlarında soruşturma ve kovuşturma yapılabilmesi şikayete bağlıdır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder